Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

SMC:s samlade expertis

SMC:s kompetens som förstår dina utmaningar

Inspiration, branschutmaningar, åsikter, automationstrender, support, svar, tolkningar, råd, vägledning och även några frågor. Våra experter delar med sig av all kunskap och erfarenhet som de har samlat på sig under sina år på SMC.

Välj intresseområde: 
Tillståndsbaserat underhåll, Pneumatik, Energieffektivisering, Förpackning, Livsmedel, Life ScienceRobotik, Industriell kommunikation  eller Maskinsäkerhet.

                          


Räkna med den verkliga kostnaden för underhåll

Av Julien Caron, Energy Efficiency Leader, SMC Frankrike

APRIL 2023

Det är frestande att skära ner på din underhållsverksamhet. När allt kommer omkring är underhåll en indirekt kostnad med en direkt inverkan på din lönsamhet. I verkligheten är det dock kontraproduktivt med otillräckligt underhåll bara för att spara på kostnaderna, en sådan åtgärd medför högre kostnader än den sparar in. Läs mer 


Maximera livslängden på dina komponenter

Av Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC Spanien

APRIL 2023

Utmaningen med underhåll är att det är en indirekt kostnad som direkt påverkar lönsamheten. De flesta tillverkare använder olika strategier för att försöka minimera kostnaderna, vanligtvis förebyggande eller förutsägande (tillståndsbaserat) underhåll. Genom att välja kvalitetsprodukter som visat sig erbjuda långsiktig tillförlitlighet, kan du minska ditt underhållsbehov och dina kostnader avsevärt. Läs mer 

 

Underhåll din investering och förbättra resultatet

Av Gerald Rammel, Product Manager Electrical Technology, SMC Österrike

APRIL 2023

Beroende på serie, bedömer SMC livslängden för våra elektriska linjärenheter till 5000 km eller 30 miljoner cykler, utan service eller underhåll. Det finns många anledningar till denna höga kvalitet, inklusive en robust konstruktion och omfattande tester, tillsammans med intern smörjning som är tillräcklig för linjärenhetens hela livslängd. Läs mer 


Att mäta är att veta

Av Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien

DECEMBER 2021

Förändringstakten inom modern produktion är sådan att det kan visa sig vara extremt kostsamt att inte hålla jämna steg med branschens övergång till digitalisering – och dess effektivitets- och produktivitetsfördelar. Men var ska man börja? De flesta kunniga inom området pekar på datainsamling som det första steget. Det är dock bara möjligt att uppfylla denna ambition genom att använda den optimala sensorn för applikationen. Läs mer
 


IO-Link ger smarta sensorer

Av Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC Tysklands Tekniska Center

DECEMBER 2021


När industrin digitaliseras framstår IO-Link som en enkel och kostnadseffektiv lösning att implementera. IO-Link ansluter IO-enheter på ett sätt som andra lösningar inte har kunnat göra. Det är en enkel, seriell, dubbelriktad punkt-till-punkt-anslutning för signalöverföring och energiförsörjning  Läs mer
 


Tillståndsbaserat underhåll står för tillväxt, inte trubbel

 Av Oliver Prang, Expert Digital Business Development, SMC Germany

DECEMBER 2021

Tillståndsbaserat underhåll har i hög grad blivit ett modeord i branschen under de senaste decennierna då fabriker försöker minska sin TCO (Total Cost of Ownership) för kapitalutrustning genom att förhindra fel och stillestånd på ett "just-in-time" sätt. Många antar felaktigt att implementering av en tillståndsbaserad underhållsstrategi innebär en fullständig översyn av verksamheten, men i verkligheten kan några små steg göra stor skillnad för maskinens drifttid och OEE (Overall Equipment Effectiveness). Läs mer
 


Fyra sätt att göra ditt vakuumsystem  effektivare

 Av Martina Höller, Electrical technology product manager CEE, SMC Österrike

JUNI 2022

Med stigande energipriser i hela Europa har effektivitet blivit högprioriterat för alla tillverknings - och processanläggningar som använder vakuum. Vi har tagit fram fyra enkla sätt att minska energiförbrukningen i olika vakuumsystem. Läs mer 
 


Ge ditt vakuumhanterings-system ett lyft

 Av Irina Hermann, Product Manager, SMC Tyskland

JUNI 2022

Det centrala i alla system som använder vakuum är applikationen och systemlayouten, som för det mesta styr metoden för vakuumgenerering. Det i sin tur bestämmer hur du använder ejektorer eller pumpar för att skapa undertryck. Men det finns många fler viktiga komponenter som styr vakuumhanteringsenheten och som måste fungera optimalt. Läs mer 
 

Låt dig inte sugas in i dålig konfigurering av vakuumsystem

Av Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre

JUNI 2022
Prestandan i ditt vakuumhanteringssystem är bara så bra som dess konfiguration för den specifika applikationen. Detta har direkt att göra med arbetsstycket, när du till exempel lyfter eller förflyttar i termer av vikt eller form. Men det har också att göra med parametrar som målcykeltid och slagrörelse. När du har bestämt dessa faktorer kan du justera vakuumnivå, diameter på kuddarna och antalet kuddar för att snabbt få optimal prestanda i ditt vakuumhanteringssystem. Läs mer 
 


Det du behöver veta om luftberedning

Av Mark Brinsley, Sales Engineering Group; Air and Fluid Equipment, SMC UK

OKTOBER 2021

Trots att de flesta fabriker har luftberedningssystem för att skydda sin pneumatiska utrustning är ämnet fortfarande inte så välkänt, och det döljer flera intressanta aspekter och frågor om optimering. En av nyckelfrågorna är vilken kvalitet som tryckluft ska hålla? Det finns inget enkelt svar på den frågan, eftersom tryckluftskvaliteten beror på en mängd variabler. Läs mer 
 

 

SMC:s FRL-enheter: sedan 1961

Av Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre

OKTOBER 2021

SMC grundades 1959 för att tillverka och sälja sintrade filterelement av metall. FRL -enheten lanserades första gången av SMC 1961. 60 års designutveckling, baserat på våra kunders behov. Läs mer


Sätt ljus på daggpunkten

 Av Axel Delsaux, Product Marketing, SMC Frankrike

OKTOBER 2021


Daggpunkt kan låta som en svårförklarlig term, men det är helt enkelt temperaturen vid vilken vattnet blir synligt. De vattendroppar som du till exempel kan se på ditt kalla glas, härrör från daggpunkten. Läs mer
 


Tekniska utmaningar med hållbara förpackningar

Av Jorge Salgado, Food & Packaging Industry Manager, SMC Spanien

AUGUSTI 2021

Trenden är tydlig och det finns ingen återvändo. Konsumenternas miljö- och hållbarhetsmedvetenhet när det gäller plastföroreningar och den cirkulära ekonomins principer tvingar förpackningsindustrin mot en mer etisk förpackning. Att gå mot hållbara förpackningar innebär tekniska utmaningar för förpackningsmaskiner.  Läs mer 

 

AMS: Smart consumption

Av Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien

JULI 2023

När vi öppnar den tekniska rapporten ISO/TR 22165, som handlar om energieffektivitetsförbättringar för pneumatiska system, finner vi denna mening: " Endast om maskinen är optimalt anpassad (t.ex. arbetscykel, precision, grad av automatisering), kan energikonceptet som utvecklats för det fungera”. Läs mer 

 
Spara pengar genom effektiv luftanvändning

Av Filip Běhounek, Customised Services, SMC Tjeckien

JULI 2023

Föreställ dig att du kommer tillbaka från semestern och upptäcker att du lät din AC stå på. Med dagens höga energipriser skulle det bli en dyr chock! I en industriell miljö kan det liknas vid att inte optimera dina tryckluftsbaserade maskiner för vilo- eller stand-by-perioder, eller att acceptera oupptäckta luftläckage (nästan alla system har läckage). Läs mer 


Samarbete driver optimala automationslösningar

Av Dan Ives, Senior Project Engineer, European Technical Centre

JANUARI 2023

Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att utveckla lösningar som är baserade på verkliga projekt och som ligger direkt i linje med kundernas mål. Ett exempel på detta är nya Air Management System, som inte bara hjälper till att minska tryckluftsförbrukningen med upp till 62 %, utan också minskar koldioxidutsläppen genom lägre luftbehov i perioder med mindre förbrukning. Läs mer 


Hållbart blir nåbart med SMC

 Av Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spanien

JANUARI 2023

SMC driver hållbar utveckling genom en rad olika initiativ för att minska CO2-utsläppen och är en självklar partner till hållbarhetsansvariga inom industrin. Dessa ansträngningar bidrar stort till uppfyllandet av miljöledningsstandarden ISO 14001 och hjälper företag att rapportera sin koldioxidreduktion baserat på Scope 1, 2 och 3-utsläpp, som anges i GHG-protokollet (Greenhouse Gas). Läs mer 
 


Snabb väg till sänkta energikostnader

 Av Jeff Careless, Business Development Manager, SMC UK

JANUARI 2023

I en tid då tillverknings- och processindustrin är konstant pressade av skyhöga energipriser och skärpt lagstiftning om koldioxidutsläpp, väcks den relevanta frågan: finns det ett sätt att snabbt minska energiförbrukningen utan att kompromissa med effektivitet och kvalitet? Det korta svaret är ja; med rätt råd och expertis är det absolut möjligt! 
Läs mer 
 


SMC hjälper maskinbyggare 

Av Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Nederländerna

JANUARI 2022

OEM-tillverkare konstruerar traditionellt sina tryckluftdrivna maskiner och utrustningar för ett arbetstryck på 7 bar. Men genom att minska detta till 4 bar vet vi av erfarenhet att slutanvändare kan minska sina energikostnader med upp till 29 % i vissa fall, vilket skapar en kraftfull USP för OEM. Läs mer 
 


Energieffektivisering: sänk arbetstrycket till 4 bar

Av Marek Strojil, Customised services, SMC Tjeckien

JANUARI 2022

Även om merparten av pneumatiska maskiner och utrustningar arbetar med 7 bar, så visar vår erfarenhet att åtgärder för att minska systemets drifttryck till 4 bar kan ge stora förbättringar av energieffektiviteten med kostnadsbesparingar och miljömässiga fördelar som följd. SMC har en enkel men mycket effektiv produkt som kan utgöra ett steg på vägen. Läs mer 
 


Pneumatiska cylindrar: ökad energieffektivitet genom 4 bars drifttryck och optimerade storlekar

Av Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
JANUARI 2022

Klimatförändringar, hållbarhet och energieffektivitet har aldrig stått så högt på den politiska dagordningen. Frågan för oss inom automationsindustrin är; hur kan vi bidra? Idag ser vi en ny generation ingenjörer som är angelägna om att påverka den industriella världen på ett positivt sätt och skapa maskiner med högre energieffektivitet för att skydda jorden åt framtida generationer. Läs mer 
 


Sänk trycket!

Av Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europa

APRIL 2021

Ämnet är mer än allvarligt. Pneumatisk utrustning står för cirka 20% av all elförbrukning i fabriker och det finns ett beprövat sätt att förbättra energieffektiviteten: minska arbetstrycket. SMC förklarar hur företag kan uppnå detta mål och därmed klara en tillverkningsindustrins viktigaste frågor. Läs mer 
 


Automationsspecialister på fabriksgolvet

 Av Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europa 

JUNI 2021

Mellan 2020 och 2027 förväntas förädlingsmarknaden för livsmedel växa med en årlig total tillväxttakt (CAGR) på 6,04% enligt Verified Market Search. Branschen kommer att behöva öka sin produktivitet samtidigt som den hanterar brist på arbetskraft och kostnadstryck. Eftersom de flesta automationsföretag fokuserar på maskinbyggare, differentierar SMC sig genom att vara närvarande hos livsmedelsproducenterna på deras fabriksgolv för att identifiera livsmedelsindustrins mest angelägna utmaningar och hjälpa till att övervinna dem. Läs mer


Chokladtillverkning med SMC:s produkter är en fin konst

Av Paolo Tornavacca, Client Group Manager, SMC Italien

MARS 2022

Raffinering är utan tvekan den viktigaste processen i chokladproduktion eftersom den bestämmer konsistensen och texturen på den slutliga produkten. Vi vet att endast genom användning av högkvalitativa, högpresterande automationslösningar, uppbackade med globalt stöd på lokal nivå, kan byggare av maskiner för chokladraffinering ta viktiga marknadsandelar. Läs mer 


SMC gör gott hos chokladtillverkaren

 Av Wim de Vos, Sales Engineer, SMC Belgien

MARS 2022

HACOS har sin fabrik i Malle, Belgien, ett land känt över hela världen för sin förträfflighet inom choklad. Trots att det finns mer än 320 chokladtillverkare i Belgien, sträcker sig HACOS räckvidd långt utanför dess egna gränser - företaget exporterar idag till fler än 70 länder. Som en av världens 5 främsta maskintillverkare för chokladtillverkning, producerar HACOS system för processer som inkluderar formning, fyllning, överdragning, spinning, smältning och temperering, samt dekorering - i princip allt som krävs för att övergå från råa chokladblock till raffinerade slutprodukter. Läs mer 


Smaken av framgång med SMC-lösningar

Av Karl-Heinz Ursch, Senior Sales Expert, SMC Österrike

MARS 2022


En av världens ledande tillverkare av premiumbakugnar för storskalig industriell produktion av wafers använder SMC:s luftblåsningsteknik för att minska den energi som används i rengöringsprocessen. I den här artikeln berättar vi om lösningarna och produkterna som ser till att det händer. Läs mer 

Temperaturstyrning: en het fråga för maskinbyggare

Av Max Lemacon, Team Manager Life Science, SMC Frankrike

MARS 2022

Konstruktionsingenjörer på OEM-företag som arbetar inom Life Science-sektorn börjar inse betydelsen av temperaturstyrning i strävan att skapa snabbare och mer exakt laboratorieutrustning. En utmaningen att leverera denna förmåga på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt, vilket är anledningen till att företag i allt högre grad anlitar vårt expertteam av ingenjörer här på SMC. Läs mer


Behåll kylan när du väljer kylteknik

Av Lisa Zille, Product Management & Industrial Application Center (IAC), SMC Tyskland

MARS 2022

Det finns vissa egenskaper du bör leta efter när du väljer temperaturkontrollteknik för användning inom Life Science-sektorn. Ett system som utnyttjar fördelarna med Peltier-effekten ger fördelar som är viktiga för de som utför laboratoriearbete, såsom hög temperaturstabilitet, låg ljudnivå, låga vibrationer och kompakta fysiska dimensioner. Läs mer


SMC cirkulationskylare: låg TCO, hög trygghet

 Av Kees van Kampen, Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Nederländerna

MARS 2022

Cirkulationskylare fyller en nyckelfunktion inom sektorer som biovetenskap, läkemedel och bioteknik, där korrekt produkttemperatur är avgörande för processprecision och tillförlitlighet. Det är så kritiskt med temperaturkontroll att förebyggande underhåll blir en avgörande del av att äga och driva en cirkulationskylare. Därför har vi utarbetat en service - och underhållsstandard som säkrar driftsäkerheten och som förlänger livslängden på våra produkter. Läs mer 


Optimerad vätskehantering i analysinstrument

Av Philippe Pinto – Industry Manager Life Science, Europe

MAJ 2021

Covid-19 har satt fokus på In vitro-diagnostik (IVD) men de som är yrkesverksamma inom IVD visste sedan tidigare att en tidig diagnos kan göra skillnad. Eftersom vätskehantering involverar många kritiska delar som är sammanlänkade, är det viktigt att ha en kunnig partner som kan leverera beprövade lösningar för hela systemet redan i de tidiga utvecklingsfaserna. Och den partnern är SMC. Läs mer

Ge din robot ett genomgripande lyft

Av Mattia Di Gaetano, TSE Mechatronic & Network, SMC Italia

APRIL 2023

Det finns många anledningar till att överväga användningen av elektriska gripdon snarare än pneumatiska till din robot, såsom möjligheten till högre nyttolaster, förmågan att kontrollera gripdonets rörelser (inte bara öppna och stänga) samt större flexibilitet när du ändrar arbetsstyckets storlek, vikt eller form. Om du är klok med ditt val av gripdon kommer du också att dra nytta av lägre vikt för att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen. Läs mer 

Integrera din robot i en helautomatisk kedja

 Av Sampsa Paasisalo, Product manager at SMC Automation Oy, Finland

APRIL 2023

Dagens industrirobotar är billigare, mer flexibla och lättare att programmera än de robotar vi såg för bara några år sedan. Men även om allt fler företag nu kan överväga att använda sig av robotar, hur uppnår du optimal integration i din verksamhet? Tja, flera alternativ finns tillgängliga, där beslutet ofta beror på faktorer som din specifika applikation och budget.  Läs mer 


Utnyttja robotar för ökad flexibilitet i produktionen

Av Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Automation Sverige

MARS 2022

Initialt fanns de bara i volymtillverkande fabriker inom fordonsindustrin, men idag finner vi robotar i alla kommersiella sektorer. Variationen av applikationer ställer krav på en huvudsaklig egenskap hos dagens robotar: flexibilitet. Mycket av flexibiliteten ligger i end-of-arm-verktyget (gripdonet) och där är det viktigt att beakta flera faktorer vid valet av leverantör, t.ex. bredden i produktportföljen, en dokumenterad anpassningsförmåga och kundsupport på hög nivå. Läs mer


Modulär mediastyrning sparar tid och pengar i robotsvetsning

 Av Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Tjeckien

MARS 2022

Vi vet att applikationer med stora volymer såsom svetsning inom fordonsindustrin har många krav. Eventuella fel eller inkonsekvent hantering med robotlösningarna som används i dessa processer kan leda till kostsamma produktionsstopp, dyrt underhåll och reparationer. Därför väljer ett växande antal robotintegratörer att arbeta med SMC:s team av ingenjörer, vilka erbjuder en mycket effektiv och bekvämt modulär lösning för att hantera svetsspecifika medier som luft, gas och vatten. Läs mer


Trådlös robotik: när mindre betyder mer

Av Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain

MARS 2022

Trådlös robotik är nu verklighet. Faktum är att den har funnits här ett tag och tillhandahåller helt pålitlig, störningsskyddad kommunikation hos ett växande antal tillverkare som använder de helt unika trådlösa produkterna från SMC. För att hjälpa alla som fortfarande är tveksamma till trådlös kommunikationsteknik tar Juanjo Jubete, produktspecialist för trådlösa enheter, upp ett antal vanliga frågor i dessa korta frågor & svar. Läs mer


Cobotar och gripdon i flexibla och kostnadseffektiva lösningar

 Av Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italien

JANUARI 2021

Medan robotik ledde vägen för den snabba tillväxten av automatisering, ser vi cobots som demokratisering av robotteknik. De eliminerar den kostnad och komplexa programmering som robotar vanligtvis kräver, samtidigt som de ger mycket större flexibilitet. Läs mer


Dags att klippa trådarna

 Av Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spanien

SEPTEMBER 2022

Trådlös teknologi är på snabb frammarsch inom industrin, särskilt på verkstadsgolvet där en viss grad av rörlighet och frihet krävs, såsom för robotar, automatstyrda fordon (AGV) och RFID-spårningsenheter. Det finns dock många fler områden där denna teknik kan göra en verklig skillnad för verksamheten i form av minskade kostnader och ökad tillförlitlighet. Läs mer 


Det enkla sättet att utnyttja IO-Link

 Av Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC Frankrike

SEPTEMBER 2022

Trots de många fördelarna med ett IO-Link-system - såsom standardiserad och reducerad kabeldragning, ökad datatillgänglighet, fjärrkonfigurering och övervakning, enkelt enhetsbyte och avancerad diagnostik - vet vi att det finns en viss skepsis till tekniken och en tro att konfiguration och programmering är komplext. Det är dags att tänka om! SMC har både produkterna och expertisen för att du enkelt ska kunna byta till den kommunikationslösning som IO-Link innebär. Läs mer 


Fjärrstyr din produktionsutrustning

 Av Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italien

SEPTEMBER 2022

Det finns många stora fördelar med industriell kommunikation, till exempel att snabbt utnyttja möjligheten till fjärrassistans. Genom att implementera SMC:s webserver kan du komma åt dina historiska data och enkelt analysera möjliga orsaker till felet som du upplever. Vår webbserver erbjuder kort ROI för både användare och maskinbyggare eftersom de kan undvika dyra resekostnader och ge en extremt reaktiv tjänst. Läs mer 


Varför optimal maskinsäkerhet leder till högre lönsamhet

Av Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe

OKTOBER 2022

Även om maskinsäkerhetskretsar syftar till att skydda anställda från skada så vet vi av erfarenhet du kan få många fler fördelar genom att skapa inbygd maskinsäkerhet som till exempel högre lönsamhet. Det beror till stor del på potentialen att höja produktiviteten och använda helt konstruerade lösningar. Läs mer 

Skapa en pneumatisk säkerhetskrets på bara 3 minuter

Av Richard Driver, Technical Manager, SMC European Technical Centre
OKTOBER 2022
Alla maskintillverkare kommer att vara medvetna om kravet på att konstruera säkerhetsrelaterade kretsar. Det behöver dock inte längre vara så arbetskrävande. Genom att använda ett nytt onlineverktyg som vårt expertteam har utvecklat så kan du skapa en pneumatisk säkerhetskrets på några minuter. Läs mer 

Maskinsäkerhet är händelsernas centrum

Av Ferdinand Rein, Manager German Technical Centre R&D 2
OKTOBER 2022
Det finns många fördelar med både centraliserad och decentraliserad maskinsäkerhet. Vi har vi en smart lösning i form av en fullt certifierad PROFIsafe fjärr-I/O-modul med integrerat ventilgrenrör. Den gör att du kan ansluta till och styra alla SMC-enheter av en central säkerhets-PLC, F-PLC, på ett säkert sätt. Läs mer 


Konsekvenserna av statisk elektricitet på din OEE

Av Maria Eugenia Gonzalez, Product Specialist, SMC Spanien

NOVEMBER 2023
Har du någonsin försökt ta bort damm från din TV-skärm? Hemma är denna effekt irriterande, men i fabriker har statisk elektricitet fler och allvarligare konsekvenser, framför allt på effekten på ditt slutresultat, din OEE (Overall Equipment Effectiveness). Lyckligtvis finns det en pålitlig och effektiv lösning för att eliminera den: joniserare. Läs mer 


SMC:s fyra grundpelare för antistatisk ytrengöring

Av Ellen Parik, Training Manager Nordic & Baltic countries, SMC Estland

NOVEMBER 2023
Har du någonsin ställts inför en situation där damm dras till ytor av plast, gummi, glas eller trä och därmed stör din produktion? Om du kämpar med en lösning, erbjuder SMC ett beprövat tillvägagångssätt med fyra grundpelare som motverkar problem med statisk elektricitet vid rengöring av produkter. Läs mer 


Att välja 2-ports ventil: en öppen möjlighet

Av Eduardo Santamaria, Group Leader Valve Section på SMC:s European Technical Centre

JANUARI 2024

Många tar för lätt på 2-portsventiler, eftersom de ofta uppfattas som enkla komponenter som bara öppnar och stänger ett flöde. Men även om det, mekaniskt sett är sant, kan valet av den optimala 2-portsventilen för din applikation göra stor skillnad. Det kan spara utrymme och vikt, samt framför allt, energiförbrukning (upp till 63 % i vissa fall). Läs mer 

Elektro-pneumatiska regulatorn följer med sin tid 

Av Mohamed Boudouhi | Product Manager SMC Tyskland

JANUARI 2024

Medan vissa produkter eller prylar försvinner på grund av den tekniska utvecklingen – anpassar sig andra. Ett exempel är den elektropneumatiska regulatorn. Dess funktion förblir i huvudsak densamma: att upprätthålla exakt tryckkontroll för cylindrar, gripdon och andra pneumatiska enheter. Men dess utveckling är uppenbar när det gäller hur den interagerar med sin omgivning och smarta system. Läs mer 

Mer information om våra lösningar

En djupdykning i följande ämnen:

Du kanske är intresserad av

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

Följ oss

 

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter