Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Авторско право

Защита на личните данни ЕС ЕМ СИ Индастриал Аутомейшън България ЕООД

Всички права запазени. Всички снимки, графики, текст, аудио, видео и анимация, представени в този сайт са обект на авторско право или други закони за интелектуална собственост. Всяко възпроизвеждане, промяна или използването на такива материали в други електронни или печатни публикации не се разрешава без предварителното изрично одобрение на ЕС ЕМ СИ Индастриал Аутомейшън България ЕООД.

Предоставяне на CAD информация

В допълнение към горепосочената разпоредба нашите CAD файлове могат да се използват само в тяхното стриктно упоменато предназначение (проектиране). Използването им извън поставените рамки (особено, когато се налагат промени в съдържанието, корекция на файла или др., за които не е предоставена специална документация) изисква писмено одобрение от SMC.

Всяка неразрешена промяна или повторно използване на променени CAD файлове е на Ваша отговорност. Вие се съгласявате да обезщетите SMC срещу всички предявени претенции, щети, загуби, разноски и адвокатски хонорари, произтичащи от неразрешено изменение или използване на модифицирани файлове.

Тъй като трети лица могат, умишлено или по някаква друга причина, да променят CAD файловете, съхранени в електронна форма без уведомление или известие за такава промяна, SMC запазва правото си да се откаже от собствеността и/или отговорността си, спрямо какъвто и да било материал, от който и да е електронен носител, който не е притежание на компанията.

Допълнителна информация