Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Om webbplatsen

Copyright

Copyright 2019 SMC Corporation, Allt material på denna webbplats, såsom bilder, texter, ljud, video med animationer m.m. är immateriell egendom som tillhör SMC. Reproduktion, förändring eller användning i annan publikation, tryckt eller elektronisk, är förbjudet utan SMC Corporations uttryckliga och skriftliga tillstånd.

Information, varumärken eller annat innehåll i detta material får inte kopieras eller reproduceras, utom i den utsträckning som krävs för att det ska kunna visas on-line, utan uttryckliga och skriftliga tillstånd från SMC Corporation.

Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är avsedd för SMCs kunder i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämplig i andra länder. SMC kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att innehållet på denna webbplats ska vara korrekt och uppdaterat, men SMC påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. SMC förbehåller sig rätten att när som helst och utan särskild information om detta, ändra innehållet på denna webbplats, produktspecifikationer m.m.

Dataskydd

SMC hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Ladda ner vår detaljerade Policy för dataintegritet