Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Устойчиво управление на СО2 емисиите

Инициативи на SMC за намаляване на СО2 емисиите

Подобрения при производствените процеси и производителността на продуктите с акцент върху околната среда

През последните няколко години SMC продължи да поема своята социална отговорност за сериозно насърчаване и подкрепа на устойчивото развитие, за да сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда.
Като лидер в областта на пневматиката SMC винаги се стреми да разработва по-нови и по-екологични решения, като намаляването на CO е основен приоритет. Един от ключовите компоненти на нашия цялостен подход е проектирането на компактни и леки продукти. По-малките и по-леки продукти изискват по-малко суровини за производство и по-малко време за обработка. Освен това самите продукти използват по-малко енергия. Всички тези усилия допринасят за намаляване на CO2 емисиите.
Напълно интегрираните технически, производствени и търговски отдели на SMC са в състояние да отговорят на нуждите на нашите клиенти от цял свят с общата цел да открият нови методи за ефективна защита на околната среда.

Устойчиво управление на СО2 емисиите свързана информация

За да научите повече за устойчивото управление на CO2 и за да получите достъп до повече техническа и подробна информация за продуктите, които SMC предлага, за да допринесе по тази тема, разгледайте нашия каталог. Освен това може да ви бъде интересно да посетите нашата електронна страница посветена на енергийната ефективност.

 

Инициативите на SMC за намаляване на CO2 емисиите включват също така насърчаване на екологично чисти производства и продукти. Освен това SMC насърчава намаляването на емисиите на CO2 в нашите ежедневни действия.

 

Продукти, намаляващи CO2 емисиите

С използването на топологична оптимизация от SMC, която представлява методология за намиране на най-ефективния дизайн за даден обект на математическа и механична основа, в процеса на проектиране могат да се реализират по-компактни и леки продукти в сравнение със съществуващите, което води до значително намаляване на количеството на CO2 емисиите по време на производство. Освен това тези продукти могат да допринесат и за пестене на енергия и намаляване на CO2 емисиите по време на експлоатация.