Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Udržitelný management CO2

Iniciativy společnosti SMC zaměřené na snižování emisí CO2

Zlepšení výrobních procesů a výkonnosti výrobků se zaměřením na životní prostředí.

V posledních několika letech společnost SMC pokračovala v plnění své společenské odpovědnosti a vážně propagovala a podporovala udržitelnost, aby minimalizovala negativní dopady na životní prostředí.
Společnost SMC se jako lídr v oblasti pneumatiky neustále snaží vyvíjet novější a ekologičtější řešení, jejichž hlavní prioritou je snižování emisí CO2. Jednou z klíčových součástí našeho komplexního přístupu je navrhování kompaktních a lehkých výrobků. Menší a lehčí výrobky vyžadují méně surovin na výrobu a méně času na zpracování. Kromě toho samotné výrobky spotřebovávají méně energie. Všechny tyto snahy přispívají ke snížení emisí CO2.
Plně integrovaná technická, výrobní a obchodní oddělení společnosti SMC jsou schopna reagovat na potřeby našich zákazníků z celého světa se společným cílem hledat nové metody účinné ochrany životního prostředí.

 

Udržitelný management týkající se informací o CO2

Chcete-li se dozvědět více o udržitelném nakládání s CO2 a získat přístup k dalším technickým a podrobným informacím o produktech, které společnost SMC nabízí, aby přispěla k tomuto tématu, podívejte se do našeho katalogu. Kromě toho pro vás může být zajímavé navštívit naši webovou oblast o energetické účinnosti.

 

Iniciativy společnosti SMC zaměřené na snižování emisí CO2 zahrnují také podporu ekologicky šetrné výroby a výrobků. Kromě toho společnost SMC podporuje snižování emisí CO2 ve svých provozech.

 

Výrobky snižující emise CO2

Díky využití topologické optimalizace, což je metodika hledání nejefektivnějšího návrhu objektu na matematickém a mechanickém základě, může společnost SMC v procesu navrhování realizovat kompaktnější a lehčí výrobky ve srovnání se stávajícími, což vede k velkému snížení množství emisí CO2 při výrobě. Kromě toho mohou tyto výrobky také přispět k úspoře energie a snížení emisí CO2 během používání.