Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Ръкавни филтри

Осигуряване на чиста и безопасна работна среда

Ръкавните филтри са от съществено значение за осигуряване на чиста и безопасна работна среда чрез филтриране на въздуха. С нашите импулсни вентили, сензори, групи за подготовка на сгъстен въздух, разпределители и цилиндри вашите прахоуловителни системи ще предлагат висока производителност и по-дълъг жизнен цикъл на оборудването с по-малко поддръжка, както и по-ниска консумация на енергия и сгъстен въздух.
Конкретни отговори за ръкавни филтри можете да намерите по-долу.

Това също може да ви интересува