Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Staráme sa

Prispievame k udržateľnému rastu technologických inovácií prostredníctvom dodávok automatizovaných riadiacich zariadení

SMC uznáva spoločenskú zodpovednosť firiem (CSR) a jej cieľom je stať sa spoločnosťou, ktorej dôverujú jej podielnici vrátane zákazníkov, dodávateľov, akcionárov, investorov, zamestnancov a miestnych komunít.

Ciele udržateľného rozvoja

Ciele udržateľného rozvoja (SDG), známe taktiež ako globálne ciele, prijali všetky členské štáty OSN v roku 2015 ako univerzálnu výzvu k ukončeniu chudoby, ochrane planéty a zaisteniu toho, aby si všetci ľudia do roku 2030 užívali mier a prosperitu.
17 cieľov udržateľného rozvoja tvorí komplex—to znamená, že sa berie do úvahy fakt, že opatrenia v jednej oblasti ovplyvnia výsledky v iných, a že vývoj musí vyvážiť sociálnu, ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť.  (www.undp.org)

SMC a ciele udržateľného rozvoja

Tu sú naše hlavné ciele:
  • Udržateľné opatrenia na prevenciu zmeny klímy
  • Zdravé, bezpečné a spoľahlivo fungujúce pracovné prostredie
  • Rozvoj ľudských zdrojov a rozširovanie technológie automatizovaného riadenia pre vývojovú základňu
  • Aktivity v oblasti sociálnych príspevkov.
Uvádzame niekoľko príkladov, ktoré ilustrujú náš záväzok voči cieľom udržateľného rozvoja:
  • Naším cieľom je znížiť emisie CO2 a množstvo látok nebezpečných pre životné prostredie, ktoré sa používajú pri výrobe, a to prostredníctvom vývoja výrobkov, ktoré zohľadňujú hodnotenie výrobkov a monitorovanie hodnotenia životného cyklu.

  • Vykonávať aktivity na zvýšenie povedomia o automatických kontrolných zariadeniach distribúciou výučbových materiálov pre deti

  • Poskytovať ekonomickú pomoc prostredníctvom štipendií študentom technických odborov (v oblasti vedy a techniky), ktorí sa chcú zapísať na vysokoškolské inštitúcie (univerzity a postgraduálne školy)

  • Darovať časť príjmov a ziskov z našich výrobkov na sociálne účely, nemocniciam a iným podnikom.

  • Zaviesť systém udeľovania bodov podľa úsilia o cvičenie a podporovať vytváranie zdravého tela a mysle motivovaním zamestnancov k pravidelnému cvičeniu.

Staráme sa

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Ďalšie informácie o záväzkoch SMC v oblasti CSR

Záleží nám na ľuďoch

Náš záväzok voči našim zamestnancom, miestnym komunitám a budúcnosti strojárenstva

Záleží nám na ľuďoch

Záleží nám na životnom prostredí

Naša zodpovednosť za udržateľnosť a udržateľný rast

Záleží nám na životnom prostredí

Relevantné dokumenty k CSR