Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Sizi önemsiyoruz

Otomatik kontrol ekipmanlarının tedariği yoluyla teknolojik yeniliklerin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunuyoruz.

SMC, kurumsal sosyal sorumluluğu (KSS) kabul eder ve müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar ve yerel topluluklar dahil olmak üzere paydaşlarımız tarafından güvenilen bir şirket olmayı amaçlar.

Sürüdürülebilir Kalkınma Planı

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler), 2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların 2030 yılına kadar barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul edildi.

17 SDG entegre edilmiştir; yani, bir alandaki eylemin diğer alanlardaki sonuçları etkileyeceğini ve kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dengelemesi gerektiğini kabul ederler. (www.undp.org)

SMC ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Aşağıdakiler genel hedeflerimizdir:
  • İklim değişikliğini önlemek için sürdürülebilir önlemler

  • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı

  • Geliştirme üssü için insan kaynakları geliştirme ve otomatik kontrol teknolojisinin yaygınlaştırılması

  • Sosyal katkı faaliyetleri
 

Sosyal Katkı Faaliyetlerine olan bağlılığımızı gösteren bazı örnekler şunlardır:

  • SMC, otomatik kontrol ekipmanlarının satışı yoluyla çevresel etkileri azaltarak topluma bir bütün olarak katkıda bulunur. Buna ek olarak, SMC daha da fazla enerji tasarrufu sağlayan, hava tasarrufu sağlayan, yerden tasarruf sağlayan ve ağırlık azaltan ürünler geliştirmek için çalışıyor.

  • SMC, dünya çapındaki üretim, satış ve araştırma ve geliştirme siteleri ağı aracılığıyla her bölgede müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunmaktadır.

  • Çevreyi dikkate alarak SMC, kimyasal madde, atık, su ve enerji tüketimini azaltmak için çalışmaktadır.

  • SMC, farklı bir işgücünün istihdamını teşvik ediyor ve herkes için eşit bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyor.

  • SMC, fabrikalarının bulunduğu bölgelerde yeşil koruma faaliyetlerine katılmakta ve doğal çevreyi korumaya yönelik faaliyetler yürütmektedir.

SMC'nin CSR Taahhütleri hakkında daha fazla bilgi edinin

İnsanları önemsiyoruz

Çalışanlarımıza, yerel topluluklara ve mühendisliğin geleceğine olan bağlılığımız

İnsanları önemsiyoruz

Çevreyi Önemsiyoruz

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme taahhüdümüz

Çevreyi Önemsiyoruz

İlgili CSR Dökümanları