Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Hållbart blir nåbart med SMC

Trovärdighet inom företagsansvar, ibland kallat företagens sociala ansvar (CSR) eller företagens hållbarhet, börjar med insikten att verksamheten i ditt företag påverkar samhället, miljön och ekonomin, såväl som dina anställda. Det är sunt förnuft att som företagare verka för hållbarhet eftersom fördelarna sträcker sig från ett stärkt varumärke till ett ökat engagemang hos personalen. SMC driver hållbar utveckling genom en rad olika initiativ för att minska CO2-utsläppen och är en självklar partner till hållbarhetsansvariga inom industrin. Dessa ansträngningar bidrar stort till uppfyllandet av miljöledningsstandarden ISO 14001 och hjälper företag att rapportera sin koldioxidreduktion baserat på Scope 1, 2 och 3-utsläpp, som anges i GHG-protokollet (Greenhouse Gas).

  Av Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain

JANUARI 2023 

Vi på SMC (ISO 14001-certifierade sedan 1999) tar vår CSR på allvar för att främja och stödja hållbarhet och minimera eventuell negativ miljöpåverkan. Vi strävar alltid efter att utveckla grönare lösningar som erbjuder CO2-minskningar och energibesparingar som bidrar till lägre utsläpp i Scope 1, 2 och 3. Enkelt förklarat så täcker Scope 1 de utsläpp som du gör direkt genom att till exempel köra dina maskiner och anläggningssystem. Scope 2 omfattar de utsläpp som du gör indirekt, till exempel när elen du köper för att driva dina maskiner och system produceras för din räkning. Scope 3 omfattar utsläpp från de organisationer som ditt företag ansvarar för, uppåt och nedåt i leverantörskedjan, till exempel från produkter du köper av dina leverantörer och från dina produkter när dina kunder använder dem.

Många företag kämpar för att minska utsläppen från Scope 1, 2 och 3. Inledningsvis är förbättringarna enkla, kanske drivna av en övergång till grön energi. I takt med att CO2-minskningsprogrammet fortskrider blir det dock svårare och svårare att identifiera förbättringsinitiativ. Av denna anledning är ständiga förbättringar vår främsta pelare för hållbarhet på SMC. Denna pelare omfattar tre nyckelområden: hållbara produkter, luftbesparande system och hållbar tillverkning.

Hållbara produkter – Scope 1

För att utveckla produkter som stödjer hållbarhet, utvärderar vi våra produkters miljöpåverkan i form av resursbesparingar (mindre, lättare), produktlivslängd, energibesparingar, mängden förpackningsmaterial och avfallshantering.

Att skapa hållbara produkter bygger på faktorer som till exempel topologioptimering, där vår innovativa designprocess realiserar mer kompakta och lätta produkter jämfört med befintliga lösningar. Resultatet blir en stor minskning av mängden CO2-utsläpp som skapas under produktionen. Dessutom bidrar våra hållbara produkter till energibesparingar och mindre CO2-utsläpp under sin livscykel, vilket ger minskningar på upp till 75%.

Enkelt uttryckt, genom att använda kompakta, lätta produkter, hjälper SMC kunderna att minimera storleken och vikten på sin utrustning och minska sitt Scope 1-utsläpp. Vi erbjuder hållbara luftcylindrar, magnetventiler, luftfilter och instickskopplingar. Ytterligare hållbara produktinnovationer som bidrar till lägre Scope 1-utsläpp inkluderar cirkulationskylare, som minskar energiförbrukningen med upp till 34%. Dessa cirkulationskylare är ett effektivt alternativ till processer som traditionellt använder pannor eller ugnar som drivs med naturgas. I sådana applikationer, som till exempel inkluderar chokladdosering eller färgfluidisering, uppnår cirkulationskylare bättre temperaturkontroll, men med den stora fördelen av full elektrisk drift för minskade CO2-utsläpp.

Luftbesparande system – Scope 2

SMC kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen och att minska dina Scope 2-utsläpp. Det första steget i denna process är att förstå de befintliga koldioxidutsläppen från din fabrik. Relativt få är medvetna om att luftutrustning står för cirka 20% av all strömförbrukning i en fabrik. Luftblåsning är den främsta boven, ansvarig för över 40% av all luftförbrukning, cylindrar står för 14% och vakuum 9%.

Förbättrad effektivitet kan uppnås genom val av ledningar med optimal storlek. På samma sätt kan vi hjälpa dig att spara luft genom komponentoptimering. SMC har ett stort antal produkter som minskar luftförbrukningen i jämförelse med konventionella alternativ, till exempel pulsblåspistoler (87% minskning), pulsblåsventiler (50%), vakuumenheter (93%), digitala spaltdetektorer (60%) och tryckstegrare (40%).

Ett annat initiativ är att sänka fabriksdrifttrycket till 4 bar (från konventionella 6 eller 7 bar), vilket minskar energiförbrukningen med upp till 28% utan att kompromissa med pneumatiska prestanda.

Om du ger SMC i uppdrag att kartlägga nuläget i din fabrik, kan vi tillhandahålla förslag på förbättringar av utrustning och anläggningar, utbildning för fabriksledning samt tillgång till ett brett utbud av andra användbara tjänster som hjälper till att sänka dina Scope 2-utsläpp.

Hållbar tillverkning – Scope 3

SMC Corporation uppnådde certifiering enligt ISO 14001 redan i december 1999, och sedan dess har vi främjat ett program för ständiga förbättringar med fokus på miljö- och energibesparande åtgärder i våra fabriker, inklusive användning av solpaneler.

Bland våra många aktiviteter för att minska Scope 3-utsläppen riktar vi oss särskilt mot elförbrukningen, som är den största källan till CO2-utsläpp. Våra energibesparande åtgärder inom detta område inkluderar användning av teknik såsom automatisk avstängning av luftkällor under driftstopp. Det har minskat användningen av tryckluft med cirka 30%. Vi använder också våra egna flödesmätare för att övervaka luftflöden i varje fabrik och på så vis tidigt kunna detektera och åtgärda läckage.

Värt att notera är att vi håller reda på alla miljöbelastningar som genereras genom förbrukning av resurser under design, utveckling och tillverkning av våra produkter. Med resurser menar vi material, energi, kemiska ämnen, vatten, förpackningsmaterial och papper.

Stöd för CO2-minskning

Förutom att bidra till lägre utsläpp från Scope 1, 2 och 3 som en del av GHG-protokollet, hjälper våra hållbara produkter och initiativ andra företag att uppnå ISO 14001. Denna standard har en mycket större bredd som tar hänsyn till hela miljöpåverkan, som till exempel avfallsströmmar av plast, metaller och oljor. Här har SMC flera exempel på produkter för ökad kundnytta, till exempel trådlös fältbussteknik som undviker kablagespill och optimerad cylinderdesign för ett minskat aluminiumspill. ISO 14001 fokuserar också på att återvinna energi från avfall och SMC erbjuder ett antal olika produkter där kunderna kan återanvända förbrukad tryckluft innan den slutgiltigt går till spillo.

Kort sagt, SMC erbjuder ett komplett utbud av produkter och kompetens för att stödja dig i ditt arbete med CO2-minskning, oavsett vilken metod du väljer att använda eller omfattningen av utmaningen som ligger framför dig.

Discover how to "Energise your efficiency" with SMC

Iván Martínez | Industries Manager, SMC Spain

Det var redan 2001, när Iván avslutade sin examen i teknik som han gick med i SMC-familjen i Spain. I över 20 år har han ägnat sig åt teknisk support och försäljning inom flera marknadsindustrier. Nu är han fokuserad på de nya framväxande marknaderna, såsom produktionsprocessen för elbilsbatterier, och att värna om energieffektivitet och för att förse nyckelkunder med de mest innovativa lösningarna som finns på marknaden. Iván tycker om fotografering, inomhusklättring och en av de mest traditionella fritidsaktiviteterna: ta en öl med sina nära och kära.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

 

Följ oss

 

Se det grafiskt

 


Fler expertartiklar från SMC om energieffektivitet
 

Snabb väg till sänkta energikostnader
Av Jeff Careless, Business Development Manager, SMC UK
Läs mer 

SMC hjälper maskinbyggare att utveckla energieffektiva maskiner
Av Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands
Läs mer

Energieffektivisering: ännu en anledning till att sänka arbetstrycket till 4 bar
Av Marek Strojil, Customised services, SMC Czech Republic
Läs mer

Pneumatiska cylindrar: ökad energieffektivitet genom 4 bars drifttryck och optimerade storlekar
Av Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
Läs mer

Släpp trycket
Av Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe
Läs mer

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter