Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Naše řešení s IO-Link

IO-Link výhody od SMC

Významné změny ve štíhlé výrobě - její zaměření se opět změnilo.

Tlakem na dosažení vyšší produktivity, zaváděním více automatizovaných procesů a průběžných analýz dat, se stala inteligentní výroba (Smart Manufacturing) důležitým cílem dneška. Tento technologicky hnaný přístup používající přes internet propojené stroje, tak aby se dal monitorovat celý výrobní proces, vede k vývoji inteligentních produktů.

IO-Link produkty od SMC vám mohou pomoci zvýšit produktivitu a snížit náklady, poskytnout dynamické výrobní procesy a nasměřovat k Chytrým flexibilním řešením, které průmysl hledá. Navíc vám umožňují neustále zlepšovat strategii průmyslové údržby ve vaší společnosti.

Pro více informací o našich chytrých řešeních pro vaše stroje si prohlédněte naše nejnověší IO-Link produkty.

Objevte naše IO-Link řešení

Doplňující informace

Mohlo by vás také zajímat

  • Snímače

  • Jednotka Master

  • Řídicí prvky

Jednotka Master

Transparentnost dat na úrovni senzorů a pohonů až na úroveň automatizace prostřednictvím IO-Link master.

Řídicí prvky

Co je IO-Link 

IO-Link (IEC1131-9) je otevřený sériový komunikační protokol, který umožňuje obousměrnou výměnu dat ze snímačů a zařízení, které jsou připojeny k IO-Link masteru. IO-Link master může přenášet tato data přes různé sítě, komunikační sběrnice nebo interní sběrnice a zpřístupňuje tak data pro okamžitý zásah nebo dlouhodobou analýzu pomocí průmyslového informačního systému (PLC, HMI, atd.).

IO-Link výhody od SMC

1. Dostupnost většího množství dat

K dispozici zde jsou tři primární datové typy, které rozdělujeme na cyklická data (data jsou pravidelně přenášena) nebo na acyklická data (data jsou přenášena dle potřeby nebo na vyžádání).

  • Procesní data - Data, které zařízení čte.
  • Servisní data - Informace o samotném zařízení.
  • Provozní data - Oznámení (diagnostika).
1. Dostupnost většího množství dat

2. Diagnostika produktu

Není třeba čekat na procesní selhání, aby mohlo dojít k výměně snímače.

Zařízení jsou neustále monitorována, abychom znali jejich stav v provozních datech.

V závislosti na zařízení můžeme sledovat, zda není poškozeno nadměrnou teplotou, tlakem, zda není mimo dovolený rozsah, zda nedošlo k interní chybě, atd.

2. Diagnostika produktu

3. Standardní prodrátování

Celý přenos naměřených dat je digitální, všechny parametry zařízení jsou uloženy v IO-Link masteru. Přenos dat je založen na 24 V signálu a nejsou požadovány žádné stíněné vodiče.

3. Standardní prodrátování

4. Vzdálený přístup

Uzpůsobená řešení nabízí průběžnou změnu parametrů. Celkové nastavení ovládání z řídicího systému (PC) minimalizuje čas a zvyšuje dostupnost stroje.

4. Vzdálený přístup

5. Jednoduchá výměna produktu

Výměna plug & play zjednoduší připojení: společný konektor pro komunikaci a el. napájení. Parametry jsou uloženy v masteru, což umožňuje automatické nastavení pokaždé, kdy je zařízení připojeno.

5. Jednoduchá výměna produktu

6. Zajištění proti neoprávněné manipulaci

Funkce blokování kláves zabraňuje neoprávněným osobám zasahovat do nastavení.

6. Zajištění proti neoprávněné manipulaci