Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Експертен център на SMC

Дългогодишен опит в справяне с ежедневните ви предизвикателства

Вдъхновение, предизвикателства в промишлеността, гледни точки, тенденции в автоматизацията, подкрепа, отговори, някои въпроси, тълкувания, съвети, насоки. Нашите експерти говорят ...

Интересува ли ви какво ще кажат?

Кликнете върху иконата и изберете темата или отрасъла, който ви интересува: енергийна ефективност, опаковъчна промишленост, хранително-вкусова промишленост, фармация и биотехнологии или роботика

                           

Спестете пари, като се справите с неефективното използване на сгъстения въздух

 От Filip Běhounek, Customised Services at SMC Czech Republic

ЯНУАРИ 2023
Представете си, че се върнете от лятната си почивка и установите, че сте оставили климатика си включен през цялото време! При днешните високи цени на електроенергията това би било скъпа и неприятна изненада. Аналогия в промишлеността са машини, работещи със сгъстен въздух, които не са оптимизирани за периодите на престой и готовност  или при които има неотстранени утечки (почти всички системи имат утечки). Може да си мислите, че машината не използва много енергия, но реалността е съвсем различна.

Научете повече 

AMS: Интелигентно потребление

 От Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy

ЯНУАРИ 2023
Отваряйки техническия доклад ISO/TR 22165, който се занимава с подобряване на енергийната ефективност на пневматичните системи, и преминавайки през увода, откриваме това изречение: "Само ако машината е оптимално адаптирана към нуждите (напр. работен цикъл, прецизност, степен на автоматизация), разработената за нея енергийна концепция може да работи".

Научете повече 

Устойчивостта е постижима с SMC

 От Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain

Януари 2023
Етиката на корпоративната отговорност, понякога наричана корпоративна социална отговорност (КСО) или устойчивост на бизнеса, започва с признаването на факта, че дейностите на вашия бизнес оказват влияние върху обществото, околната среда и икономиката, както и върху вашите служители. Устойчивата дейност на вашата компания е разумна, тъй като ползите се простират от подобряване на репутацията на марката до по-добра ангажираност на персонала. За мениджърите по устойчиво развитие в инженерните компании SMC стимулира устойчивото развитие и оказва силно положително въздействие чрез различни инициативи за намаляване на емисиите на CO2. Тези усилия дават значителен принос за постигане на стандарта за управление на околната среда ISO 14001 и помагат на всички компании, които отчитат пътя си за намаляване на въглеродните емисии въз основа на емисиите от обхват 1, 2 и 3, както е посочено в Протокола за парниковите газове.

Научете повече 

Задълбоченото партньорство с клиентите води до оптимални решения за автоматизация

 От Dan Ives, Senior Project Engineer, European Technical Centre

Януари 2023
Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да разработим решения, основани на реални проекти, които пряко съответстват на техните цели. Този подход осигурява на SMC солидна основа за разработване на оптимални решения, които в крайна сметка разгръщаме в полза на цялата промишленост. Пример за това е новата система за управление на сгъстен въздух, която не само спомага за намаляване на потреблението на сгъстен въздух с до 62%, но и за намаляване на въглеродните емисии поради по-малката консумация при планирани или непланирани прекъсвания.

Научете повече 

Скъсете пътя към по-ниски сметки за енергия

  От Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK

Януари 2023
В епоха, в която производствените и технологичните заводи са подложени на все по-голям натиск от растящите сметки за енергия и все по-строгото законодателство относно CO2 емисиите, възниква въпросът: има ли начин бързо да се намали потреблението на енергия, без да се прави компромис с ефективността или производството? Краткият отговор е "да", с помощта на правилните съвети и експертиза.

Научете повече 

SMC може да помогне на производителите на оригинално оборудване да разработят енергийно ефективни машини

 От Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands

Януари 2022
Производителите на оригинално оборудване традиционно проектират своите пневматични машини и оборудване за работно налягане от 7 бара. От опит знам обаче, че при намаляване на това налягане до 4 бара крайните потребители могат да намалят разходите си за енергия с до 29 % в някои случаи, което създава конкурентно предимство за ОЕМ производителите. За да подпомогнат постигането на такъв желан резултат, все повече производители на оригинално оборудване се свързват с нашите екипи от експерти, които могат да предложат както ноу-хау, така и продукти, за да превърнат тази концепция в реалност.

Научете повече 

Енергийна ефективност: ползите за вас при работата на 4 бара

 От Marek Strojil, Customised services, SMC Czech Republic

Януари 2022
Въпреки че повечето пневматични машини и оборудване работят при налягане от 7 бара, от опит знам, че предприемането на мерки за намаляване на работното налягане на системата до 4 бара може да повиши енергийната ефективност, икономията на разходи и екологичните показатели. В края на краищата, всяко производство се стреми към икономии, независимо дали става въпрос за пари, сгъстен въздух или намаляване на CO2 емисиите. За съжаление, в повечето случаи големите икономии не стават за една нощ. Само чрез поетапно въвеждане на малки подобрения е възможно да се постигнат желаните общи резултати. Тук, в SMC, разполагаме с един прост, но изключително ефективен продукт, който може да бъде една от тези стъпки.

Научете повече 

Пневматични цилиндри: повишаване на енергийната ефективност чрез преминаване към работно налягане от 4 бара

 От Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre

Януари 2022
Изменението на климата, устойчивото развитие и енергийната ефективност никога не са били толкова актуални в политическия дневен ред. На неотдавнашната Конференция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу, Обединеното кралство, се събраха световните политически лидери, неправителствени организации (НПО), предприятия и учени с цел да се ускорят действията за постигане на целите на Парижкото споразумение по изменението на климата. Въпросът за тези от нас, които работят на ниво индустриални машини, е как можем да се включим и ние? Днес виждам ново поколение инженери, които желаят да повлияят положително на индустриалния свят, създавайки машини, които постигат нови нива на енергийна ефективност, за да помогнат за опазването на Земята за бъдещите поколения.

Научете повече 

Освобождаване на налягането  

 От Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe

Април 2021
Темата е повече от сериозна. На пневматичното оборудване се пада около 20% от цялата консумация на енергия в завода и има доказан начин за подобряване на енергийната ефективност: намаляване на работното налягане. SMC обяснява как компаниите могат да постигнат тази цел и по този начин да попаднат в синхрон с най-важната настояща тенденция в производството.

Научете повече 

Управление на топлината: гореща тема за производителите на оригинално оборудване в областта на науките за живота

 От Max Lemacon, Team Manager Life Science, SMC France

Март 2022
Инженерите по проектиране при OEM производителите, обслужващи сектора посветен на науките за живота, започват да признават значението на управлението на топлината в стремежа за създаване на по-бързо и по-прецизно лабораторно оборудване. В края на краищата, нека не забравяме, че скоростта на химичните реакции обикновено е пропорционална на температурата, а лаборантите могат също така да увеличат работното време или срока на годност на пробите и реактивите, като поддържат веществото в оптималния му температурен диапазон. Разбира се, осигуряването на тази възможност по надежден и рентабилен начин е истинското предизвикателство, поради което компаниите все по-често се обръщат към нашия експертен екип от инженери.

Научете повече 

Запазете хладнокръвие при избора на технология за контрол на температурата за приложения в областта на науките за живота

 От Lisa Zille, Product Management & Industrial Application Center (IAC), SMC Germany

Март 2022
Има някои характеристики, които трябва да търсите, когато избирате технология за контрол на температурата за използване в сектора на науките за живота. Вероятно една от най-разпространените характеристики е система, която използва предимствата на ефекта на Пелтие, който дава предимства, важни за тези, които извършват лабораторна работа, като висока температурна стабилност, нисък шум, ниски вибрации и компактни физически размери.

Научете повече 

Чилъри от SMC: ниски ТСО, голямо спокойствие

 От Kees van Kampen, Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Netherlands

Март 2022
Чилърите изпълняват ключова функция в сектори като науките за живота, фармацията и биотехнологиите, където правилната температура на продукта е от жизненоважно значение за прецизността и надеждността на процеса. Контролът на температурата е толкова важен, че превантивната поддръжка се превръща в ключов елемент от притежаването и експлоатацията на чилър. С оглед на това нашият екип от експерти в SMC разработи отделен стандарт за превантивна поддръжка за всяка серия чилъри в нашето портфолио, който ви осигурява пълно спокойствие.

Научете повече 

Оптимизирана работа с течности при анализаторите в областта на фармация и биотехнологии

 От Philippe Pinto – Industry Manager Life Science, Europe

Май 2021
Кой не е чувал за PCR тест? Ин витро диагностиката (IVD) като цяло и анализаторите в по-специфичен смисъл винаги са играли ключова роля в обществото, тъй като представляват неинвазивни тестове, извършвани върху биологични проби (например кръв, урина или тъкани), за диагностициране или изключване на заболявания. Covid-19 постави IVD в центъра на вниманието и диагностичните тестове, за съжаление, са нормална част от ежедневните ни разговори. Професионалистите в областта на IVD са на ясно, че ранната диагноза е от значение; че правилната диагноза е от значение. Сега всички знаем това. В този контекст не е чудно, че основната цел на IVD като цяло и на анализаторите в частност е те да предоставят бързи и точни резултати. Подходящата обработка на флуидите в тази област играе основна роля за постигането на желаната бързина и точност. Тъй като обработката на течностите включва много критични компоненти, които са свързани помежду си, е жизненоважно да се привлече квалифициран партньор, който може да предостави доказани решения за цялата система още на ранните етапи на разработката. И това е SMC.

Научете повече 

Осигурете на роботизираните си хващачи "електрическа" производителност

 От Mattia Di Gaetano, TSE Mechatronic & Network, SMC Italia

АПРИЛ 2023
Има много причини да се обмисли използването на електрически, а не на пневматични задвижвания за задвижване на роботизираните хващачи, като например поемането на по-голям полезен товар, възможността за управление на движенията на хващача (не само отваряне и затваряне) и по-голямата гъвкавост при промяна на размера, теглото или формата на детайла. Ако сте прозорливи при избора на задвижване, ще се възползвате и от по-малкото тегло, за да намалите консумацията на енергия и CO2 емисиите.

Научете повече 

Интегриране на вашия робот в напълно автоматизирана верига

 От Sampsa Paasisalo, Product manager at SMC Automation Oy

АПРИЛ 2023
Съвременните промишлени роботи са по-евтини, по-гъвкави и по-лесни за програмиране от роботите, които виждахме само преди няколко години. Въпреки че това гарантира, че все повече дружества вече са в състояние да обмислят внедряването на роботи, как е най-добре да се постигне оптимална интеграция сред вашата верига от операции? Съществуват няколко възможности, като решението често зависи от фактори като специфичното приложение и бюджета.

Научете повече 

Използвайте роботиката, за да се справите с предизвикателствата на гъвкавото производство

 От Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden

Март 2022
Някога роботите бяха запазена марка на автомобилните заводи, но днес те навлизат във всички сектори на търговския свят. Дори отвъд традиционните производствени, инспекционни и опаковъчни операции, виждаме роботи, които изпълняват задачи от минното дело и космическите изследвания до хирургични операции и лабораторните изследвания и дори брането на плодове. При такъв широк репертоар от приложения съвременните роботи се нуждаят от едно основно свойство: гъвкавост. Голяма част от тази гъвкавост се дължи на инструменталната екипировка в края на рамото (хващач), което означава, че има много фактори, които трябва да се имат предвид при избора на доставчик и не на последно място - разнообразно продуктово портфолио, доказани възможности за персонализиране и надежна подкрепа.

Научете повече 

Модулното управление на флуиди спестява време и разходи при роботизирано заваряване

  От Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic

Март 2022
Всички знаем, че високопроизводителните приложения в автомобилостроенето, като например заваряването, имат многобройни изисквания, не на последно място висока производителност и надеждност. Всякакви повреди или несъответствия в роботизираните решения, използвани в тези процеси, могат да доведат до скъпоструващи спирания на производството и скъпа поддръжка или ремонт. Поради тази причина все повече производители на роботи избират да работят с нашия екип от експерти инженери тук, в SMC, които могат да предложат високоефективно и удобно модулно решение за работа със специфични за заваряването флуиди като сгъстен въздух, различни газове и вода.

Научете повече 

Безжична роботика: когато по-малкото определено е повече

 От Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain

Март 2022
Искали ли сте някога безжична комуникационна система за вашите роботи? Омръзнали са ви кабелите и свързаните с тях счупвания и прекъсвания? Искате да намалите разходите за инсталиране и поддръжка? Е, безжичната роботика вече е реалност. Всъщност тя е тук от известно време, осигурявайки напълно надеждна, устойчива на шум комуникация при все повече производители, които са възприели напълно уникалния безжичен модул на SMC. За да помогне на всички, които все още се колебаят относно технологията за безжична комуникация, Juanjo Jubete, продуктов специалист по безжични устройства в SMC Испания, отговаря на редица често поставяни въпроси.

Научете повече 

Колаборативни роботи и крайни изпълнителни устройства реализиращи гъвкави решения

 От Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy

Януари 2021
Докато роботиката беше основен фактор за бързия подем на автоматизацията, ние виждаме колаборативните роботи в друга светлина. Те елиминират разходите и сложното програмиране, което роботите обикновено изискват, като същевременно осигуряват много по-голяма гъвкавост.

Научете повече 

Минимизиране на поддръжката чрез удължаване на живота на компонентите за автоматизация

  От Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC Spain

АПРИЛ 2023
Предизвикателството при поддръжката е, че тя е косвен разход с пряко въздействие върху рентабилността. Повечето производствени предприятия се примиряват, че тя е необходима функция, като прилагат всякакви стратегии, за да се опитат да минимизират свързаните с нея разходи, обикновено превантивна или прогнозна поддръжка. Въпреки че тези подходи спестяват разходи по различни начини, има и друга стратегия, която носи още по-големи дивиденти: не е необходима никаква поддръжка. Просто като изберете качествени продукти, които доказано предлагат дългосрочна надеждност в дадената среда и условия на работа, можете да намалите значително изискванията и разходите за поддръжка.

Научете повече 

Не позволявайте поддръжката на задвижващите механизми да се пропуска

 От Gerald Rammel, Product Manager Electrical Technology, SMC Austria

АПРИЛ 2023
В зависимост от серията, тук, в SMC, оценяваме живота на нашите електрически задвижвания на 5000 км или 30 милиона цикъла без обслужване или поддръжка. Има много причини за това ниво на производителност, включително надеждно проектиране и изпитване, както и вътрешно смазване, което е достатъчно за целия живот на задвижването. Прилагането на прост, но обмислен график за поддръжка обаче подпомага още по-голямата защита на вашата инвестиция.

Научете повече 

Отчитане на реалните разходи за неправилна или лоша поддръжка

 От Julien Caron, Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC France

АПРИЛ 2023
Съблазнително е да намалите разходите за поддръжка. В края на краищата поддръжката е непряк разход с пряко въздействие върху рентабилността. В действителност обаче извършването на недостатъчна поддръжка само за да се спестят разходи е противопоказно, тъй като подобно действие води до много повече разходи в сравнение с реализираните спестявания.

Научете повече 

Поддръжка: SMC обяснява ползите за вас от прогнозна поддръжка

 От Oliver Prang, Expert Digital Business Development, SMC Germany

Декември 2021
През последните десетилетия прогнозната поддръжка се превърна в модерна дума използвана в промишлеността, тъй като заводите се опитват да намалят TCO (total cost of ownership) на капиталовото си оборудване, като предотвратяват повредите и престоите по начин "точно навреме". Мнозина погрешно смятат, че прилагането на стратегия за прогнозна поддръжка води до цялостна промяна на операциите, но в действителност предприемането на няколко малки стъпки може да доведе до голяма промяна във времето за работа на машините и OEE (overall equipment effectiveness). За да се гарантира успех, е препоръчително да се ангажирате с доверен технологичен партньор. Като световен лидер в областта на решенията за пневматично управление SMC обяснява ползите за вас.

Научете повече 

Смисълът на сензорите

  От Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy

Декември 2021
Промените в съвременното производство са толкова бързи, че ако не успеете да се справите с преминаването на промишлеността към цифровизация - и свързаните с нея ползи за ефективността и производителността - това може да се окаже изключително скъпо. Но откъде да се започне? Повечето специалисти в тази област посочват събирането на данни като първа стъпка, тъй като последващият анализ на данните може да подпомогне приемането на стратегии за прогнозна поддръжка, по-добро вземане на решения и непрекъснато подобряване на процесите. Тази амбиция обаче може да бъде осъществена само чрез подбор на най-подходящия сензор за конкретното приложение.

Научете повече 

IO-Link за лесно преминаване към интелигентни сензори

 От Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre

ДЕКЕМВРИ 2021
Тъй като промишлеността се превръща в цифрова, IO-Link се откроява като лесно за внедряване и рентабилно решение.

Научете повече 

Четири начина за повишаване на ефективността на вашата вакуум система

 От Martina Höller, Electrical technology product manager CEE, SMC Austria

Юни 2022
С повишаването на цените на енергията в Европа ефективността се превърна във важен приоритет за всички производствени и технологични предприятия, използващи вакуумни системи за обработка. За щастие, въз основа на десетилетия опит и ноу-хау, SMC може да очертае четири прости начина, по които можете да намалите потреблението на енергия на вашата вакуум система. Използването на по-малко енергия при едно преместване/позициониране ще има пряк принос за рентабилността на вашия бизнес, като същевременно ще подкрепи стремежа на промишлеността към нулеви нетни въглеродни емисии.

Научете повече 

Вдигнете нивото на вашата система за вакуум обработка

 От Irina Hermann, Product Manager, SMC Germany

Юни 2022
Всички знаем, че централната част на всяка вакуум система е приложението и оформлението на системата, което обикновено включва метода за генериране на вакуум и следователно дали се използват ежектори или помпи за генерирането му и манипулиране на детайлите. Съществуват обаче много по-важни компоненти в системата, които често не се вземат под внимание и могат да доведат до неоптимална работа на системата.

Научете повече 

Не се примирявайте с неправилно изпълнената вакуум система

От Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre

Юни 2022
Ефективността на вашата система за вакуум обработка обикновено е толкова добра, колкото е добра нейната конфигурация за конкретното приложение. Това, разбира се, е пряко свързано с детайла, който искате да повдигнете или преместите, например по отношение на неговото тегло и форма, докато други съображения включват времето за цикъл и желания ход при преместване. След като се установят тези фактори, става възможно да се експериментира с дълбочината на вакуума, диаметъра и броя на вакуум вендузите, за да се постигне оптимално функционираща система, която е бърза, надеждна и енергийно ефективна.

Научете повече 

Какво трябва да знаете за подготовката на сгъстения въздух

 От Mark Brinsley, Sales Engineering Group; Air and Fluid Equipment, SMC UK

Октомври 2021
Въпреки че почти всички заводи разполагат със системи за подготовка на въздуха, за да защитят пневматичното си оборудване, темата все още не е толкова добре позната и крие някои интересни аспекти и оптимизации. Един от ключовите въпроси е какво качество на сгъстения въздух ми е необходимо? Няма еднозначен отговор на този въпрос, тъй като качеството на сгъстения въздух зависи от безброй променливи, като например качеството на входящия въздух (от компресора), изискванията за качество на въздуха в крайните приложения, изискванията на процеса или промишлеността или дори позицията на филтриращите устройства. При всички тези несигурности SMC, експерт в областта на пречистването на въздуха, може да ви помогне.

Научете повече 

SMС групи за подготовка на сгъстен въздух от 1961 година насам

 От Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre

Октомври 2021
SMC е създадена през 1959 г. като фирма за производство и продажба на филтърни елементи от синтерован метал. Пръвите групи за подготовка на сгъстен въздух се появяват на пазара през 1961 година. 60 години еволюция на дизайна въз основа на изискванията на нашите клиенти.

Научете повече 

Нека хвърлим светлина върху точката на оросяване

 От Axel Delsaux, Product Marketing, SMC France

Октомври 2021
Точката на оросяване може да бъде много труден за разборане термин, но най-просто казано, това е температурата, при която водата става видима. Водните капчици, които виждате в студената си напитка, са резултат от температурата на оросяване.

Научете повече 

Техническите предизвикателства пред природосъобразното опаковане

 От Jorge Salgado, Food & Packaging Industry Manager, SMC Spain

Август  2021
Тенденцията е ясна и няма връщане назад. Загрижеността на потребителите за околната среда и устойчивото развитие по отношение на замърсяването с пластмаса и възхода на принципите на кръговата икономика принуждават опаковъчната индустрия да се стреми към по-етични опаковки. Това означава използване на материали, които се рециклират по-лесно, като еднослойна пластмаса или хартия, и намаляване на количеството на използвания материал. Преминаването към природосъобразно опаковки води до технически предизвикателства пред машините за опаковане. Освен това осигуряването на по-висока устойчивост е свързано с по-висока ефективност. Как става това ли? Продължавайте да четете.

Научете повече 

SMC уцелва сладкото място на производителя на машини за шоколад

 От Wim de Vos, Sales Engineer, SMC Belgium

Март 2022
Водещите в класа си услуги и разнообразното продуктово портфолио, предлагано от SMC, помагат на водещ производител на машини да запази и разшири своята изтъкната позиция на силно конкурентния световен пазар. HACOS проектира, произвежда и инсталира висококачествени машини за производство на шоколад, които стимулират развитието и растежа на всеки производител на шоколад - от занаятчии до големи промишлени производители. Компанията изгражда от малки до много големи машини, които обхващат всички процеси за производство на шоколад, което налага използването на висококвалифициран технологичен партньор с доказан опит в областта на индустриалния контрол и автоматизацията.

Научете повече 

Изящното изкуство при производството на шоколад с помощта на нашите решения

 От Paolo Tornavacca, Client Group Manager, SMC Italia

Март 2022
Рафинирането е може би най-важният процес в производството на шоколад, тъй като определя консистенцията и текстурата на крайния продукт. От опит знаем, че само чрез използването на висококачествени, високопроизводителни решения за индустриален контрол и автоматизация, подкрепени с глобална подкрепа на местно ниво, производителите на машини за рафиниране на шоколад ще успеят да спечелят пазарен дял.

Научете повече 

Производителят на машини за производство на вафли усеща успеха с решенията на SMC

 От Karl-Heinz Ursch, Senior Sales Expert, SMC Austria

Март 2022
Един от водещите световни производители на първокласни пещи за широкомащабно промишлено производство на вафли използва технологията за обдухване от SMC, за да намали енергията, необходима за ключов процес на почистване. В тази статия представяме решенията и продуктите, които превърнаха тази амбиция в реалност.

Научете повече 

Посрещането на предизвикателствата в хранително-вкусовата промишленост означава да разполагате със специалисти по автоматизация директно във фабриката

 От Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe 

Юни 2021
Между 2020 и 2027 г. се очаква пазарът на хранително-вкусовата промишленост да нарасне с годишен темп на растеж (CAGR) от 6,04% според Verified Market Search. Индустрията ще трябва да увеличи производителността си, като същевременно се справя с липсата на работна ръка и ценовия натиск. 
Тъй като повечето компании за автоматизация са фокусирани върху производителите на машини, SMC се отличава с присъствието си при производителите на храни в техните фабрики, за да идентифицира най-неотложните предизвикателства на хранително-вкусовата промишленост и да помогне за преодоляването им.  За да подобрят производителността си, фабриките трябва да намалят времето за престой, да внедрят повече автоматизация и да подобрят енергийната ефективност, машинната безопасност и хигиената. 

Научете повече 

Време е да не се съмнявате в безжичните мрежи

 От Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spain

Септември 2022
Безжичната технология се разпространява бързо в индустриалния сектор, особено в цеховете, където се изисква определена степен на мобилност и свобода, като например при роботи, автоматизирани управляеми превозни средства (AGV) и приложения за устройства за проследяване на RFID. Но все още има много други области, в които тази технология би могла да има реално значение за операциите по отношение на намаляване на разходите и повишаване на надеждността.

Научете повече 

Лесно внедряване на IO-Link

 От Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC France

Септември 2022Въпреки многобройните предимства на системата IO-Link - като стандартизирано и намалено окабеляване, повишена наличност на данни, дистанционно конфигуриране и наблюдение, лесна замяна на устройства и разширена диагностика - знаем, че някои от вас не желаят да приемат тази технология поради убеждението, че конфигурирането и програмирането са сложни. Е, днес SMC разполага с продуктови решения и вътрешен експертен опит, за да направи прехода ви към този рентабилен комуникационен протокол много по-прост и бърз, отколкото бихте могли да си представите.

Научете повече 

Дистанционна помощ за вашето оборудване

 От Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italy

Септември 2022
Въпреки че има много по-големи предимства от внедряването на промишлени комуникации, една от ползите, които можете да използвате много бързо, е осигуряването на дистанционна помощ. Чрез внедряването на система като уебсървър от SMC нашите екипи могат да установят дистанционна връзка и да получат достъп до важни данни и лесно да анализират възможните причини за повредата или неизправността. Нашият уебсървър предлага кратка възвръщаемост на инвестициите както за потребителите, така и за производителите на машини, тъй като те могат да избегнат скъпите разходи за пътуване и да предоставят изключително бърза реакция.

Научете повече 

Защо оптималната безопасност на машините води до по-висока доходност

 От Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe

Октомври 2022

Въпреки че схемите за безопасност на машините служат за защита на служителите от нараняване, ние в SMC знаем от опит, че можете да постигнете много повече ако създадете присъща безопасност на машините - включително по-висока доходност. Това се дължи основно на потенциала за повишаване на производителността и използването на напълно разработени решения.

Научете повече 

Създаване на безопасна пневматична схема само за 3 минути

 От Richard Driver, Technical Manager, SMC European Technical Centre

Октомври 2022
Всички производители на машини са запознати с изискванията за проектиране на безопасни пневматични схеми. Тази задача вече не би трябвало да е трудна. С помощта на нов онлайн базиран софтуер, разработен от нашия експертен екип, можете да създадете безопасни пневматични схеми за минути.

Научете повече 

Безопасността на машините е в центъра на вниманието

От Ferdinand Rein, Manager German Technical Center R&D 2

Октомври 2022
Централизираната и децентрализираната безопасност на машините има много предимства. SMC имаме иновативно решение под формата на напълно сертифициран PROFIsafe модул за отдалечени входове/изходи с интегриран вентилен остров, който ви позволява да свържете последователно всички устройства на SMC за управление от централен безопасен програмируем логически контролер (F-PLC) по безопасен начин.

Научете повече 

Искате да сте в крак с времето?

Абонирайте се за нашия ежемесечен бюлетин с новини и ще ще ви държим информирани с електронно писмо директно изпратено до вашата електронна поща

 

Последвайте ни

 

Вижте докладите на експертите от SMC


По-задълбочен преглед по следните теми:
Енегийна ефективност 

Подготовка на сгъстен въздух 

Индустрия 4.0

Роботика 

Допълнителна информация

Дългогодишен опит в справяне с ежедневните ви предизвикателства

Прочетете как наши клиенти вдъхват живот на компонентите