Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

SMC Business Continuity Plan

Vi lovar att göra vårt yttersta för att fullgöra vårt huvudansvar; att ge våra kunder de produkter som de behöver

Under de senaste åren har vi sett en ökning av naturkatastrofer som kraftiga regn, stora jordbävningar och spridning av infektionssjukdomar.

Dessa har allvarligt hotat våra liv, vår försörjning och vår egendom.

I dessa nödsituationer har många av våra kunder tvingats arbeta för att bibehålla och återställa sin ekonomiska verksamhet genom att byta produktionsinriktning till medicinska produkter och andra dagliga förnödenheter.

SMC kan som global tillverkare av automationsutrustning snabbt tillhandahålla produkter som uppfyller våra kunders behov över hela världen.

Vi är fast beslutna att se till att SMC är förberett för alla nödsituationer och att vår affärsverksamhet inte kommer att avstanna vid en sådan nödsituation.

Detta inkluderar ett system som snabbt kan återuppta driften vid oförutsedda händelser.

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Som en komplett tillverkare av automationsutrustning strävar SMC efter att uppfylla vårt leveransansvar och behålla våra kunders förtroende genom att bidra till både hållbar tillväxt och ökade tekniska innovationer