Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Více informací o používání cookies

Vyloučení odpovědnosti / zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné informace

Informace o používání souborů cookie na webových stránkách společnosti SMC Europe.

V následujících odstavcích vás informujeme o shromažďování a zpracování osobních údajů, které se uskutečňuje při návštěvách našich webových stránek. Účelem těchto informací je vysvětlit, co jsou soubory cookie, které druhy souborů cookie jsou na webových stránkách používány, jaké funkce plní jednotlivé soubory cookie a jakým způsobem lze provádět správu nebo deaktivaci těchto souborů.

Naše webové stránky můžete navštěvovat, aniž byste nám sdělovali, kdo jste.

Při všech vašich návštěvách našich webových stránek zapisuje náš webový server, na základě vyhledaného souboru, do protokolu informace související s probíhajícími procesy (např. informace o typu prohlížeče, datu a času vyhledání souboru, navštívených webových stránkách a místě, ze kterého se návštěva webových stránek uskutečnila). Tyto údaje používáme výlučně k účelům spojeným s technickou správou webových stránek.

2. Co jsou soubory cookie?

 • Soubor cookie je malý soubor, který je uložen ve vašem koncovém zařízení a který obsahuje data, jakými jsou například informace o osobních nastaveních stránek a přihlašovací informace. Tento datový záznam je generován a odesílán do vašeho zařízení webovým serverem, se kterým jste navázali spojení prostřednictvím svého webového prohlížeče.
 • Společnost SMC Europe používá několik typů souborů cookie, z nichž každý má rozdílné funkce:
 • Technicky nezbytné / funkční soubory cookie
 • Výkonnostní / analytické soubory cookie
 • Cílené / reklamní soubory cookie
 • Další informace o souborech cookie a o jejich funkcích lze nalézt například na stránkách http://www.allaboutcookies.org/.
 • Obecně soubory cookie používáme k analyzování vašeho zájmu o naše webové stránky a ke zvyšování úrovně spokojenosti uživatelů s našimi webovými stránkami. Naše webové stránky jsou vám v zásadě přístupné i bez souborů cookie. Přejete-li si však využívat naše webové stránky v celém jejich rozsahu nebo pohodlným způsobem, měli byste potvrdit svůj souhlas s používáním těch souborů cookie, které zpřístupňují určité funkce nebo díky kterým je používání takových funkcí pohodlnější.
 • Na svých webových stránkách používáme dva typy souborů cookie:
 • „Relační soubory cookie“, které se ukládají výlučně po dobu trvání vaší návštěvy našich webových stránek a které jsou po každé návštěvě odstraňovány.
 • „Trvalé soubory cookie“ určené k ukládání informace o uživatelích, kteří naše webové stránky navštěvují opakovaně. Informace o době trvání uložení naleznete v bodě 6 seznamu.
 • Používáme také webový sledovací software, pomocí kterého zjišťujeme, kolik uživatelů naše webové stránky navštěvuje a jak často se tyto návštěvy uskutečňují.
 • Účel námi používaných souborů cookie je zřejmý z následujících bodů.

3. Požadované soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek nebo pro použitelnost určitých součástí / funkcí těchto webových stránek. Podrobné informace o těchto souborech cookie naleznete v nástroji TrustArc Cookie Bot, jestliže kliknete na možnost „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení).  Naleznete tam také „Podmínky“ příslušného subjektu zodpovědného za používání souborů cookie.

4. Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy našich webových stránek a zdroje přístupů k těmto stránkám tak, abychom mohli vyhodnocovat a zlepšovat výkonnost těchto našich stránek. Pomáhají nám zjišťovat, které stránky jsou nejvíce a nejméně navštěvované a kteří návštěvníci mají o tyto stránky největší zájem. Všechny informace, které jsou pomocí těchto souborů cookie shromažďovány, jsou zpracovávány souhrnně, a tudíž anonymně. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nemůžeme prostřednictvím sledovacích funkcí zjišťovat, kdy jste naše webové stránky navštívili.

Podrobné informace o těchto souborech cookie naleznete v nástroji TrustArc Cookie Bot, jestliže kliknete na možnost „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení).  Naleznete tam také „Podmínky“ příslušného subjektu zodpovědného za používání souborů cookie.

5. Marketingové soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou na naše webové stránky umísťovány našimi reklamními partnery. Těmito společnostmi pak mohou být využívány k vytváření zájmového profilu a k zobrazování příslušných reklam na jiných webových stránkách. Tímto způsobem jsou jedinečně identifikovány váš prohlížeč a vaše zařízení.

Podrobné informace o těchto souborech cookie naleznete v nástroji TrustArc Cookie Bot, jestliže kliknete na možnost „Advanced Settings“ (Rozšířená nastavení).  Naleznete tam také „Podmínky“ příslušného subjektu zodpovědného za používání souborů cookie.

Tyto soubory cookie můžete deaktivovat v nástroji TrustArc Cookie Bot. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, naše cílená reklama se vám nebude zobrazovat na jiných webových stránkách.

6. Doba trvání ukládání

Prostřednictvím následujícího seznamu můžete zjistit, které soubory jsou po jakou dobu ukládány.

7. Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají webové analytické služby Google Analytics, které jsou poskytovány společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookie“, což jsou textové soubory umísťované do vašeho počítače za účelem analyzování způsobu, jakým uživatelé tyto stránky využívají. Informace o vašem způsobu využívání těchto webových stránek, které jsou souborem cookie vygenerovány, jsou obvykle přenášeny do serveru společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v dalších signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před dalším zpracováním zkracována. Pouze ve výjimečných případech bude do serveru společnosti Google v USA přenášena celá IP adresa, která bude teprve zde zkracována. Společnost Google bude tyto informace využívat pro účely související s vyhodnocováním vašich návštěv webových stránek, sestavováním zpráv o aktivitě na webových stránkách pro naše potřeby a poskytováním dalších služeb týkajících se aktivity na webových stránkách a používání Internetu, zejména funkcí potřebných pro zobrazování reklamy, jako například remarketingu, zpráv o dojmech v síti Google Display Network či integrace zpráv o výkonnosti služeb DoubleClick Campaign Manager nebo Google Analytics podle demografických charakteristik a zájmů. Společnost Google smí také předávat tyto informace třetím stranám v případech, kdy to vyžaduje zákon, nebo v případech, kdy takové třetí strany provádějí zpracování těchto informací jménem společnosti Google. IP adresa, která je v souvislosti se službou Google Analytics odesílána vaším prohlížečem, není slučována s jinými daty poskytovanými společností Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout tím, že ve svém prohlížeči vyberete příslušná nastavení; mějte však, prosím, na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat funkce těchto webových stránek v celém jejich rozsahu.

Shromažďování dat službou Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se odhlašovací soubor cookie, který bude bránit shromažďování vašich osobních údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Chcete-li získat další informace o podmínkách používání a o ochraně osobních údajů, navštivte stránky https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymní shromažďování IP adres (takzvané mapování IP adres).

8. Sledování konverzí reklamy společností Google

Abychom přitáhli pozornost potenciálních uživatelů a zákazníků k našim webovým stránkám, používáme online reklamní program „Google Ads“ a, v souvislosti s programem Google Ads, také sledování konverzí, což je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále „Google“).

Služba Google Ads umísťuje do vašeho počítače soubor cookie („konverzní soubor cookie“), pokud jste na naše webové stránky přešli prostřednictvím reklamy zadané společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí svoji platnost po 30 dnech a nepoužívají se k zjišťování osobní totožnosti. Navštívíte-li určitý obsah našich webových stránek v době, kdy platnost příslušného souboru cookie ještě nevypršela, my i společnost Google dokážeme rozpoznat, že někdo klikl na reklamu, a tím byl přesměrován na naše stránky. Každému zákazníkovi, který službu Google Ads využívá, je přiřazen odlišný soubor cookie. Tím je zajištěno, že zákazníci, kteří využívají službu Google Ads, nemohou sledovat soubory cookie náležející jiným zadavatelům.

Informace shromažďované prostřednictvím konverzního souboru cookie jsou využívány k sestavování statistik konverzí reklam pro zákazníky využívající službu Google Ads, kteří se přihlásili do programu sledování konverzí. Zákazníci využívající službu Google Ads dostávají informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byly přesměrovány na stránku obsahující tag pro sledování konverzí. Nezískávají však informace, které umožňují osobní identifikaci uživatelů.

Nechcete-li se sledování účastnit, můžete se rozhodnout zabránit umísťování tohoto souboru cookie tím, že na našich stránkách navštívíte nástroj nástroji TrustArc Cookie Bot a zvolíte neudělení souhlasu s používáním souborů cookie, nebo tím, že změníte nastavení svého prohlížeče tak, aby obecně zakazoval automatické umísťování souborů cookie. Soubory cookie, které jsou určeny ke sledování konverzí, můžete také zakázat tím, že ve svém prohlížeči nastavíte blokování souborů cookie z domény „googleadservices.com“.

Zásady ochrany osobních údajů, které společnost Google uplatňuje v souvislosti se sledováním konverzí, naleznete zde: https://services.google.com/sitestats/en.html.

9. Služba Google Remarketing

Abychom návštěvníkům těchto webových stránek mohli poskytovat informace, které jsou nejlépe přizpůsobeny jejich zájmům, používáme remarketingovou technologii společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Tato technologie nám umožňuje cíleně se zaměřovat na uživatele, kteří již naše webové stránky navštívili a projevili zájem o naši online nabídku zprostředkovanou formou cílené reklamy na stránkách zařazených v síti Google Partner Network. Reklamy jsou zobrazovány za použití souborů cookie, jejichž prostřednictvím lze analyzovat chování uživatelů při navštěvování webových stránek a následně cíleně doporučovat produkty a zobrazovat reklamu na základě zjištěného zájmu.

Nepřejete-li si být příjemci reklamy na základě zjišťovaného zájmu, můžete společnosti Google zakázat používání souborů cookie na našich stránkách pro tyto účely, a to prostřednictvím nástroje TrustArc Cookie Bot nebo prostřednictvím příslušné stránky společnosti Google, která obsahuje nastavení služby Google Ad. Alternativně můžete zakázat používání souborů cookie třetích stran tím, že navštívíte odhlašovací stránku Iniciativy pro síťovou reklamu (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Tím, že využíváte naše služby, vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností Google výše objasněným způsobem a pro výše uvedené účely. Rádi bychom upozornili na skutečnost, že společnost Google má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou nezávislé na našich zásadách. Za tyto zásady a související postupy nepřebíráme žádnou zodpovědnost ani nám z nich nevyplývají žádné závazky. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů uplatňovaných společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy.

10. Ochrana osobních údajů:

Další informace o ochraně osobních údajů, o zpracování vašich osobních údajů a o právech vaší osoby jakožto subjektu údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.