Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Пречистване на вода

Позволете им да се движат контролирано

Отпадъчните води се използват често в много промишлени сектори, включително химическата, фармацевтичната, нефтената и газовата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, производството на целулоза и хартия, металургията, минното дело и производството на електроенергия. И тъй като всяка промишленост използва различни процеси, технологиите, използвани за пречистване на отпадъчни води, са многобройни.
Въпреки това, експлоатационната и контролната част на процеса обикновено се счита за основен фокус, тъй като включва операции като разделяне, флотация, утаяване, филтриране, неутрализация, абсорбция, йонообмен и хлориране.
В SMC разполагаме с местни екипи от експерти, които разбират тези нужди и могат да ви помогнат да намерите правилните решения.
Ако използвате устройства за обратна осмоза или имате приложения за микро/ултра/нано филтрация или озонови системи, разгледайте някои от нашите най-нови авангардни продукти, които са проектирани и разработени, за да ви помогнат.

Това също може да ви интересува