Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Lösningar med IO-Link

Upplev fördelarna med vår IO-Link

Hack i häl på Lean Manufacturing har fokus ändrats igen.

Smart tillverkning innebär i korthet att man använder internet för att övervaka sina produktionsprocesser. Tillsammans med att använda dataanalys och mer automatiserade operationer får du avsevärt förbättrad prestanda på din tillverkningsprocess. Detta teknikdrivna sätt att ansluta maskiner till internet för att övervaka produktionen har lett fram till utveckling av smarta komponenter.
Våra IO-Link-produkter kan hjälpa dig att förbättra din produktivitet och sänka dina kostnader. Det ger dynamiska produktionsprocesser och leder till den smarta flexibilitet som branschen eftersträvar. Dessutom gör det att du kan satsa på kontinuerlig förbättring av din industriella underhållsstrategi.

Om du vill veta mer om våra smarta maskinlösningar så kan du ta en titt på vår hemsida redan nu.

Vad kan du uppnå tack vare IO - Link?

  • Du sparar tid och pengar tack vare att du kan reducera kabeldragning
  • Intelligens och kommunikation till standardsensorerna utan extra kostnader
  • Minska antalet reservdelar tack vare standardiseringen av in-/utgångsmoduler.
io-link-architectures.jpg

Information relaterad till IO-Link

Fråga oss

Utforska SMC expertartiklar

IO-Link för att göra givarna smartare

Av Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centr

När industrin digitaliseras framstår IO-Link som en enkel och kostnadseffektiv lösning att implementera.

Läs mer

Upptäck våra lösningar med IO-Link

  • Trådlöst

  • Basenhet

  • Givare

  • Ställdon

Trådlöst

Dra nytta av den senaste tekniken tack vare kombinationen av både trådlös kommunikation och IO-Link-kommunikation

Basenhet

Datatransparens från sensor- och ställdonnivå hela vägen till automationsnivå genom en IO-Link-master.

Ställdon

Vad är IO-Link ?

IO-Link (IEC61131-9) är en öppen standardteknik som möjliggör dubbelriktat datautbyte från sensorer och enheter som stöder IO-Link och är anslutna till en basenhet. Genom basenheten  överförs data över olika nätverk, fältbussar eller bakplansbussar, vilket gör data tillgänglig för omedelbar åtgärd eller långsiktig analys via ett industriellt informationssystem (PLC, HMI, etc.).

Fördelarna med vår IO - Link

Ökad tillgänglighet av data

Ökad datatillgänglighet

Det finns tre primära datatyper som kategoriseras i cyklisk data (data överförs automatiskt på regelbunden basis) eller acyklisk data (data överförs vid behov eller på begäran).

  • Processdata. Det som enheten läser.
  • Servicedata. Information om enheten själv.
  • Händelsedata. Meddelanden (diagnostik).
Ökad datatillgänglighet

Produktdiagnostik

Produktdiagnostik

Du behöver inte vänta på ett processfel för att byta ut en sensor.

Enheterna övervakas konstant så att du har koll på deras status med Händelsedata.

Beroende på vilken enhet du har kan du övervaka och upptäcka om den utsätts för höga temperaturer, högt tryck, om de inte går att nåär bortom kontroll, interna förinställningar och så vidare.

Produktdiagnostik

Standardkablage

Standardkablage

Eftersom överföringen av mätdata är digital lagras alla parametrar i IO - Linkenheten. Dataöverföringen baseras på en 24 V - signal och några särskilda kablar behövs inte.

Standardkablage

Fjärråtkomst

Fjärråtkomst

Skräddarsydda lösningar tvingar fram kontinuerliga anpassningar av parametrar. Den övergripande kontrollen av inställningarna (PC) minimerar tiden vilket ökar tillgängligheten hos maskinen.

Fjärråtkomst

Enkelt byte av enheter

Enkelt byte av enheter

Plug & play förenklar anslutningarna med en gemensam kontakt för kommunikation och matningsspänning. Alla värden lagras i basenheten som gör att enheten ställs in automatiskt när den ansluts.

Enkelt byte av enheter

Skyddad mot manipulation

Skyddad mot manipulation

Key - lockfunktionen hindrar icke auktoriserade personer från att manipulera inställningarna.

Skyddad mot manipulation