Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Ние се грижим за хората

От хора, за хора

Нашите продукти и услуги се предоставят от международна група служители на широк кръг клиенти. Ето защо равенството за всички, разнообразието и приобщаването са в основата на етиката на SMC.
SMC е част от световно общество имамащо социална отговорност, която надхвърля мотива за печалба. По този начин ние допринасяме за стабилното икономическо развитие на съответното местно и регионално общество. Стремим се да бъдем широко ангажирани в общностите, в които работим, като действаме в съответствие със следните етични принципи:

Нашият етичен ангажимент се изразява в ...

Ние се грижим за нашите служители

Безопасността, благосъстоянието и развитието на членовете на нашия екип

Ние се грижим за нашите служители

Ние се грижим за нашите местни общности

Като част от нашия естествен принос към развитието на обществото

Ние се грижим за нашите местни общности

Ние се грижим за бъдещето на инженерството

Вярване и инвестиране в бъдещите инженери

xxxxxxxx>

Съответни документи за КСО

Хората са важни. Планетата ни е важна. Тъй като се грижим и за двете, ние действаме така, че да създадем по-устойчиво и по-споделено бъдеще.