Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Vi på SMC gillar smart kommunikation

Vårt IO-Link-sortiment växer konstant! Läs mer här på sidan eller ladda ner vår broschyr.

Hög automationsgrad och omfattande dataanalys är en tydlig trend inom industrin och begrepp som smart manufacturing med en tydlig koppling till digitalisering och Industri 4.0 används flitigt.

Grundpelaren inom smart tillverkning är snabb och effektiv kommunikationsöverföring och där spelar IO-Link en framträdande roll.

SMC har marknadens bredaste utbud inom automation, kombinerat med en mängd innovativa lösningar för smart kommunikation; vi är den enda automationspartner du behöver!

Sensorerna blir smartare tack vare ny teknik, men…

Vad är IO-Link egentligen?

IO-Link är en öppen standard för seriell kommunikation med dubbelriktat utbyte av data. Data skickas till och från sensorer och enheter, vilka stöder IO-Link och som är anslutna till en master. IO-Link-mastern kan i sin tur överföra datan till flera nätverk och fältbussar där den blir tillgänglig för omedelbar åtgärd eller långsiktig analys. Varje IO-Link-enhet har en IODD-fil som beskriver enheten och dess egenskaper.

Visste du att

IO-Link är inte en ny fältbuss utan en punkt till punkt-kommunikation mellan en IO-Link master och en fältenhet. Eftersom IO-Link är en öppen standard, finns masterenheter tillgängliga för praktiskt taget alla fältbuss- och automationssystem (PLC).

Sänk kostnaderna och bli effektiv med IO-Link

1. Ökad datatillgänglighet

2. Enkel diagnostik

3. Ekonomisk standardkabel

4. Enkel fjärrstyrning

5. Automatisk parametrisering

6. Skyddade inställningar

Sänk dina kostnader

Öka din processeffektivitet

Förbättra maskintillgängligheten

 

Information om IO-Link

Sensorer

Master

Reglerutrustning

Sänk kostnaderna och bli effektiv med IO-Link

1. Ökad datatillgänglighet

Relevant data ger dig full kontroll över din anläggning.

· Processdata - vad enheten läser
· Servicedata - information om själva enheten
· Händelsedata - aviseringar (diagnostisk)

1. Ökad datatillgänglighet

2. Enkel diagnostik

Uppkopplade enheter övervakas konstant och tillståndet kommuniceras via Händelsedata. På så vis blir det enkelt att byta ut en enhet innan den går sönder; så kallat tillståndsbaserat underhåll.

2. Enkel diagnostik

3. Ekonomisk standardkabel

Störningsfri, digital signalöverföring via vanlig oskärmad standardkabel sänker installationskostnaden.

3. Ekonomisk standardkabel

4. Enkel fjärrstyrning

Kundanpassade lösningar kräver löpande omprogrammering av utrustningen för att matcha förutsättningarna. Enkel parametrisering från kontrollsystemet (PC) spar tid och ökar flexibilitet och tillgänglighet i produktionen.

4. Enkel fjärrstyrning

5. Automatisk parametrisering

Parametrar sparas i mastern och överförs automatisk när en ny enhet installeras, vilket ger förenklat underhåll och ökad maskintillgänglighet.

5. Automatisk parametrisering

6. Skyddade inställningar

Låsningsfunktionen hindrar obehöriga från att manipulera inställningarna.

6. Skyddade inställningar