Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Naše riešenie s IO-Link

IO-Link výhody od SMC

Významné zmeny v štíhlej výrobe - jej zameranie se opäť zmenilo

Tlakom na dosiahnutie vyššej produktivity, zavádzaním viacerých automatizovaných procesov a priebežných analýz dát, sa stala inteligentná výroba (Smart Manufacturing) dôležitým cieľom dneška. Tento technologicky hnaný prístup používajúci cez internet propojené stroje, tak aby sa dal monitorovať celý výrobný proces, vedie k vývoju inteligentních produktov.

IO-Link produkty od SMC Vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu a znížiť náklady, poskytnúť dynamické výrobné procesy a nasmeřovať k Inteligentným flexibilýnm riešeniam, ktoré priemysel hľadá. Navyše Vám umožňujú neustále zlepšovať stratégiu priemyselnej údržby vo Vašej spoločnosti.

Pre viac informácíí o našich inteligentných riešeniach pre Vaše stroje si prezrite naše najnovšie IO-Link produkty.

Objavte naše IO-Link riešenia

Doplňujúce informácie

Mohlo by Vás tiež zaujímať

  • Snímače
  • Master
  • Riadiace prvky

Snímače

Široké portfólio prvkov pre meranie prietokutlakuvákua a polohy umožňujúce automatickú výmenu diagnostických dát.

Snímače prietoku

Snímače tlaku

Snímače vákua

Snímače polohy

Master

Transparentnosť dát na úrovni senzorov a pohonov až na úroveň automatizácie prostredníctvom IO-Link master.

Riadiace prvky

Prenos parametrických dát pomocou IO-Link

Čo je IO-Link 

IO-Link  IEC1131-9) je otvorený sériový komunikačný protokol, ktorý umožňuje obojsmernú výmenu dát zo snímačo a zariadení, ktoré sú pripojené k IO-Link mastru. IO-Link master môže prenášať tieto dáta cez rôzné siete, komunikačné zbernice alebo interné zbernice a sprístupňuje tak dáta pre okamžitý zásah alebo dlhodobú analýzu pomocou priemyselného informačného systému (PLC, HMI, atď.).

IO-Link výhody od SMC

1. Dostupnosť väčšieho množstva dát

 dispozícii sú tri primárne dátové typy , ktoré rozdeľujeme na cyklické dáta (dáta sú pravidelne prenášané) alebo na acyklické dáta (dáta sú prenášané podľa potreby alebo na vyžiadanie).

  • Procesné dáta - Dáta, ktoré zariadenie číta.
  • Servisné dáta - Informácie o samotnom zariadení.
  • Prevádzkové dáta -  Oznámenie (diagnostika).
1. Dostupnosť väčšieho množstva dát

2. Diagnostika produktu

Nie je potrebné čakať na procesné zlyhanie, aby mohlo dôjsť k výmene snímača.

Zariadenia sú neustále monitorované, aby sme poznali ich stav v prevádzkových dátach

V závislosti na zariadení môžeme sledovať, či nie je poškodené nadmernou teplotou, tlakom, či nie je mimo dovolený rozsah, či nedošlo k internej chybe, atď...

2. Diagnostika produktu

3. Štandardné predrátovanie

Celý prenos nameraných dát je digitálny, všetky parametre zariadenia sú uložné v IO-Link mastri. Prenos dát je založený na 24V signále a nie sú požadované žiadne tienené vodiče.

3. Štandardné predrátovanie

4. Vzdialený prístup

Prispôsobené riešenia ponúkajú priebežnú zmenu parametrov. Celkové nastavenie ovládania z riadiaceho systému (PC) minimalizuje čas a zvyšuje dostupnosť stroja.

4. Vzdialený prístup

5. Jednoduchá výmena produktov.

Výmena plug & play zjednoduší pripojenie: spoločný konektor pre komunikáciu a el. napájanie. Parametre sú uložené v mastri, čo umožňuje automatické nastavenie vždy, keď je zariadenie pripojené.

5. Jednoduchá výmena produktov.

6. Zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.

Funkcia blokovania kláves zabraňuje neoprávneným osobám zasahovať do nastavenia.

6. Zaistenie proti neoprávnenej manipulácii.