Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp

SMC:s initiativ för minskade koldioxidutsläpp

Förbättringar av produktionsprocessen och produktutförande med fokus på miljön

Under de senaste åren har SMC fortsatt att ta sitt sociala ansvar för att på allvar främja och stödja hållbarhet i syfte att minimera negativa effekter på miljön.
SMC letar i rollen som ledande inom pneumatik ständigt efter sätt att utveckla nyare och grönare lösningar med koldioxidreduktion som högsta prioritet.
En av nyckelkomponenterna i vårt omfattande arbete är att designa kompakta och lätta produkter. Mindre och lättare produkter kräver mindre råmaterial och tar mindre tid att bearbeta. Dessutom använder själva produkterna mindre energi.
Alla dessa åtgärder bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
SMC:s helt integrerade teknik-, produktions- och försäljningsavdelningar kan hjälpa kunder runtom i världen med det gemensamma målet att hitta nya metoder för att effektivt skydda miljön.

Hållbarhet och låga koldioxidutsläpp relaterad information

Läs mer om energieffektivitet här

 

SMC:s initiativ för reducering av koldioxidutsläpp inkluderar främjandet av miljövänliga fabriker och
produkter, samtidigt som vi arbetar för minskade koldioxidutsläpp i vår egen verksamhet.

 

Produkter för minskade koldioxidutsläpp

SMC:s användning av topologioptimering∗1 under designprocessen gör det möjligt att ta fram lättare och
mer kompakta produkter, vilket resulterar i en stor minskning av mängden koldioxidutsläpp vid tillverkningen.
Dessutom bidrar dessa produkter även till energibesparing och minskade koldioxidutsläpp vid användning.
∗1 Topologioptimering är metoden för att hitta den mest effektiva designen för ett objekt på matematisk och mekanisk basis.