Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

IO-Link-lösningar

Upptäck fördelarna med IO-Link

Tätt efter Lean Manufacturing har fokus återigen förändrats.

Med målet att förbättra tillverkningsprestanda, med mer automatiserade operationer och användning av dataanalys, är smart tillverkning dagens ordning. Denna teknologidrivna strategi, som använder maskiner anslutna till internet för att övervaka produktionsprocessen, har sett utvecklingen av smarta maskinkomponenter.

SMC:s IO-Link-produkter kan hjälpa dig att förbättra din produktivitet och minska dina kostnader genom att ge dig dynamiska produktionsprocesser som leder till den smarta flexibilitet som branschen söker. Dessutom låter de dig satsa på kontinuerlig förbättring av ditt företags industriella underhållsstrategi.

För mer information om våra smarta maskinlösningar, kolla in våra senaste produkter på vår webbplats idag..

Upptäck våra IO-Link-lösningar

IO-Link relaterad information

Du kanske även är intresserad av

  • Sensorer
  • Master
  • Reglerutrustning

Master

Datatransparens från sensorer och verkställandenivå, hela vägen till automatiseringsnivå genom en IO-Link master.

Reglerutrustning

Överföring av parametreringsdata till reglerutrustning via IO-Link

Vad är IO-Link 

IO-Link är en öppen standard för seriell kommunikation med dubbelriktat utbyte av data. Data skickas till och från sensorer och enheter, vilka stöder IO-Link och som är anslutna till en master. IO-Link-mastern kan i sin tur överföra datan till flera nätverk och fältbussar där den blir tillgänglig för omedelbar åtgärd eller långsiktig analys. Varje IO-Link-enhet har en IODD-fil som beskriver enheten och dess egenskaper.

Fördelarna med IO-Link från SMC

1. Ökad datatillgänglighet

Det finns tre primära datatyper som görs tillgängliga, som kategoriseras i cykliska data (data överförs automatiskt regelbundet) eller acykliska data (data överförs efter behov eller på begäran).

  • Processdata - Vad enheten läser.
  • Servicedata - Information om själva enheten.
  • Händelsedata - Aviseringar (diagnostik).
1. Ökad datatillgänglighet

2. Enkel diagnostik

Uppkopplade enheter övervakas konstant och tillståndet kommuniceras via Händelsedata. På så vis blir det enkelt att byta ut en enhet innan den går sönder; så kallat tillståndsbaserat underhåll..

2. Enkel diagnostik

3. Standardkabel

Störningsfri, digital signalöverföring via vanlig oskärmad standardkabel sänker installationskostnaden.

3. Standardkabel

4. Flexibel fjärrstyrning

Kundanpassade lösningar kräver löpande omprogrammering av utrustningen för att matcha förutsättningarna. Enkel parametrisering från kontrollsystemet (PC) spar tid och ökar flexibilitet och tillgänglighet i produktionen.

4. Flexibel fjärrstyrning

5. Enkelt komponentbyte

Kundanpassade lösningar kräver löpande omprogrammering av utrustningen för att matcha förutsättningarna. Enkel parametrisering från kontrollsystemet (PC) spar tid och ger ökad flexibilitet och tillgänglighet i produktionen.

5. Enkelt komponentbyte

6. Skyddade inställningar

Låsningsfunktionen hindrar obehöriga från att manipulera inställningarna.

6. Skyddade inställningar