Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Udržitelné výrobky

Návrh výrobků s ohledem na lidi a planetu

Společnost SMC usiluje o snížení zátěže životního prostředí vytvářené jejími produkty od fáze návrhu a vývoje a dále po celý životní cyklus (výroba, balení, přeprava, použití a likvidace) a usiluje o výrobu produktů šetrných k životnímu prostředí.

Prováděním hodnocení produktů také hodnotíme dopady našich produktů na životní prostředí pomocí takových atributů, jako je úspora zdrojů, doba životnosti, úspora energie, bezpečnost, typy a množství obalových materiálů a likvidace odpadu, abychom mohli vyvíjet produkty šetrné k životnímu prostředí.

Protože na naší uhlíkové stopě záleží

Emise CO2 jsou vrcholnou prioritou SMC jako součásti naší strategie udržitelnosti. Udržitelný návrh našich výrobků, kdy věnujeme zvláštní pozornost návrhu stále kompaktnějších a lehčích výrobků, řeší uhlíkovou stopu jak v našem výrobním procesu, tak ve fázi používání.

Protože na naší uhlíkové stopě záleží

Již několik let SMC aktivně pracuje na sledování a snižování emisí CO2 souvisejících se svými produkty. Máte zájem dozvědět se o možnosti snížení emisí CO2 s produkty SMC? Pak stačí jen kliknout na níže uvedený odkaz.

Snížení emisí CO2 v průběhu výroby
Snížení emisí CO2 při používání

Náš závazek vůči udržitelnosti je přijat...

Udržitelná výroba

Docílení efektivní výroby při současném zmenšování naší uhlíkové stopy. 

xxxxxxxx>

Na lidech záleží. Na naší planetě záleží. A protože nám záleží na obou, chováme se tak, abychom vytvořili udržitelnější a lépe sdílenou budoucnost.