Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Vi har effektiva lösningar för hantering, kontroll och transport

Vi har lång erfarenhet av elektronikindustrin och baserat på kunskap och kompetens därifrån skapar vi lösningar även för solcellsindustri.

Vi ser följande viktiga faktorer i tillverkningsprocessen :

  • Känslighet - på grund av cellernas natur
  • Snabba transporter - erfordras för storskalig tillverkning
  • Enhetlighet - för lagerhållningen
  • Temperaturkontroll för det växande antalet lasertillämpningar

Upptäck mer

Besök vår produktkatalog online och se våra specifika produktlösningar för din industri.

Solcellsindustri är förmodligen en av de mest tillämpliga industrier för energioptimering; därför hjälper vi dig gärna med att göra din produktion grönare och mer kostnadseffektiv.

Vi stöder dig genom varje steg i din tillverkningsprocess. Här kan du läsa mer om våra lösningar:

Du kanske även är intresserad av

"Photovoltaic is the only sustainable energy source with virtually an unlimited potential. Available worldwide and suitable for every applications, this technology can be used in rural area as well as in heavily populated ones thanks to the total absence of moving parts, emission and noise generation. With the awareness that technological development and environmental protection are essential values ​​for our future, we meet the challenges faced by our customers supporting them in their technological choices and offering experience and expertise through people able to suggest them a range of dedicated products and solutions”.

Giuseppe La Spina | Life Science & Electronic Project Manager, SMC Italia

Information för solcellsindustri

  • c-SI Cell-tillverkning

  • Modultillverkning

  • Tunnfilmstillverkning

c-SI Cell-tillverkning

Kisel är det dominerande halvledarmaterialet vid tillverkning av solceller.

Klicka på de olika stegen i processen och upptäck SMC:s produkter för respektive applikation:

Modultillverkning

Celler monteras samman till solpaneler, som moduler i ett solcellssystem. 

Klicka på de olika stegen i processen och upptäck SMC:s produkter för respektive applikation:

Tunnfilmstillverkning

Tunnfilmstillverkning: andra generationens solceller tillverkas genom att använda ett eller flera tunna filmlager.

Klicka på de olika stegen i processen och upptäck SMC:s produkter för respektive applikation: