Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Metallbearbetning och utvinning av mineraler

Vi förser dig med de hållbara lösningar du behöver

En industri, så viktig som gruv- och metallindustrin, har stora fördelar med att automatisera och att använda pneumatik.

Utvinning och bearbetning innebär svåra och extrema arbetsförhållanden - om det är någon bransch som behöver tåliga och tillförlitliga kvalitetsprodukter så är det denna.

Det är många gånger personalens hälsa och säkerhet som står på spel. För att på bästa möjliga sätt säkra arbetsmiljön och underlätta arbetet så kan vi hjälpa till med:

  • Maskinsäkerhet: Komponenter, system och kompetens enligt gällande ISO-normer
  • Ett brett utbud av standardlösningar : ISO- cylindrar, ventiler med stålslid.
  • Energispar: Beprövat koncept Energy Saving
  • Skräddarsydda lösningar: Specialcylindrar anpassade till dina egna arbetsförhållanden och styrskåp för att passa dina specifika behov.
  • Material som tål höga temperaturer och hållbara komponenter