Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC

Løsninger med IO-Link

SMC leverer til alle dine automationsbehov

Lige i hælene på Lean-produktion er fokus igen skiftet.

Med målet om at forbedre performance i produktionen ved at anvende mere automatiserede processer og brug af dataanalyse, er smart manufacturing nutidens dagsorden. Denne teknologidrevne tilgang, hvor man benytter internetopkoblede maskiner til at overvåge produktionsprocessen, har medført udvikling af smarte komponenter til industrien.

SMC IO-Link komponenter er kun nogle af de smarte SMC-produkter, der giver dig flere muligheder for at forbedre din produktivitet og reducere dine omkostninger. Derudover vil de hjælpe dig med løbende forbedring af din virksomheds vedligeholdelsesstrategi.

Se de nyeste komponenter på vores hjemmeside for at få mere at vide om vores Smart Flexibillity-løsninger til din Industri 4.0-plan.

Oplev SMC's løsninger med IO-Link

Mere om IO-Link

Mere inspiration:

  • Sensorer
  • Master
  • Aktuatorer

Sensorer

Find det alsidige sortiment til måling af flow, tryk, vakuum og positionering af luftcylindre, der tillader udveksling af diagnostiske data.

Flowmålere

Pressostater

Vakuumstater

Positioneringssensorer

Master

Datatransparens fra sensor- og aktuatorniveau hele vejen til automatiseringsniveau via en IO-Link master.

Aktuatorer

Overførsel af parameterdata til aktuatoren via IO-Link

Hvad er IO-Link egentlig?

IO-Link (IEC61131-9) er en åben standard protokol, der muliggør tovejs udveksling af data fra sensorer og udstyr, der understøtter IO-Link og er koblet til en master. IO-Link masteren overfører disse data over forskellige netværk, fieldbus- eller backplane-bussystemer, hvilket gør data tilgængelige for umiddelbar reaktion eller langsigtet analyse via et industrielt informationssystem (PLC, HMI, osv.). Til hver IO-Link-enhed hører en IODD-fil (IO Device Description), der beskriver enheden og dens IO-Link kapacitet.

Fordelene ved IO-Link fra SMC

1. Større datatilgængelighed

Der er tre primære typer af data tilgængelige. De er kategoriseret i cykliske data (automatisk og regelmæssigt transmitteret) eller acykliske data (transmitteret efter behov eller på forespørgsel).

  • Procesdata. Det som enheden læser
  • Servicedata. Information om enheden
  • Hændelsesdata. Notifikationer (diagnostisk).
1. Større datatilgængelighed

2. Produktdiagnose

Der er ingen grund til at vente på en procesfejl før en sensor udskiftes.

Enheder overvåges altid med hændelsesdata for at kende deres helbredstilstand. 

Afhængigt af enheden kan du spore om de er påvirket af for høj temperatur, tryk, hvis de er uden for området, intern standard, osv.

2. Produktdiagnose

3. Standardkabler

Hele den målte værditransmission er digital, og derfor lagres alle enhedsparametre i IO-Link-masteren. Dataoverførslen er baseret på et 24 V signal, og skærmede kabler er ikke nødvendige.

3. Standardkabler

4. Fjernadgang

Skræddersyede løsninger kræver en konstant ændring i parametre. Den generelle indstilling fra kontrolsystemet (PC) minimerer tidsforbrug, hvilket øger maskinens tilgængelighed.

4. Fjernadgang

5. Nem udskiftning af enheder

Plug & play-udskiftning gør tilslutning til en smal sag: Et fælles stik til kommunikation og strøm. Parametre gemmes i masteren, hvilket muliggør automatisk indstilling, når først enheden er tilsluttet.

5. Nem udskiftning af enheder

6. Beskyttet adgang

Låsefunktionerne forhindrer uautoriserede personer i at ændre på indstillingerne.

6. Beskyttet adgang