Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Jednostavni kalkulator uštede (štedni prigušno nepovratni ventili - regulatori brzine)

SMC - AS-R & AS-Q Simple Saving Calculator

Početni uvjeti

Tlak napajanja (bar):
Cijena zraka (€/Nm3):
Promjer klipa (mm):
Hod (mm):
Broj cilindara:
Broj ciklusa u minuti:
Broj radnih sati dnevno:
Radni dani u godini:
Ukupna početna potrošnja (€/godina)
AS-R & AS-Q
AS-R & AS-Q

Odabrana serija

Tlak povratnog hoda (bar):
*2 bara za AS-R
Ukupna potrošnja (€/godina)
Ukupna ušteda
€/ godina
%