Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Нашата отговорност

Устойчив растеж на технологичните иновации благодарение на автоматизираните устройства за управление

SMC признава корпоративната социална отговорност (КСО) и се стреми да се превърне в компания, която се ползва с доверието на нашите заинтересовани страни, включително клиенти, доставчици, акционери, инвеститори, служители и местни общности.

Цели за устойчиво развитие

Целите за устойчиво развитие (ЦУР), известни още като Глобални цели, бяха приети от всички държави - членки на ООН, през 2015 г. като универсален призив за действие за премахване на бедността, опазване на планетата и осигуряване на мир и просперитет за всички хора до 2030 г.
17-те Цели за устойчиво развитие са интегрирани - т.е. в тях се признава, че действията в една област ще повлияят на резултатите в други и че развитието трябва да балансира социалната, икономическата и екологичната устойчивост. (www.undp.org)

SMC и целите за устойчиво развитие

По-долу са посочени нашите общи цели:
  • Устойчиви мерки за предотвратяване на изменението на климата
  • Здравословна, безопасна и сигурна работна среда
  • Развитие на човешките ресурси и разпространение на технологиите за автоматичен контрол за базата за развитие
  • Дейности за социален принос
Някои примери, които илюстрират нашия ангажимент към целите за устойчиво развитие:
  • Ние се стремим да намалим CO2 емисиите и количеството опасни за околната среда вещества, използвани при производството, като разработваме продукти, които отчитат оценката на продукта и наблюдаваме жизнения цикъл

  • Провеждаме дейности за повишаване на осведомеността относно оборудването за автоматичен контрол, като разпространяваме учебни материали за деца

  • Осигуряване на икономическа помощ чрез стипендии за студенти по инженерни науки (в областта на науката и технологиите), които желаят да се запишат във висши учебни заведения (университети и висши училища)

  • Даряваме част от приходите и печалбите си от нашите продукти на социално подпомагане, болници и други предприятия

  • Въведена система за присъждане на точки според усилията за физически упражнения в подкрепа създаването на здраво тяло и ум, като мотивираме служителите да се спортуват редовно

WE CARE

Научете повече за ангажиментите на SMC по отношение на корпоративната социална отговорност

Ние се грижим за хората

Нашият ангажимент към служителите ни, местните общности и бъдещето на инженерството

Ние се грижим за хората

Ние се грижим за околната среда

Нашият ангажимент за устойчивост и устойчив растеж

Ние се грижим за околната среда

Съответни документи за КСО