Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Viac informácií o používaní cookies

Vylúčenie zodpovednosti / zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Informácie o používaní súborov cookie na webových stránkach spoločnosti SMC Europe.

V nasledovných odsekoch vás informujeme o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje pri návštevách našich webových stránok. Účelom týchto informácií je vysvetliť, čo sú súbory cookie, ktoré druhy súborov cookie sa na webových stránkach používajú, aké funkcie plnia jednotlivé súbory cookie a akým spôsobom je možné spravovať alebo deaktivovať tieto súbory.

Naše webové stránky môžete navštevovať bez toho, aby ste nám oznamovali, kto ste.

Pri všetkých vašich návštevách našich webových stránok zapisuje náš webový server, na základe vyhľadaného súboru, do protokolu informácie súvisiace s prebiehajúcimi procesmi (napr. informácia o type prehliadača, dátume a čase vyhľadania súboru, navštívených webových stránkach a mieste, z ktorého sa návšteva webových stránok uskutočnila). Tieto údaje používame výlučne na účely spojené s technickou správou webových stránok.

2. Čo sú to súbory cookie?

 • Súbor cookie je malý súbor, ktorý je uložený vo vašom koncovom zariadení a ktorý obsahuje dáta, akými sú napríklad informácie o osobných nastaveniach stránok a prihlasovacie informácie. Tento dátový záznam je generovaný a odosielaný do vášho zariadenia webovým serverom, s ktorým ste nadviazali spojenie prostredníctvom svojho webového prehliadača.
 • Spoločnosť SMC Europe používa niekoľko typov súborov cookie, z ktorých každý má rozdielne funkcie:
 • Technicky nutné / funkčné súbory cookie
 • Výkonnostné / analytické súbory cookie
 • Cielené / reklamné súbory cookie
 • Ďalšie informácie o súboroch cookie a o ich funkciách je možné nájsť napríklad na stránkach http://www.allaboutcookies.org/.
 • Všeobecne súbory cookie používame na analyzovanie vášho záujmu o naše webové stránky a na zvyšovanie úrovne spokojnosti používateľov s našimi webovými stránkami. Naše webové stránky sú vám v zásade prístupné aj bez súborov cookie. Ak si však želáte využívať naše webové stránky v celom ich rozsahu alebo pohodlným spôsobom, mali by ste potvrdiť svoj súhlas s používaním tých súborov cookie, ktoré sprístupňujú určité funkcie alebo vďaka ktorým je používanie takých funkcií pohodlnejšie.
 • Na svojich webových stránkach používame dva typy súborov cookie:
 • „Relačné súbory cookie“, ktoré sa ukladajú výlučne počas trvania vašej návštevy našich webových stránok a ktoré sa po každej návšteve odstraňujú.
 • „Trvalé súbory cookie“ určené na ukladanie informácií o používateľoch, ktorí naše webové stránky navštevujú opakovane. Informácie o čase trvania uloženia nájdete v bode 6 zoznamu.
 • Používame taktiež webový sledovací softvér, pomocou ktorého zisťujeme, koľko používateľov naše webové stránky navštevuje a ako často sa tieto návštevy uskutočňujú.
 • Účel nami používaných súborov cookie je zrejmý z nasledovných bodov.

3. Požadované súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nutné pre funkčnosť našich webových stránok alebo pre použiteľnosť určitých súčastí/funkcií týchto webových stránok. Podrobné informácie o týchto súboroch cookie nájdete v nástroji OneTrust Cookie Bot, ak kliknete na možnosť „Advanced Settings“ (Rozšírené nastavenia).  Nájdete tam taktiež „Podmienky“ príslušného subjektu zodpovedného za používanie súborov cookie.

4. Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy našich webových stránok a zdroje prístupov k týmto stránkam tak, aby sme mohli vyhodnocovať a zlepšovať výkonnosť týchto našich stránok. Pomáhajú nám zisťovať, ktoré stránky sú najviac a najmenej navštevované a ktorí návštevníci majú o tieto stránky najväčší záujem. Všetky informácie, ktoré sa pomocou týchto súborov cookie zhromažďujú, sa spracúvajú súhrnne, a teda anonymne. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nemôžeme prostredníctvom sledovacích funkcií zisťovať, kedy ste naše webové stránky navštívili.

Podrobné informácie o týchto súboroch cookie nájdete v nástroji OneTrust Cookie Bot, ak kliknete na možnosť „Advanced Settings“ (Rozšírené nastavenia).  Nájdete tam taktiež „Podmienky“ príslušného subjektu zodpovedného za používanie súborov cookie.

5. Marketingové súbory cookie

Tieto súbory cookie na naše webové stránky umiestňujú naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich potom môžu využívať na vytváranie záujmového profilu a na zobrazovanie príslušných reklám na iných webových stránkach. Týmto spôsobom sú jedinečne identifikované váš prehliadač a vaše zariadenie.

Podrobné informácie o týchto súboroch cookie nájdete v nástroji OneTrust Cookie Bot, ak kliknete na možnosť „Advanced Settings“ (Rozšírené nastavenia).  Nájdete tam taktiež „Podmienky“ príslušného subjektu zodpovedného za používanie súborov cookie.

Tieto súbory cookie môžete deaktivovať v nástroji OneTrust Cookie Bot. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, naša cielená reklama sa vám nebude zobrazovať na iných webových stránkach.

6. Dĺžka trvania ukladania

Prostredníctvom nasledovného zoznamu môžete zistiť, ktoré súbory a na ako dlho sa ukladajú.

7. Používanie služby Google Analytics

Tieto webové stránky používajú webové analytické služby Google Analytics, ktoré poskytuje spoločnosť Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookie“, čo sú textové súbory umiestňované do počítača používateľa s cieľom analyzovať spôsob, akým používatelia tieto stránky využívajú. Informácie o vašom spôsobe využívania týchto webových stránok, ktoré súbor cookie vygeneruje, sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. V prípade, že je na týchto webových stránkach aktivovaná anonymizácia IP adresy, spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v ďalších signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred ďalším spracovaním skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa bude na server spoločnosti Google v USA prenášať celá IP adresa, ktorá sa skráti až tam. Spoločnosť Google bude tieto informácie využívať na účely súvisiace s vyhodnocovaním vašich návštev webových stránok, zostavovaním správ o aktivite na webových stránkach pre naše potreby a poskytovaním ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webových stránkach a používania internetu, najmä funkcií potrebných na zobrazovanie reklamy, ako je napríklad remarketing, správy o dojmoch v sieti Google Display Network či integrácia správ o výkonnosti služieb DoubleClick Campaign Manager alebo Google Analytics podľa demografických charakteristík a záujmov. Spoločnosť Google smie taktiež poskytovať tieto informácie tretím stranám v prípadoch, keď to vyžaduje zákon, alebo v prípadoch, keď také tretie strany spracúvajú tieto informácie menom spoločnosti Google. IP adresa, ktorú v súvislosti so službou Google Analytics odosiela váš prehliadač, nie je zlučovaná s inými dátami poskytovanými spoločnosťou Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť tým, že vo svojom prehliadači vyberiete príslušné nastavenia; majte však, prosím, na pamäti, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať funkcie týchto webových stránok v celom ich rozsahu.

Zhromažďovaniu dát službou Google Analytics môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledovný odkaz. Nastaví sa odhlasovací súbor cookie, ktorý bude brániť zhromažďovaniu vašich osobných údajov pri budúcich návštevách týchto webových stránok. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ak chcete získať ďalšie informácie o podmienkach používania a o ochrane osobných údajov, navštívte stránky https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

Radi by sme upozornili na skutočnosť, že na týchto webových stránkach bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bolo zaistené anonymné zhromažďovanie IP adries (takzvané mapovanie IP adries).

8. Sledovanie konverzií reklamy spoločnosťou Google

Aby sme pritiahli pozornosť potenciálnych používateľov a zákazníkov k našim webovým stránkam, používame online reklamný program „Google Ads“ a, v súvislosti s programom Google Ads, taktiež sledovanie konverzií, čo je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej „Google“).

Služba Google Ads umiestňuje do vášho počítača súbor cookie („konverzný súbor cookie“), ak ste na naše webové stránky prešli prostredníctvom reklamy zadanej spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na zisťovanie osobnej totožnosti. Ak navštívite určitý obsah našich webových stránok v čase, keď platnosť príslušného súboru cookie ešte neuplynula, my aj spoločnosť Google dokážeme rozpoznať, že niekto klikol na reklamu, a tým bol presmerovaný na naše stránky. Každému zákazníkovi, ktorý službu Google Ads využíva, je priradený odlišný súbor cookie. Tým je zaistené, že zákazníci, ktorí využívajú službu Google Ads, nemôžu sledovať súbory cookie náležiace iným zadávateľom.

Informácie zhromažďované prostredníctvom konverzného súboru cookie sa využívajú na zostavovanie štatistík konverzií reklám pre zákazníkov využívajúcich službu Google Ads, ktorí sa prihlásili do programu sledovania konverzií. Zákazníci využívajúci službu Google Ads dostávajú informácie o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu tag pre sledovanie konverzií. Nezískavajú však informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu používateľov.

Ak sa nechcete sledovania zúčastňovať, môžete sa rozhodnúť zabrániť umiestňovaniu tohto súboru cookie tým, že na našich stránkach navštívite nástroj OneTrust Cookie Bot a zvolíte neudelenie súhlasu s používaním súborov cookie, alebo tým, že zmeníte nastavenie svojho prehliadača tak, aby všeobecne zakazoval automatické umiestňovanie súborov cookie. Súbory cookie, ktoré sú určené na sledovanie konverzií, môžete taktiež zakázať tým, že vo svojom prehliadači nastavíte blokovanie súborov cookie z domény „googleadservices.com“.

Zásady ochrany osobných údajov, ktoré spoločnosť Google uplatňuje v súvislosti so sledovaním konverzií, nájdete tu: https://services.google.com/sitestats/en.html.

9. Služba Google Remarketing

Aby sme návštevníkom týchto webových stránok mohli poskytovať informácie, ktoré sú najlepšie prispôsobené ich záujmom, používame remarketingovú technológiu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Táto technológia nám umožňuje cielene sa zameriavať na používateľov, ktorí už naše webové stránky navštívili a prejavili záujem o našu online ponuku sprostredkovanú formou cielenej reklamy na stránkach zaradených v sieti Google Partner Network. Reklamy sú zobrazované použitím súborov cookie, ktorých prostredníctvom je možné analyzovať správanie používateľov pri navštevovaní webových stránok a následne cielene odporúčať produkty a zobrazovať reklamu na základe zisteného záujmu.

Ak si neprajete byť príjemcami reklamy na základe zisťovaného záujmu, môžete spoločnosti Google zakázať používanie súborov cookie na našich stránkach na tieto účely, a to prostredníctvom nástroja OneTrust Cookie Bot alebo prostredníctvom príslušnej stránky spoločnosti Google, ktorá obsahuje nastavenie služby Google Ad. Alternatívne môžete zakázať používanie súborov cookie tretích strán tým, že navštívite odhlasovaciu stránku Iniciatívy pre sieťovú reklamu (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Tým, že využívate naše služby, vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov spoločnosťou Google vyššie objasneným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Radi by sme upozornili na skutočnosť, že spoločnosť Google má svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú nezávislé od našich zásad. Za tieto zásady a súvisiace postupy nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani nám z nich nevyplývajú žiadne záväzky. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov uplatňovaných spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy.

10. Ochrana osobných údajov:

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, o spracúvaní vašich osobných údajov a o právach vašej osoby ako dotknutej osoby nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.