Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Системи за обучение

На гребена на промишлената автоматизация и технологични процеси - практични и ефективни

SMC International Training е независимо подразделение на SMC. Благодарение на глобалното си присъствие, ние предлагаме на нашите клиенти съвременни системи за обучение, които винаги са съобразени с нуждите на промишлеността.

Използвайки нашите системи за обучение, всяко желано ниво на ноу-хау може да бъде обучено, разширено и консолидирано. Различните практически упражнения, съчетани със симулация на грешки и практически опит с най-новите компоненти за индустриална автоматизация на SMC, дават възможност за вълнуващо и най-вече успешно обучение.

SMC International Training може да ви помогне да станете експерти по:

- Пневматика, хидравлика, вакуум техника и различни видове сензори
- Програмируеми контролери, непрекъснати процеси, контролирано движение
- Роботика, системи за обработка на изображения, BUS системи (индустриална комуникация), SCADA (надзорен контрол и събиране на данни)
- ERP и системи за контрол на производството (M.E.S.) с уеб базирани приложения
- Индустрия 4.0 и интелигентни производства

Разгледайте различните сфери на приложение за предлаганите от нас системи за обучения:

Технически науки

Вашето предизвикателство:
Акцентът е върху базовите квалификации в различни технологии със система за обучение, устойчива на откази в теорията и практиката. Разработеното ноу-хау покрива необходимостта от настоящи и бъдещи технологични познания и се фокусира върху подготовката за работа със сложни мехатронни процеси.
Нашето решение:
Предлаганите от нас средствата за технологично обучение включват онлайн базирани платформи и оборудване, което се състои от съвременни компоненти за индустриална автоматизация. Това създава основата за постепенното и мотивиращо развитие на ноу-хау.

Мехатроника

Вашето предизвикателство:
Високите стандарти за качество и увеличаването на рентабилното производство на линейни производствени процеси трябва да бъдат постигнати чрез максимално кратко време за извършване на поддръжка, бързо отстраняване на неизправности, използване на различни сензорни технологии, ефективно програмиране и идеалната комбинация от различни задвижващи технологии.
Нашето решение:
Реалните производствени процеси и последователността от действия могат да бъдат ефективно и ефикасно практикувани и усвоени с нашия широк спектър от системи за обучение по мехатроника - използват най-съвременните компоненти за индустриална автоматизация.


Индустрия 4.0

Вашето предизвикателство:
Постоянно увеличаващите се изисквания на клиентите, свързани с уеб базирани приложения и кратки срокове на доставка, намаляване на разходите, мониторинг на качеството, енергийната ефективност и повишаване на логистични задачи изискват висококвалифицирано ноу-хау за процесите и технологиите.
Нашето решение:
Нашите системи за обучение базирани на Индустрия 4.0 ви предоставя възможността да симулирате всички необходими процеси и технологии и различни концепции на интелигентните производства със съвременни компоненти за индустриална автоматизация.

Нашите продукти са насочени към нуждите на промишлеността, университетите, институции за професионално и техническо образование. Но също така и за фирми с изградена вътрешна инфраструктура за обучения, както и за институции, които планират или организират курсове за обучение по автоматизация.

Имате ли въпроси?
Искате ли да получите информация за предлаганите от SMC системите за обучение?

Експертите от SMC са на ваше разположение. Свържете се с нас на:
T: +359 2 807 670
sales@smc.bg
 

Технически наукиМехатроникаИндустрия 4.0