Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Предложение за енергоспестяваща система

Допринася за намаляване на CO2 емисиите

Ще ви помогнем да пестите енергия

Първата стъпка към пестенето на енергия е да разберете какво е текущото състояние на вашата фабрика. Информацията в този случаи е от ключово значение.

Знаете ли, че пневматичното оборудване е причина за около 20% от цялата консумация на енергия в завода? Обдухващите приложения консумират над 40% от произведения сгъстен въздух, докато само 14% се падат на задвижващите механизми, а 9% са необходими за създаването на вакуум.
Подобряване на ефективността при обдухване може да се постигне чрез през правилен подбор на тръбопроводите. По подобен начин може да се постигне икономия на сгъстен въздух чрез оптимизиране на устройствата.
Ако позволите на SMC да провери състоянието на вашата фабрика, ние ще можем да ви предоставим предложения за подобряване на оборудването и съоръженията, обучение за управление на фабриката и достъп до широк спектър от други полезни услуги.

Открийте някои от нашите продукти за пестене на сгъстен въздух: