Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Efektivita energií

ZEFEKTÍVNITE VYUŽÍVANIE VAŠICH ENERGIÍ

V dnešnej dobe, kedy je požadovaná nepretržitá prevádzka 24 hodín a 7 dní v týždni, ako v jednotlivých priemyselných odvetviach, tak od zákazníkov, čím sa neustále navyšujú dodávky energie, SMC pdporuje zákazníkov pri efektívnom využívaní energií, tak aby bolo možné znížiť ich energetické náklady a zároveň prispieť ku globálnej udržateľnosti.

Nájdite inšpiráciu v 5 základných kameňoch SMC efektivity využitia energií, ktoré Vám pomôžu vo Vašej spoločnosti nastaviť výhodnú energetickú stratégiu.

Efektivita energií

Získajte väčší prehľad o spotrebe energie Vašich pneumatických prkov, tak aby ste mohli optimalizovať ich spotrebu stlačeného vzduchu a začať znižovať svoje energetické náklady.

Radi by ste sa dozvedeli viac o našom technickom prístupe pre zefektívnenie využitia Vašich energií?

Stiahnite si naše Technické odporúčania a prečítajte si, prečo sa neustále zvyšuje tlak na všetky priemyselné odvetvia dodržiavať európske ciele a predpisy. Ďalej sa dozviete, ako môžete využiť nové technológie a získať tak konkurenčnú výhodu.

Presvedčte sa sami, ako môžete s SMC "ZEFEKTÍVNIŤ VYUŽÍVANIE VAŠICH ENERGIÍ"

Ako najlepšie dosiahnete efektívneho využitia energií:

Výroba energie

icons_generate.svg

 

Keď pripravujete suroviny pre výrobu svojich produktov, ide o hrubý plán? Alebo plánujete iba presné množstvo, koľko materiálu budete potrebovať pre konečnú výrobu?

Určitá starostlivosť, s ktorou štandardne zaobchádzame so surovinami alebo materiálom, je iba výnimočne používaná aj u energie.

Vyrábať iba to, iba čo skutočne spotrebujete, je prvý krok smerom k efektívnemu využitiu energie. Určite to nie je jednoduché, pretože miesto nadmernej spotreby nie je jednoduché nájsť. Ale na základe našich skúseností, pokiaľ sa zavedú určité opatrenia, výsledky sa dostavia.

Presvedčte sa, ako Vám naše produkty pomáhajú použiť iba to, čo skutočne spotrebujete:

Znovu použiť / rekuperovať energiu

icons_recover.svg

 

Jedenkrát použitá, prečo nie znovu?

Recyklovateľnosť energie spotrebovanej vo výrobných procesoch má exponenciálny účinok na efektivitu výrobného závodu.

Zamerajte svoje úsilie na efektívne využívanie energií vedúce k zvýšeniu Vašej konkurencieschopnosti.

Použite znovu už vyrobené v procesoch generujúcich energiu alebo v priebehu používania.

Použite opäť už vyrobenú energiu

V podstate podľa definície, premena energie vedie k tvorbe tepla. Teplo môže byť jednoducho použité znovu pre akúkoľvek inú operáciu, ako napríklad ohrev vody (cez výmenník tepla), alebo pri kúrení v závode (cez rozvody teplého vzduchu)

Použite opäť už vyrobenú energiu

Rekuperujte použité

Rekuperujte tiež už použité. Rozhodli ste sa niekedy rekuperovať stlačený vzduch z Vášho valca? Kontaktujte nás a my Vám ukážeme ako na to. U SMC to naozaj ide.

Rekuperujte použité

Monitorovanie spotreby

icons_monitor.svg

 

Získate celkovú analýzu využitia, ktorá bude obsahovať údaje o tom, ktorý stroj vo Vašej výrobe najviac spotrebuje alebo aké sú výkyvy v odbere.

Pridanie snímačov alebo iných monitorovacích systémov umožňuje väčší prehľad o spotrebe energie a kontrolu na tým, ako a kde je používaná.

Čím viacej informácií bude obsahovať, tým lepšie bude konečné rozhodnutie.

Inštalácia monitorovacích systémov a iných riešení pre kontrolu spotreby Vám poskytne podporu pri meraní a zisťovaní nezrovnalostí alebo neočakávaných únikov a ukáže možnosti ďalšieho zvýšenia výkonnosti.

Presvedčte sa, ako Vám naše produkty pomáhajú použiť iba to, čo skutočne spotrebujete:

Použitie energie

icons_use.svg

 

Neefektívne využitie energie vo výrobnom závode je často následkom všeobecnej mienky, že stlačený vzduch je "v podstate zadarmo".

Iba využívať alebo efektívne využívať,aká je Vaša situácia?

Vyberáte prvky s ohľadom na optimalizáciu veľkosti?

Je Váš rozvod stlačeného vzduchu navrhnutý tak, aby bola energia využívaná efektívne?

Keď kupujete nový prvok, hľadáte prvok s energeticky efektívnou konštrukciou?

Presvedčte sa, ako Vám naše produkty pomáhajú použiť iba to, čo skutočne spotrebujete:

Premýšlajte o efektivite

icons_think.svg

 

Pre SMC je efektivita energií súčasťou filozofie neustáleho zlepšovania sa.

Aby sme mohli zrealizovať efektívne využitie energií, musí sa zmeniť náš prístup v každodennom živote tak, že budeme hľadať možné úspory energie pri práci a rozhodovať sa pre energeticky efektívne riešenia.

Myslite na zefektívnenie využitia Vašich energií. 

Inými slovami. Rozmýšlať efektívne nám pomôže do budúcna.Všetky uvedené riešenia v častiach "Výroba energie", "Znovu použiť / rekuperovať energiu", "Monitorovanie spotreby" a "Použitie energie" neboli iba náhodným výberom a spojením tém, ide o činnosti, ktoré by mali byť v tomto poradí vykonané.

energy_efficiency_logo.svg