Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Staráme sa

Prispievame k udržateľnému rastu technologických inovácií prostredníctvom dodávok automatizovaných riadiacich zariadení

SMC uznáva spoločenskú zodpovednosť firiem (CSR) a jej cieľom je stať sa spoločnosťou, ktorej dôverujú jej podielnici vrátane zákazníkov, dodávateľov, akcionárov, investorov, zamestnancov a miestnych komunít.

Ciele udržateľného rozvoja

Ciele udržateľného rozvoja (SDG), známe taktiež ako globálne ciele, prijali všetky členské štáty OSN v roku 2015 ako univerzálnu výzvu k ukončeniu chudoby, ochrane planéty a zaisteniu toho, aby si všetci ľudia do roku 2030 užívali mier a prosperitu.
17 cieľov udržateľného rozvoja tvorí komplex—to znamená, že sa berie do úvahy fakt, že opatrenia v jednej oblasti ovplyvnia výsledky v iných, a že vývoj musí vyvážiť sociálnu, ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť.  (www.undp.org)

SMC a ciele udržateľného rozvoja

Tu sú naše hlavné ciele:
  • Udržateľné opatrenia na prevenciu zmeny klímy
  • Zdravé, bezpečné a spoľahlivo fungujúce pracovné prostredie
  • Rozvoj ľudských zdrojov a rozširovanie technológie automatizovaného riadenia pre vývojovú základňu
  • Aktivity v oblasti sociálnych príspevkov.
Uvádzame niekoľko príkladov, ktoré ilustrujú náš záväzok voči cieľom udržateľného rozvoja:
  • SMC prispieva do spoločnosti ako celku znižovaním dopadov na životné prostredie predajom automatizovaných riadiacich zariadení. Okrem toho spoločnosť SMC pracuje na vývoji produktov prinášajúcich ešte väčšie úspory v spotrebe energie, vzduchu, priestoru a hmotnosti.
  • Prostredníctvom svojej siete výrobných, predajných a výskumných a vývojových pracovísk po celom svete ponúka SMC produkty, ktoré uspokoja potreby zákazníkov vo všetkých regiónoch.
  • S ohľadom na životné prostredie SMC znižuje množstvo chemických látok, odpadu, spotrebu vody a energie.
  • SMC podporuje zamestnávanie rôznych pracovníkov a usiluje o vytvorenie rovného pracovného prostredia pre všetkých.
  • SMC sa podieľa na aktivitách ochrany zelene v regiónoch, kde sa nachádzajú jej továrne, a vykonáva aktivity na ochranu prírodného prostredia.

Ďalšie informácie o záväzkoch SMC v oblasti CSR

Záleží nám na ľuďoch

Náš záväzok voči našim zamestnancom, miestnym komunitám a budúcnosti strojárenstva

Záleží nám na ľuďoch

Záleží nám na životnom prostredí

Naša zodpovednosť za udržateľnosť a udržateľný rast

Záleží nám na životnom prostredí

Relevantné dokumenty k CSR