Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Jednostavni izračun za uštedu energije (ASR/ASQ)

SMC - Simple Saving Calculator ASR/ASQ

Primjena (podaci aktuatora)

Broj ciklusa u minuti:
Radni tlak (MPa):
* Tlak uvlačenja (MPa):
Promjer klipa (mm):
Hod (mm):
Trošak zraka u postrojenju (€/Nm3):
Ušteda troškova energije uz ASR/ASQ ventile po satu:
Cent

Vrijeme rada

Broj radnih sati dnevno:
Broj radnih dana u godini:
Ušteda troškova energije pomoću ASR / ASQ ventila godišnje:

Dodatne informacije

Da bi se postigla ušteda energije bitno je ugraditi oba ventila: ASR i ASQ

* Tlak uvlačenja između 0,1 MPa i 0,3 MPa