Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Енергийна ефективност

Стимулирайте ефективността си

Имайки предвид бързоразвиващата се икономика и денонощния производствен процес, правителството и потребителите се борят с постоянно нарастващата консумация на енергия, нашата мисия е да помогнем на клиентите да намалят разходите за енергия и да допринесат за рационалната й експлоатация.

Бихме искали да споделим с вас нашите 5 постулата за енергийна ефективност, които ще ви помогнат да подобрите енергийната политика на вашия бизнес.

Допълнителна информация за енергийна ефективност

Разберете каква е консумацията на вашето пневматично оборудване, за да оптимизирате производството на сгъстен въздух и да намалите разходите си за енергия.

Интересувате ли се от техническия подход към енергийната ефективност?

Изтеглете нашия доклад и научете в детайли защо нараства натискът върху всички промишлени предприятия, за да постигнат европейските цели и да се придържат към законодателството. Научете къде можете да намерите помощ и как да се възползвате от новите технологии и инициативи, за да станете по-конкурентоспособни.

Уверете се сами как с помощта на SMC вие ще "Стимулирате ефективността си"

Научете повече за това, как можете да подобрите ефективността.

Произвеждайте толкова колкото е необходимо

icons_generate.svg

 

Използвате ли безразборно суровини при производството на готова продукция? Или напротив - внимателно планирате необходимите количества?

Вниманието, което се отделя при заявката на суровини, рядко се отделя за изчисляване на необходимата енергия за самото производство.

Произвеждайте толкова колкото е необходимо, е първата стъпка към ефективно използване на енергията. Това със сигурност не е проста задача, защото наличието на презапасяване не може да бъде забелязано лесно. Но благодарение на нашия опит и необходимите измервания, резултатите са налице.

Запознайте се с нашите продукти, които ще ви помогнат да произвеждайте толкова колкото е необходимо:

Регенерирайте

icons_recover.svg

 

След като вече сте я произвели, защо да не я използвате повторно?

Рециклирането на енергията, необходима в производствения процес, би довело до експоненциален ефект върху ефективността на производственото предприятие.

Ние сме убедени, че това е пътят, който трябва да бъде последван от индустриалните системи. От вас зависи да вземете активно участие в него.

Регенерирайте при производството на енергия или по време на използването й.

 

Re-use the generated heat

In fact, by definition, energy transformation leads to heat generation. That heat can simply be reused for any other operation, such as warming water (thorough a heat exchanger) or heating up the plant (through hot air distribution).

Re-use the generated heat

Recover the released air

Have you ever considered recovering the air from your cylinders? Contact us and we will show you how this is already a reality with SMC.

Recover the released air

Следете потреблението си

icons_monitor.svg

 

Събирането на данни ще ви позволи да получите представа за общото потребление(минимална и максимална консумация) и кои са най-големите консуматори в производството ви.

Добавянето на сензори или други устройства към процесите, за следене потреблението на енергия, ще доведе до по-голяма информираност и контрол. Наличието на повече информация ще доведе до вземането на по-добро решение.

Те също ще открият несъвършенства и неочаквани пробиви водещи до големи загуби на сгъстен въздух и ви осигурят условия за по-нататъшно подобряване на ефективността.

Запознайте се с нашите продукти, които ще ви помогнат да следете потреблението си:

Използвайте само необходимото

icons_use.svg

 

Енергийната неефективност в производствените предприятия често е следствие от неправилна употреба и общоприетото схващане, че "сгъстеният въздух е безплатен".

Неправилна или разумна употреба, каква е ситуацията при вас?

Дали вашите компоненти са с правилния размер?

Дали магистралата за сгъстен въздух е проектирана по енергийно ефективен начин?

При закупуването на нови компоненти, оценявате ли тези с енергийно ефективен дизайн?

Запознайте се с някои от нашите продукти, които ще ви помогнат да използвайте само необходимата енергия:

Мислете ефективно

icons_think.svg

 

За нас енергийната ефективност е философия за непрекъснато подобрение.

За да приложим ефективността в нашите съоръжения, трябва да приемем цялостен подход към нея и да се опитаме да видим енергийно ефективния потенциал в ежедневните ни дейности и решения.

Помислете за стимулиране на ефективността.

Ефективното мислене е това, което ни кара да се развиваме. Всички решения обяснени в разделите Производство, Регенериране, Следене и Използване не са били разглеждани като произволен и несвързан набор от действия, а като един непрекъснат процес.

energy_efficiency_logo.svg