Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Vyhlásenie o ochrane údajov

Ochrana osobných dát je pre nás dôležitou záležitosťou.

Zber a spracovanie dát http protokolov 
Pri návšteve našej webovej stránky ukladá náš webový server štandardne informácie protokolov. Tieto údaje nie sú osobné.

Jednotlivo sa zbierajú nasledujúce dáta:

  • Meno vášho Internet Service Providera
  • Typ prehliadača a verzia
  • Používaný prevádzkový systém
  • Webová stránka, z ktorej máte prístup na našu webovú stránku
  • Webové stránky, ktoré u nás navštevujete
  • Názov vyvolaných súborov
  • Dátum a hodina vyvolania
  • Prenesené množstvo údajov
  • Hlásenie, či bolo vyvolanie úspešné.

Všetky vyššie uvedené údaje slúžia len na štatistické účely. Tretím subjektom sa neodovzdávajú.

Zber a spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sa ukladajú len vtedy, keď ich uvediete v súvislosti s vyplňovaním registrácie, dotazníka, vypísaním cien alebo realizáciou zmluvy.

Osobné údaje sa ukladajú len vtedy, keď ich uvediete osobne, napr. na obrazovkách pri zadávaní dát pri registrácii alebo v kontaktnom formulári. Máte samozrejme vždy právo odvolať svoj súhlas. Pošlite za týmto účelom e-mail na adresu: .

Používanie cookies
V niektorých odvetviach používa SMC tzv. cookies. Tieto umožňujú určité funkcie ako poskytovanie individuálnych služieb. Niektoré z použitých SMC cookies sa po skončení prehliadača, teda po uzavretí okna prehliadača, opäť zmažú (tzv. Cookies relácie). Iné cookies zostanú na koncovom prehliadači užívateľa a umožňujú pri ďalšej návšteve SMC rozpoznať prehliadač užívateľa (perzistentné Cookies).
Užívateľ môže nastaviť prehliadač tak, aby bol informovaný o nastavení cookies a jednotlivo rozhodol o ich akceptácii a akceptácii cookies pre určité prípady alebo ich môže plošne zrušiť. Pri neakceptácii cookies sa môže obmedziť funkčnosť webovej stránky SMC a používanie softvéru.

Používanie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. (“Google”). Google využíva tieto informácie, aby vyhodnotila používanie webovej stránky a aby zosumarizovala webové aktivity. 
Google Analytics používa tzv. „cookies”, textové súbory, ktoré sú uložené na vašom PC a ktoré umožňujú analýzu o používaní webovej stránky. 
Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na Server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania IP anonymizácie na tejto webovej stránke Google vašu IP adresu v rámci štátov EU alebo iných zmluvných štátov Dohody o EHS skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenesie na Server Google v USA a tam sa skráti. 
V rámci Google Analytics sa z vášho prehliadača sprostredkovaná IP adresa nezlúči s údajmi z Google. 
Tak môžete uloženie cookies zamedziť nastavením svojho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zabezpečenie dát 
Na zabezpečenie vami daných dát podnikáme určité technické a organizačné zabezpečovacie opatrenia. Tieto sa prenášajú v zásade v uzamknutej forme (Uzamykateľná technológia: Secure Socket Layer).

Právo na informácie 
Máte kedykoľvek právo získať informácie o uložených dátach o vašej osobe a účele, na aký boli spracované.
INFORMAČNÝ LIST K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV PODĽA ČL. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „VNOÚ“)

Impresum

Vylúčenie ručenia
Autorské právo
E-Mail Disclaimer