Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Vi förser dig med de hållbara lösningar som du behöver

En bransch som är så viktig som gruvindustri har stora fördelar med att använda pneumatik och automation.

Utvinning och bearbetning innebär extrema arbetsförhållanden, så om det är någon bransch som är i stort behov av tåliga, tillförlitliga och kvalitetssäkrade produkter så är det gruvindustri.


Det är många gånger personalens hälsa och säkerhet som står på spel. För att på bästa möjliga sätt förbättra deras arbetsförhållanden kan vi hjälpa till:

  • Ett brett utbud av robusta lösningar: kraftiga cylindrar, ISO cylindrar,
  • Ventiler med stålslid
  • Kundanpassade lösningar: Specialcylindrar anpassade till dina egna arbetsförhållanden samt styrskåp för att passa dina specifika behov.
  • Material som tål höga temperaturer och hållbara komponenter.

Vi kan anpassa oss till dig

Med  fem teknikcenter världen över (varav två i Europa) och 1500 tekniker, kan vi skapa kundspecifika lösningar genom anpassningar av våra 12 000 standardprodukter.

Gruvindustri relaterad information