Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Efektivita energií

Zefektivněte využívání vašich energií

V dnešní době, kde je požadován nepřetržitý provoz 24 hodin a 7 dní v týdnu, jak v jednotlivých průmyslových odvětvích, tak od zákazníků, čímž se neustále navyšují dodávky energie, SMC podporuje zákazníky při efektivním využívání energií, tak aby bylo možné snížit jejich energetické náklady a zároveň přispět ke globální udržitelnosti. 

Najděte inspiraci v 5 základních kamenech SMC efektivity využití energií, které vám pomůžou ve vaší společnosti nastavit výhodnou energetickou strategii.

Efektivita energií

Získejte větší přehled o spotřebě energie vašich pneumatických prvků tak, abyste mohli optimalizovat jejich spotřebu stlačeného vzduchu a začít snižovat svoje energetické náklady. 

Rádi byste se dozvěděli více o našem technickém přístupu pro zefektivnění využití vašich energií?

Stáhněte si naše Technická doporučení a přečtěte si, proč se neustále zvyšuje tlak na všechna průmyslová odvětví dodržovat evropské cíle a předpisy. Dále se dozvíte, jak můžete využít nové technologie a získat tak konkurenční výhodu.

Přesvědčte se sami jak můžete s SMC "ZEFEKTIVNIT VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH ENERGIÍ"

Jak nejlépe dosáhnete efektivního využití energií. 

Výroba energie

icons_generate.svg

 

Když připravujete suroviny pro výrobu svých produktů, jde o hrubý plán? Nebo plánujete jen přesné množství, kolik materiálu bude potřeba pro konečnou výrobu?

Určitá pečlivost, se kterou standardně zacházíme se surovinami nebo materiálem, je jen výjimečně používána i u energie. 

Vyrábět jen co skutečně spotřebujete, je první krok směrem k efektivnímu využití energií. Určitě to není jednoduché, protože místo nadměrné spotřeby není snadné najít. Ale na základě našich zkušeností, pokud se zavedou určitá opatření, výsledky se dostaví.

Přesvědčte se, jak vám naše produkty pomáhají vyrábět jen co skutečně spotřebujete:

 

Znovu použít/ rekuperovat energii

icons_recover.svg

 

Jednou použitá, proč ne znovu?

Recyklovatelnost energie spotřebované ve výrobních procesech má exponenciální účinek na efektivitu výrobního závodu.

Zaměřte svoje úsilí na efektivní využívání energií vedoucích ke zvýšení vaší konkurenceschopnosti. 

Použijte znovu již vyrobené v procesech generujicích energii, nebo v průběhu používání. 

 

Použijte znovu již vyrobenou energii

V podstatě dle definice, přeměna energie vede k tvorbě tepla. Teplo může být jednoduše použito znovu pro jakoukoliv jinou operaci, jako je například ohřívání vody (přes výměník tepla) nebo pro topení v závodě (přes rozvody horkého vzduchu).

Použijte znovu již vyrobenou energii

Rekuperujte použité

Rekuperujte také už použité. Rozhodli jste se někdy rekuperovat stlačený vzduch z vašeho válce? Kontaktujte nás a my vám ukážeme jak na to. U SMC to skutečně jde.

Rekuperujte použité

Monitorování spotřeby

icons_monitor.svg

 

Získáte celkovou analýzu využití, která bude obsahovat údaje o tom, který stroj ve vaší výrobě nejvíce spotřebuje nebo jaké jsou výkyvy v odběru.

Přidání snímačů nebo jiných monitorovacích systémů umožní větší přehled o spotřebě energie a kontrolu nad tím, jak a kde je používána.

Čím více informací bude obsahovat, tím lepší bude konečné rozhodnutí.

Instalace monitorovacích systémů a jiných řešení pro kontrolu spotřeby vám poskytne podporu při měření, zjišťování nesrovnalostí nebo neočekávaných úniků, a ukáže možnosti dalšího zvýšení výkonnosti.

Přesvědčte se, jak vám naše produkty pomáhají monitorovat vaši spotřebu stlačeného vzduchu:

Použití energie

icons_use.svg

 

Neefektivní využití energie ve výrobním závodě je často následkem všeobecného mínění, že stlačený vzduch je v podstatě ,,zdarma".

Pouze používat nebo efektivně využívat, jaká je vaše situace?

Vybíráte prvky s ohledem na optimalizaci velikosti?

Je váš rozvod stlačeného vzduchu navržen tak, aby byla energie využívána efektivně?

Když kupujete nový prvek, hledáte prvek s energeticky efektivní konstrukcí?

Přesvědčte se, jak vám naše produkty pomáhají použít jen co je nezbytně nutné:

Přemýšlejte efektivně

icons_think.svg

 

Pro SMC je efektivita energií součástí Filozofie neustálého zlepšování.

Abychom mohli zrealizovat efektivní využití energií, musí se změnit náš přístup v každodenním životě tak, že budeme hledat možné úspory energie při práci a rozhodovat se pro energeticky efektivní řešení.

Myslete na zefektivnění využití vašich energií.

Jinými slovy, přemýšlet efektivně, nám pomůže do budoucna. Všechna uvedená řešení v částech "Výroba energie", "Znovu použít / rekuperovat energii", "Monitorování spotřeby" a "Použití energie" nebyly pouze náhodným výběrem a spojením témat, jedná se o činnosti, které by měly být v tomto pořadí vykonány.

energy_efficiency_logo.svg