Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Ние се грижим за нашите служители

Вярваме в нашите хора. Вярваме, че инвестираме в членовете на нашия екип; инвестираме в създаването на безопасна и приобщаваща работна среда, в която хората могат да разгърнат пълния си потенциал.

Силата е в разнообразието и в зачитането му

Фактът, че работим в 83 държави, ни дава възможност да се радваме на голямо разнообразие сред нашите хора, членовете на екипа ни. Местните общности, в които работим, се отличават с богато разнообразие и членовете на нашите екипи са негови представители.
В SMC също така уважаваме и ценим равенството между половете. Например насърчаваме дейности като Международен ден на жените в инженерството в Обединеното кралство.

Подпомагане на образованието

Израстването на хората, както в професионален, така и в личен план, е ключов актив за нас, за да се позиционираме като достоен партньор.
Насърчаваме и улесняваме развитието на членовете на нашия екип, като периодично провеждаме семинари за групово обучение, по време на които се канят и лектори извън компанията.
Образователните ресурси включват не само знания и умения за продукти, отрасли и теми, но и опреснителни курсове за философията и Кодекса за поведение на SMCʼs, както и курсове, предназначени за укрепване на общите способности и мотивация.

Насърчаване на по-добро здраве

SMC насърчава различни незадължителни дейности за служителите, като например спортни, културни и артистични занимания, за да насърчи благосъстоянието на членовете на екипа ни и да укрепи солидарността на работното място.
В цяла Европа SMC участва в маратони (ежегодно участие на наши колеги от SMC Италия и Швейцария в маратона на Маркус Райфел), полумаратони, бягания на местни фирми или забавния Фестивал на драконовите лодки (Милтън Кийнс, Великобритания).

Осигуряване на безопасност на работното място

За да се гарантира, че членовете на екипа на SMC имат безопасна и здравословна среда, когато са на работа, SMC разполага с комитети по здраве и безопасност. Тези групи напълно признават свързаните с тях закони, разпоредби и вътрешни правила на компанията и ръководят дейности, насочени към предотвратяване на злополуки на работното място и избухване на болести.
На всеки бизнес обект комитетът по здраве и безопасност обсъжда и прилага мерки за здраве и безопасност въз основа на събраните доклади за злополуки/нещастни случаи, инструкциите за безопасност, предоставени на служителите, и проверките на работните места, извършвани от индустриален лекар и главния мениджър на организацията. Освен това всеки комитет си сътрудничи с комитети от други работни места, за да развие системата на по-късен етап.

Нашият етичен ангажимент се изразява в ...

Ние се грижим за бъдещето на инженерството

Вярване и инвестиране в бъдещите инженери

xxxxxxxx>

Ние се грижим за нашите местни общности

Като част от нашия естествен принос към развитието на обществото

Ние се грижим за нашите местни общности

Хората са важни. Планетата ни е важна. Тъй като се грижим и за двете, ние действаме така, че да създадем по-устойчиво и по-споделено бъдеще.