Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Vyhlásenie o ochrane údajov

Ochrana osobných dát je pre nás dôležitou záležitosťou.

Zber a spracovanie dát http protokolov 
Pri návšteve našej webovej stránky ukladá náš webový server štandardne informácie protokolov. Tieto údaje nie sú osobné.

Jednotlivo sa zbierajú nasledujúce dáta:

  • Meno vášho Internet Service Providera
  • Typ prehliadača a verzia
  • Používaný prevádzkový systém
  • Webová stránka, z ktorej máte prístup na našu webovú stránku
  • Webové stránky, ktoré u nás navštevujete
  • Názov vyvolaných súborov
  • Dátum a hodina vyvolania
  • Prenesené množstvo údajov
  • Hlásenie, či bolo vyvolanie úspešné.

Všetky vyššie uvedené údaje slúžia len na štatistické účely. Tretím subjektom sa neodovzdávajú.

Zber a spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sa ukladajú len vtedy, keď ich uvediete v súvislosti s vyplňovaním registrácie, dotazníka, vypísaním cien alebo realizáciou zmluvy.

Osobné údaje sa ukladajú len vtedy, keď ich uvediete osobne, napr. na obrazovkách pri zadávaní dát pri registrácii alebo v kontaktnom formulári. Máte samozrejme vždy právo odvolať svoj súhlas. Pošlite za týmto účelom e-mail na adresu: .

Používanie cookies
V niektorých odvetviach používa SMC tzv. cookies. Viac informácií tu.

Používanie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. (“Google”). Google využíva tieto informácie, aby vyhodnotila používanie webovej stránky a aby zosumarizovala webové aktivity. 
Google Analytics používa tzv. „cookies”, textové súbory, ktoré sú uložené na vašom PC a ktoré umožňujú analýzu o používaní webovej stránky. 
Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na Server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania IP anonymizácie na tejto webovej stránke Google vašu IP adresu v rámci štátov EU alebo iných zmluvných štátov Dohody o EHS skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenesie na Server Google v USA a tam sa skráti. 
V rámci Google Analytics sa z vášho prehliadača sprostredkovaná IP adresa nezlúči s údajmi z Google. 
Tak môžete uloženie cookies zamedziť nastavením svojho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zabezpečenie dát 
Na zabezpečenie vami daných dát podnikáme určité technické a organizačné zabezpečovacie opatrenia. Tieto sa prenášajú v zásade v uzamknutej forme (Uzamykateľná technológia: Secure Socket Layer).

Právo na informácie 
Máte kedykoľvek právo získať informácie o uložených dátach o vašej osobe a účele, na aký boli spracované.
INFORMAČNÝ LIST K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV PODĽA ČL. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „VNOÚ“)

Impresum

Vylúčenie ručenia
Autorské právo
E-Mail Disclaimer

 

Viac informácií