Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Ние се грижим за бъдещето на инженерството

Вярваме, че младите поколения държат ключа към нашето бъдеще и в SMC подкрепяме и се ангажираме с поглед към бъдещето на инженерството, като паспорт за настоящето.

В цяла Европа подкрепяме няколко проекта, стипендии и събития за популяризиране на възможностите в областта на инженерните науки. Някои от тях са:
  • SMC Великобритания подкрепя Worktree Charity които улесняват онлайн разговорите между ученици и служители от всички индустрии, за да преодолеят пропастта между образованието и работния свят. Целта е да се насърчат учениците да задават въпроси за това как експертите от SMC са стигнали до избраната от тях професия.
  • Спонсорство на състезанието TechTogether в Будапеща, Унгария. Най-добрата възможност да се види как учениците биха се справили в реални ситуации. Целта на това състезание беше да се създаде по-тясна връзка между студентите от висшите технически учебни заведения и компаниите от автомобилната индустрия.
  • В Австрия се гордеем, че участваме в изграждането на Smart Education Center at bfi Leoben, основан на идеята, че цифровизацията и автоматизацията изискват мащабни промени в техническото обучение и продължаващото образование. През 2020 г. беше инсталиран първият интелигентен образователен център с оборудване на SMC, ноу-хау и широка подкрепа. Целевите групи са млади ученици, студенти, както и служители на компании.
  • От 2015 г. SMC Чехия и Словакия участват в “Silver piston”. Състезание за ученици от техническите гимназии в двете страни, в което се проверяват техните извънкласни знания и способности. Тази еднодневна сесия се надява да повиши мотивацията на учениците за автоматизация. В последното издание на състезанието участваха ученици от 57 училища.
  • В София, България, в Technical University of Sofia, SMC спонсорира катедра "Автоматизация на дискретното производство", за да може тя да участва в научни и технически конференции.

Нашият етичен ангажимент се изразява в ...

Ние се грижим за нашите служители

Безопасността, благосъстоянието и развитието на членовете на нашия екип

Ние се грижим за нашите служители

Ние се грижим за нашите местни общности

Като част от нашия естествен принос към развитието на обществото

Ние се грижим за нашите местни общности

Съответни документи за КСО

Хората са важни. Планетата ни е важна. Тъй като се грижим и за двете, ние действаме така, че да създадем по-устойчиво и по-споделено бъдеще.