Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

SMC Nyheter

Tips och nyheter kring automation

September 2020

Automation ett enkelt sätt att hålla avståndet

Automatiseringen eller mekaniserat utförande av arbete tog riktig fart i början av 1900-talet, mitt under den andra industriella revolutionen, då handkraft ersattes av kedje- eller sekventiell teknik för att snart kompletteras med elektriska motorer och pneumatik. Skälet till detta var helt enkelt att en av de viktigaste ingredienserna och förutsättningarna för fortsatt tillväxt började sina – tillgången på billig, tränad och flexibel arbetskraft.

Läs mer
Absolut-enkoder utan batteri kortar ställtider efter spänningsbortfall och ökar produktkvaliteten

Nu lanserar SMC batterilös absolut-enkoder till större delen av det elektriska LE-sortimentet. Detta medför kortare ställtider efter spänningsbortfall i och med att tidskrävande referenskörning inte behövs, en ökad kvalitet på slutprodukten då positionen bibehålles samt ett minskat behov av service och hantering när batteriet försvinner.

Läs mer

August 2020

Vatten en livsnödvändighet men ett gissel i tryckluftsanläggningar – så här blir du av med det.

Men det finns lösningar där man lokalt, och för varje enskild tryckluftskomponent, kan torka luften så att kondensation undviks.

Läs mer

LFE – Animation av elektromagnetisk digital flödesvakt

SMC:s elektromagnetiska digitala flödesvakt hjälper dig att hålla koll på flödet för vatten och konduktiva vätskor.

Läs mer
Kundcase – En återfödelse i innovationens namn

DMC Automation från Turin har skapat en robotenhet som är utrustad med komponenter från SMC – världsledande inom pneumatisk automatisering – innehållande ett innovativt trådlöst styrsystem. Detta är ett stabilt och stimulerande teknologiskt partnerskap, inriktat på banbrytande lösningar.

Läs mer

ZL3 & ZL6 – Animation av flerstegsejektorer som minskar luftförbrukning

SMC:s nya flerstegsejektor kan hjälpa dig att minska luftförbrukningen upp till 90% tack vare sin vakuumvakt med energispar-funktionalitet. Vikt är upp till 44% mindre än jämförbar existerande modell. Se vår animation för genomgång av funktioner och applikationsexempel.

Läs mer
PSE200A – Animation av flerkanalig kontrollenhet med möjlighet till IO-Link

PSE200A är en kontrollenhet med fyra kanaler och möjlighet till mätning av två olika differenstryck samtidigt. Anslut analoga givare för att läsa av via kontrollenhetens tydliga, tredelade display och kommunicera med digitala signaler eller via IO-Link.

Läs mer
LEJS – Animation av elektrisk linjärenhet med korta cykeltider

Vill du korta dina cykeltider? Hög hastighet oavsett slaglängd och hög precision vid positionering kännetecknar SMC:s elektriska linjärenhet med integrerad styrning av kulskruven.

Läs mer
SMC International Training webinar – Processövervakning

Vårt bolag SMC International Training erbjuder nu gratis access till ett antal tekniska utbildningsavsnitt.

Läs mer
JMHZ2 – Animation av kompakt parallellgripdon

Parallellgripdonen JMHZ2 har utvecklats för att hantera högre last än jämförbara gripdon av motsvarande storlek. Gripdonet har försetts med en kulstyrning som kombinerar precision med hög lastupptagning. Detta gör att konstruktören kan välja ett mindre gripdon än tidigare men ändå behålla förmågan till momentupptagning i gripdonets fingrar, som är integrerade med styrningen.

Läs mer
SMC International Training webinar – Programmerbara styrenheter

Vårt bolag SMC International Training erbjuder nu gratis access till ett antal tekniska utbildningsavsnitt.

Läs mer
Besök SMC på virtuella mässan WeAreCOBOTS

SMC is set to showcase its robotics’ solutions at the world’s largest virtual collaborative WeAreCOBOTS Expo & Conference from 16–18 June 2020.

Läs mer
JMHZ2 – gripdonet som ger roboten ett lyft

Varje gram i en robotapplikation betyder mycket för att öka last och/eller cykeltider. Därför har SMC utvecklat en serie parallellgripdon JMHZ2, som hanterar högre last än jämförbara gripdon av motsvarande storlek.

Läs mer
SMC International Training webinar – Sensorer

Vårt bolag SMC International Training erbjuder nu gratis access till ett antal tekniska utbildningsavsnitt.

Läs mer

Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

En riklig tillgång på rent och billigt vatten är för de flesta en självklarhet, men är det verkligen så även i framtiden? Nära nog 70% av allt vatten som förbrukas i Sverige, idag, används av industrin. För många av användningarna finns det alternativ som både är bättre på lång sikt och som ger ett bättre resultat direkt.

Läs mer
SMC webinar #4 – Fuktutdrivande slang IDK

SMC:s senaste webinar tittar närmare på den fuktutdrivande slangen IDK

Läs mer
Magnetgripdon kan lösa uppgifter som andra lyftmetoder inte klarar

SMC Automation lanserar en serie magnetgripdon, MHM, för hantering av tex perforerade plåtar och arbetsstycken med ojämna ytor. Magnetgripdonet MHM är ett perfekt komplement till vakuum när det gäller materialhantering.

Läs mer
SMC International Training webinar – Halvledarteknik och "Solid State"

Vårt bolag SMC International Training erbjuder nu gratis access till ett antal tekniska utbildningsavsnitt.

Läs mer
SMC webinar #3 – Smarta kontrollenheter är inte dumt

SMC fortsätter erbjuda dig gratis utbildning online genom ett fortlöpande program av webinar-inspelningar.

Läs mer