Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Промишлена поддръжка

Оборудването е готово за работа!

Няма производствен процес, който да може да постигне оптимална производителност, без да се осигури адекватна поддръжка, но вероятно тази информация не е нова за вас. Откакто промишлената поддръжка стана популярна през 20-ти век, повечето производствени линии и фабрики проектират и прилагат действия за поддръжка на своите процеси.
Въпреки това промишлената поддръжка е самостоятелна култура, която не се състои само в ремонт на машините, а предполага целият производствен екип (техници, инженери, ръководители и т.н.) да бъде обучен в непрекъснато подобряване на стратегията за поддръжка с цел намаляване на разходите, намаляване на отпадъците и изграждане на по-ефективен процес.
Ако искате да разберете кой стил ви подхожда най-добре или как можете да подобрите програмата си, разгледайте нашите решения за промишлена поддръжка и си осигурете надеждно производство.

Промишлена поддръжка свързана информация

Допълнителна информация

Убедете се сами как с решенията на SMC за поддръжка в зависимост от състоянието можете да "Очаквате очакваното"

Продукти и инструменти

Разгледайте нашето продуктово портфолио и полезни инструменти, за да откриете най-доброто за вас решение

Коригираща поддръжка

Когато неуспехът вече се е налице: Най-често се извършват дейности по поддръжка, когато машината не работи с пълен капацитет или е спряла напълно. Основата на превантивната поддръжка се състои в идентифициране и подмяна на части, които застрашават производството поради някакъв вид повреда.

Превантивна поддръжка

Една крачка пред отказ: Защо да чакате спиране или отказ на машината, преди да предприемете действия? Превантивната поддръжка може да помогне за решаването на тези проблеми, като винаги се опитва да избегне ненужните разходи.

Предварителна поддръжка

При необходимост: Този популярен термин се състои в създаването на стратегия за наблюдение на действителното състояние на оборудването с цел прогнозиране на повреда, преди тя да е възникнала.

Поддръжка, базирана на надеждността

Проектиран по този начин от самото начало: Търсенето на начини за намаляване на ненужните разходи за поддръжка се основава на FMEA и е насочено към различните повреди, които биха могли да възникнат, и последствията до които могат да доведат.