Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

SMC riešenie pre neutralizáciu elektrostatického náboja

Rýchle a účinné

Statická elektrina je výsledkom nerovnováhy medzi zápornými a kladnými iónmi na objekte. Tieto ióny sa môžu hromadiť na povrchu predmetu, kým nenájdu spôsob, ako sa uvoľniť alebo vybiť. Ich vhodnou kontrolou sa potom môžu zlepšiť výsledky výrobného procesu.

Prítomnosť statickej elektriny je bežnejšia, ako sa zdá. Dobrá kontrola tohto javu môže pomôcť znížiť nežiaduce účinky, ako je vyradenie výrobku pri kontrole kvality, vystavenie pracovníkov statickému výboju, chybné balenie výrobkov a priľnutie nečistôt na povrch predmetov, alebo môže zvýšiť výrobnú kapacitu nabíjaním súčiastok, aby sa zmenilo ich správanie s inými prvkami.

Výhody, ktoré Vám prinesú ionizátory od SMC:

  • Optimalizácia efektivity výroby – predchádzanie vyradeniu výrobku, prestojom stroja a zvýšenému času potrebnému na údržbu
  • Vytvorenie bezpečného prostredia pre zamestnancov – eliminácia zásahu statickým výbojom
  • Garancia vhodného antistatického riešenia – široké portfolio prvkov pre meranie a odstranenie statickej elektriny

Find in SMC the best solutions "and see the gain"

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

„Jeden z našich zákazníkov delí rezaním penové bloky na menšie pláty, ktoré následne ukladá na seba. Táto operácia je však náchylná na problémy so statickou elektrinou v dôsledku trenia čepele noža s penou, čo spôsobuje oneskorenie výroby. Ofukom penových blokov tyčovým ionizátorom série IZS sa už pláty nezasekávajú a doba cyklu sa skrátila o 40 %.

María Eugenia González | Static control specialist

Doplňujúce informácie

Zajímajú Vás naše najnovšie riešenia?

Poznajte naše posledné novinky pre efektívnu neutralizáciu elektrostatického náboja

Udržiavanie výroby v pohybe - makroskopické meranie

Procesy zahŕňajúce prepravu a manipuláciu s plastmi a polymérmi sú veľmi náchylné na problémy so statickou elektrinou. Rýchle odstránenie statickej elektriny môže zabrániť zastaveniu výroby a pomôcť skrátiť čas cyklu. Príkladom môže byť linka, kde plastové fľaše upchávajú dopravník v dôsledku statického náboja, čím sa proces stáva nestabilným.

Vždy kvalitne - mikroskopická mierka

Elektronické súčiastky a polovodiče potrebujú veľmi dobrú kontrolu statickej elektriny, aby sa zabránilo elektrostatickému výboju (ESD, electrostatic discharge). Nekontrolované ESD môže poškodiť citlivé zariadenia, čo má za následok prerušenie výroby a nekvalitné výrobky so skrátenou životnosťou. Správna voľba ionizácie je rozhodujúca napríklad pri spracovaní polovodičových diskov: Inštaláciou ionizátorov s vynikajúcou iónovou rovnováhou a kremíkovými elektródami možno tieto nebezpečné náboje eliminovať, čo vedie k vysoko výkonnému procesu a zamedzeniu chybných výrobkov.

Produkty pre odstránenie statickej elektriny

Ďalšie prvky pre odstránenie statickej elektriny

Antistatické prvky