Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Jednostavan kalkulator uštede (VEX-X115 stand-by ventil)

SMC - VEX-X115 Simple Saving Calculator

Početni uvjeti

Radni tlak (bar):
Ekvivalentna veličina curenja (mm):
Cijena zraka (€/Nm3):
Broj radnih sati dnevno:
Radni dani u godini:
Ukupna početna potrošnja (€/godina)
VEX-X115

s VEX-X115

Novi tlak u stankama (bar):
€/ godina

Vrijeme rada

Vrijeme proizvodnje (%):
Vrijeme stanke (%):
Ukupna potrošnja (€/godina)
Ukupna očekivana ušteda energije u ovoj tvornici:
€/ godina
%