Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Sätt ljus på daggpunkten

Daggpunkt kan låta som en svårförklarlig term, men det är helt enkelt temperaturen vid vilken vattnet blir synligt. De vattendroppar som du till exempel kan se på ditt kalla glas, härrör från daggpunkten.

  Av Axel Delsaux, Product Marketing, SMC Frankrike


OKTOBER 2021
Att tala om daggpunkt är i huvudsak att tala om vattenånga och fukt. Även om vi inte ser det, så innehåller luften vatten i ångform (gas) och mängden är direkt proportionell mot dess temperatur.

När luften svalnar kondenseras vattenånga och övergår från ånga till vätska och når temperaturen där luften blir mättad; detta kallas daggpunkten. Om temperaturen sjunker mer, kommer ytterligare fukt att bildas till små droppar eller kondens. Naturliga exempel på atmosfärisk daggpunkt (ADP °C) kan ses där varm luft kommer i kontakt med kalla ytor, som i vårt exempel med glaset tidigare.

Termen atmosfärisk daggpunkt är mest relevant för väderförhållanden. I tryckluftsinstallationer och pneumatiska system är tryckdaggpunkt mer lämplig.

Tryckdaggpunkt (PDP °C) är temperaturen vid vilken kondens uppstår vid förhöjt tryck; vanligtvis används 7 bar eftersom detta är den vanligaste nivån i tryckluftssystem.

För att sammanfatta; eftersom temperaturen kan sjunka utmed ditt ledningssystem, vilket leder till kondensering, måste du hålla ett öga på daggpunkten.

 

Att ta bort fukt

Att adressera daggpunkten är att hantera fukt. Fuktighet uppstår när temperaturen sjunker längs din produktionslinje. Eftersom vi vill undvika möjligheten att överhuvudtaget få vattendroppar i och runt vårt tryckluftssystem, adresserar vi daggpunkten.

 

Varför är daggpunkten viktig att hantera?

Fukt kan leda till korrosion, stopp i rör, maskinstörningar, svullnande tätningar som orsakar ökad friktion, kontaminering och frysning. Vidare kan fukt vara särskilt skadligt för vattenkänsliga processer som lackering eller de som kan kontamineras av vatten, vilket är fallet i läkemedelsindustrin.

Frågan är - hur känslig är din utrustning och din process för vattendroppar? – det är vad du behöver svara på.

Det finns två huvudsakliga steg för att hantera daggpunkten i ditt tryckluftssystem.

 

Hur hanterar man fukten i första hand?

Enkelt. Genom att installera en kyltork vid en given punkt i tryckluftssystemet, normalt efter kompressorn eller lufttanken. Denna lösning torkar luften genom att kyla den. Tryckluften passerar genom värmeväxlaren och temperaturen sänks till 3 ºC för att tvinga ångan i luften att kondensera. Vattnet som bildas är lätt att ta bort via autodräneringen, vilket säkerställer att luften som kommer in i din produktionsprocess är torr.

SMC:s kyltorkar - IDFA - levereras med värmeväxlare i rostfritt stål som standard, vilket garanterar en lång livslängd. Kyld tryckluftsmatning och korrosionsbehandlade kopparrör är några möjliga tillval.

 

Optimerad hantering av daggpunkten – membrantorken

I applikationer som kräver en atmosfärisk daggpunkt som är mycket lägre (från -20 ºC till -60 ºC) till exempel vid halvledartillverkning eller vid torkning av finkorniga substanser, är vår rekommendation att installera membrantorkar för att avlägsna fukt vid behov. Membrantorken använder ihåliga fibrer som består av ett makromolekylärt membran genom vilket fukt lätt passerar men det är svårt för luft (syre och kväve) att passera igenom. En membrantork är en kostnadseffektiv lösning och idealisk för användning inom exempelvis farmaceutisk tillverkning, förpackning och laboratoriemiljöer.

Daggpunktens betydelse beror på avsedd användning av tryckluften, och att definiera lämplig lufttorrhet och val av lösning görs i stor utsträckning utifrån dina specifika behov. Kontakta din lokala SMC-expert för vägledning till den bästa och mest effektiva lösningen för din applikation.

SMC:s membrantork, IDG.

En kompakt lösning, utan elförbrukning

Choose your path to the right air quality

Axel Delsaux | Product Marketing, SMC France

Med en civilingenjörsexamen på fickan började Axel först jobba som säljare, där han fick en gedigen kunskap om produkter inom linjär rörelse, kraftöverföring, vätskeöverföring och naturligtvis pneumatik. Han började på SMC France 2014 och de senaste 4 åren är han produkt-/marknadschef, ansvarig bland annat för nya produktlanseringar, kataloger och onlineutbildning.

Hans andra hobbyer? Spela gitarr, trail-löpning eller njuta av avslappnade stunder med familj och vänner.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

Följ oss

 

Ladda ner artikeln


Fler expertartiklar från SMC om energieffektivitet
 

Det du behöver veta om luftberedning
Av Mark Brinsley, Sales Engineering Group; Air and Fluid Equipment, SMC UK
Läs mer

SMC:s FRL-enheter: sedan 1961
Av Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre
Läs mer

Släpp trycket
Av Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe
Läs mer

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter