Výber prvkov
×

Ísť na "Detaily"
Objednávací kód

Môj účet

×

Presvedčte sa o našich jedinečných a účinných riešeniach pre manipuláciu, riadenie a transport.

Fotovoltaická divízia vznikla z týmu pracovníkov zaoberajúcich sa elektronikou, ktorí so sebou priniesli všetky skúsenosti a know-how, ktoré je nutné aplikovať na Váš "solárny sektor".

Na základe skúseností z procesu výroby fotovoltaických článkov môže SMC ponúknuť a tak aj vyhovieť Vašim špecifickým požiadavkám:

  • Presnú a jemnú manipuláciu so solárnymi článkami a panelmi
  • Rýchly transport, ktorý je vyžadovaný pre dosiahnutie vysokej produktivity
  • Rovnomernosť depozičnej vrstvy
  • Riadenie teploty médií pre laserové aplikácie.

Viac informácií

Navštívte náš online digitálny katalóg a získajte všetko, čo potrebujete pre riešenie Vašej aplikácie.

Sme si vedomí, že fotovoltaický priemysel je pravdepodobne jednou z najcitlivejších činností v oblasti úspor energie, preto poskytujeme také riešenia, aby bola Vaša výroba šetrnejšia vzhľadom k životnému prostrediu a samozrejme nákladovo efektívnejšia.

Nielenže rozumieme fotovoltaickému výrobnému procesu, ale čo je dôležitejšie, podporujeme Vás v každom jeho kroku. Prezrite si všetky nižšie uvedené informácie, aby ste sa zoznámili s SMC riešením pre fotovoltaický priemysel.

Doplňujúce informácie

Výroba kremíkových buniek

Kryštalický kremík patrí medzi hlavné polovodičové meteriály používané vo fotovoltaickej technológií pre výrobu solárnych článkov.

Pozrite sa na jednotlivé fázy výrobného procesu a vhodné SMC produkty:

Výroba modulov

Články sa montujú do solárnych panelov, ktoré potom tvoria fotovoltaický systém.

Pozrite sa na jednotlivé fázy výrobného procesu a vhodné SMC produkty:

Výroba tenkého filmu

Výroba tenkého filmu: solárny článok druhej generácie, ktorý je vyrobený nanesením jednej alebo viacerých tenkých vrstiev.

Pozrite sa na jednotlivé fázy výrobného procesu a vhodné SMC produkty: