Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Водещи експерти със страст към промишлената автоматизация

SMC гарантира удовлетвореността на своите клиенти в световен мащаб чрез най-модерните технологии

Основана през април 1959 г. в Токио, Япония, днес SMC Corporation има над 21 600 талантливи служители в 80 страни по света. Групата SMC навлиза на пазара за пневматика още през 1959 г. и оттогава насам ние се развиваме заедно с изискванията на нашите клиенти, за да изградим цялостно портфолио от оборудване за автоматизирано управление. 12 000 основни модела с над 700 000 вариации, създадени, за да ви осигурят по-голяма конкурентоспособност. Въпреки че сме регистрирани на Токийската фондова борса от 1989 г., най-важният ни актив се крие в техническите ни познания. Пет технически центъра, 2 от които се намират в Европа (Великобритания и Германия), в които работят 1700 специализирани инженери, гарантират за нашия технически устрем. Техническа поддръжка, която се изразява в разработване на специални решения, които да ви помогнат да се справите с вашите предизвикателства. Удовлетворението на клиентите е в основата на нашата мисия; постоянната комуникация с нашия пазар е механизмът. 8300 инженери по продажбите притежаващи необходимите знания и умения са винаги близо до вас, за да намерим заедно най-доброто за вас решение.

План за непрекъснатост на дейността на SMC

Ние полагаме усилия да бъдем готови за всяка извъндредна ситуация, така че нашите бизнес дейности да не бъдат преустановени. Като всеобхватен производител на оборудване за автоматично управление SMC се стреми да изпълни отговорностите си за доставка на продукти и да запази доверието на своите клиенти, като допринася както за устойчив растеж, така и за разширяване на технологичните иновации.
През последните години сме свидетели на увеличаване на природните бедствия, като проливни дъждове, огромни земетресения и разпространение на инфекциозни болести. Те сериозно застрашиха живота, поминъка и собствеността ни.
В тези извънредни ситуации много от нашите клиенти се опитват да поддържат и възстановяват икономическите си дейности, като насочват производството си към медицински консумативи и други стоки от ежедневна необходимост.
Като производител на компоненти за автоматизация SMC е в състояние бързо да предостави продукти, които отговарят на нуждите на нашите клиенти навсякъде по света.
Научете повече за План за непрекъснатост на дейността на SMC 

Нашата отговорност - нашият ангажимент за устойчив растеж

Устойчиво управление на СО2 емисиите

През последните няколко години SMC продължи да поема своята социална отговорност за сериозно насърчаване и подкрепа на устойчивото развитие, за да сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда.
Като лидер в областта на пневматиката SMC винаги се стреми да разработва по-нови и по-екологични решения, като намаляването на CO емисиите е основен приоритет. Един от ключовите компоненти на нашия цялостен подход е проектирането на компактни и леки продукти. По-малките и по-леки продукти изискват по-малко суровини за производство и по-малко време за обработка. Освен това самите продукти използват по-малко енергия. Всички тези усилия допринасят за намаляване на CO2 емисиите.
Напълно интегрираните технически, производствени и търговски отдели на SMC са в състояние да отговорят на нуждите на нашите клиенти от цял свят с общата цел да открият нови методи за ефективна защита на околната среда.
Научете повече 

Ние сме глобални - винаги близо до вас...

Глобален пазарен дял на SMC Corporation

mundo39-escalado-cont.svg

Годишен отчет на SMC Corporation за 2022 година

Прочетете посланието на председателя на SMC, в което се потвърждава пълният ангажимент на корпорацията към устойчивия растеж, устойчивото общество и като цяло към целите за устойчиво развитие и корпоративната социална отговорност.
Можете също така да се запознаете с последните данни за финансовата година, приключваща на 31 март 2022 г.

Наследството на SMC

Клиентите ни се доверяват от 1959 г.

Наследството на SMC

Къде да ни намерите

Където и да сте вие, ние също сме там

Къде да ни намерите