Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Prilagođena rešenja

Vaš cilj je naš izazov. Naše rešenje je Vaš uspeh.

Pored našeg širokog portfolija standardnih komponenti, razvoj prilagođenih, visoko tehnoloških rešenja, je centralni deo našeg područja rada.

Da bismo ostvarili Vašu viziju, iskoristićemo svu našu stručnost i iskustvo. U zajedničkom projektnom radu razvijamo prilagođene modifikacije i inovativna nova rješenja koja ne samo da pokrivaju Vaše zahteve, već podržavaju Vaše ambicije na lagan, pouzdan i profitabilan način. U tu svrhu crpimo iz našeg globalnog izvora znanja, oslanjajući se na naše inženjerske stručnjake i SMC infrastrukturu - i na kraju, uverimo Vas sa tehnički sofisticiranim, individualnim rješenjem.

Visoko efikasna rešenja koja su savršeno prilagođena vašim potrebama

Na početku naše saradnje razvijamo precizan profil zahteva i definišemo specifikacije zajedno sa Vama. Naše konsultacije su fokusirane posebno na proizvode i sistemska rešenja koja su i veoma efikasna i ekonomična.

Nakon detaljnog planiranja, naši stručnjaci za inženjering i dizajn kreiraju prototip u našem Tehnološkom centru, koji se kasnije proizvodi u proizvodnim pogonima u Korneuburgu i podvrgava se temeljnom testiranju kvaliteta.

U našim lokalnim objektima za ispitivanje izdržljivosti, konačno smo u mogućnosti da testiramo performanse pojedinačno proizvedenih aplikacija pre internog puštanja i  pokretanje proizvodnje je moguće. Nakon uspešnog puštanja u rad, mi ćemo Vam pomoći kao deo naših usluga kako bi osigurali dugoročni rad sistema i optimizovali ukupnu efikasnost.

U potrazi za optimalnim rešenjem, nijedan izazov nije prevelik za naše stručnjake

Kontaktirajte nas za prilagođeno rešenje za uspešnu automatizaciju Vaših procesa.