Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

SMC Vaša jedinstvena prodavnica za sve Vaše potrebe za automatizacijom

"Za petama" smo Lean proizvodnji kojoj je fokus ponovo promenjen.

Sa ciljem poboljšanja proizvodnih performansi, korišćenjem više automatizovanih operacija i korišćenja analitičkih podataka, Smart Manufacturing (SM) je današnji Sveti Gral. Ovakav pristup zasnovan na tehnologiji koji za praćenja proizvodnih procesa koristi uređaje povezane sa internetom doveo je do razvoja komponenti pametnih mašina. SMC IO-Link senzori, IO-Link master i IO Link aktuatori samo su neki od naših pametnih proizvoda koji Vam mogu pomoći da poboljšate produktivnost i smanjite troškove.

Za više informacija o našim pametnim fabričkim rešenjima pogledajte naše najnovije proizvode na našem sajtu danas.

Nova tehnologija omogućava senzorima i aktuatorima da postanu pametniji ali…

Šta je zaista IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) je otvoreni standardni serijski komunikacioni protokol koji omogućava dvosmernu razmenu podataka sa senzora i uređaja koji podržavaju IO-Link i povezani su sa master-om. IO-Link master može prenositi ove podatke preko različitih mreža, fieldbuseva, ili magistrala, tako da su podaci dostupni za trenutnu akciju ili dugoročnu analizu putem industrijskog informacionog sistema (PLC, HMI, itd.). Svaki IO-Link uređaj ima IODD (IO Device Description) file koji ga opisuje i njegove IO-Link mogućnosti.

Da li ste znali da...

IO-Link nije samo još jedan fielbus. To je komunikacija od tačke do tačke između kompatibilnog IO-Link Master-a i field uređaja. Budući da je IO-Link otvoreni standard, Master uređaji su dostupni za praktično bilo koji fieldbus ili sistem automatizacije (PLC).

 

IO-Link sa SMC-eom: 6 prednosti

1. Povećana dostupnost podataka

2. Dijagnostika proizvoda

3. Standardno ožičenje

4. Daljinski pristup

5. Laka zamena uređaja

6. Bez ometanja

  • Smanjite ukupne troškove
  • Povećajte efikasnost procesa
  • Poboljšajte raspoloživost mašine mašine

 

IO-Link - informacije

  • Sensors

  • Master

  • Actuators

Sensors

Master

Actuators

IO-Link sa SMC-eom: 6 prednosti

1. Povećana dostupnost podataka

Dostupna su tri osnovna tipa podataka, koji su kategorisani u ciklične podatke (podaci se automatski prenose redovno) ili aciklični podaci (podaci se šalju po potrebi ili na zahtev).

  • Podaci o procesu. Šta uređaj čita.
  • Servisni podaci. Informacije o samom uređaju.
  • Podaci o događaju(Event Data). Obaveštenja (dijagnstika).
1. Povećana dostupnost podataka

2. Dijagnostika proizvoda

Nema potrebe čekati na prekid procesa zbog zamene senzora.

Uređaji se stalno nadgledaju sa Event Data da bi znali njihov status.

U zavisnosti od uređaja, možete pratiti da li su pretrpeli prekomernu temperaturu, pritisak, ako su van dometa, van default postavke, itd.

2. Dijagnostika proizvoda

3. Standardno ožičenje

Celokupna transmisija izmerenih vrednosti je digitalna, tako da se svi parametri čuvaju u IO-Link masteru. Prenos podataka se zasniva na signalu od 24 V, a zaštićene žice nisu potrebne.

3. Standardno ožičenje

4. Daljinski pristup

Prilagođena rešenja prisiljavaju stalnu promenu parametara. Ukupna kontrola podešavanja iz kontrolnog sistema (PC) smanjuje vreme, povećavajući raspoloživost mašine.

4. Daljinski pristup

5. Laka zamena uređaja

Plug & play zamena pojednostavljuje vezu: zajednički konektor za komunikaciju i napajanje. Parametri se čuvaju u masteru, omogućavajući automatsko podešavanje kada je uređaj povezan.

 

5. Laka zamena uređaja

6. Bez neovlašćenog pristupa

Funkcija zaključavanja sprečava neovlašćeno rukovanje u podešavanjima.

6. Bez neovlašćenog pristupa