Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Datasikkerhedspolitik

1. Indledning

Velkommen til SMC's datasikkerhedserklæring

SMC's datterselskaber i Europa respekterer dit privatliv og er stærkt engageret i at beskytte dine personlige data.

Denne datasikkerhedserklæring informerer dig om, hvordan vi behandler, bruger, lagrer og sikrer dine personlige data i overensstemmelse med den nye EU Persondataforordning (General Data Protection Regulation), som træder i kraft 25. maj 2018.

Hvis du ønsker mere information, er du meget velkommen til at kontakte din danske SMC databeskyttelseskoordinator.

2. Generel information

Denne erklæring vedrører dig som individ, hvis du er kunde, forhandler, forretningsforbindelse eller bruger af SMC Danmark A/S's, Egeskovvej 1, 8700 Horsens, hjemmeside, eller hvis du er ansat hos en kunde, forhandler eller forretningsforbindelse, som interagerer med SMC Danmark A/S.

3. Kategorier af personlige data

Medmindre det er begrænset af lokal lovgivning indsamler, behandler og anvender SMC Danmark A/S følgende kategorier af personlige data om dig:

- navn - titel/stilling
- forretningsmæssige kontaktinformationer
- arbejdsgivers navn
- indholdet fra kommunikation (som for eksempel e-mail eller forretningsbreve)
- hjemmesideregistrering og registrering af detaljer om brug af siden
- detaljer om aftaler og kontrakter
- detaljer om solgte eller tilbudte ydelser og produkter
- fakturainformation og informationer om indbetalinger
- historik over vores forretningsrelation

4. Formål med behandlingen af personlige data

Personlige data fra kunder, forhandlere, forretningsforbindelser og hjemmesidebrugere eller fra deres ansatte indsamles, behandles og anvendes til at opfylde de kontraktligt indgåede forpligtelser inklusiv fakturering, kommunikation, overholdelse af lovmæssige krav, desuden til markedsførings- og relationsskabende formål, for at forhindre svindel og til sikkerhedsmæssige aktiviteter.

5. Lovmæssigt grundlag

SMC Danmark A/S behandler dine personlige data i den udstrækning det er lovligt. Beskrivelsen af det retsgrundlag, som SMC Danmark A/S behandler dine data på, kan du se nedenfor. Venligst bemærk at dette ikke er en fuldstændig liste over lovmæssige principper, men kun en liste med eksempler, som har til formål at illustrere, hvordan SMC Danmark A/S håndterer dine personlige data.

- Samtykke - SMC Danmark A/S behandler kun visse personlige data med dit forudafgivne og frivillige samtykke, for eksempel da du tillod os at sende dig markedsføringsmateriale via e-mail. Du kan når som helst tilbagetrække dit samtykke, hvis du ønsker at stoppe fremtidig databehandling.

- Udviklingen i det aftalemæssige forhold med kunden, forhandleren eller samarbejdspartneren - SMC Danmark A/S har mulighed for at indgå lovmæssigt bindende aftaler med dig. SMC Danmark A/S behandler dine personlige data for at opfylde lovmæssige forpligtelser på baggrund af disse aftaler.

- Overholdelse af lovmæssige forpligtelser - SMC Danmark A/S skal overholde en række lovbestemte krav. Sådanne lovmæssige forpligtelser kræver af og til behandling af personlige data og af og til også behandling af følsomme personlige oplysninger.

- Legitim interesse fra SMC Danmark A/S, andre selskaber i SMC-koncernen eller tredjepart - SMC Danmark A/S vil behandle dine personlige data for at sikre vores egne eller tredjeparts interesser. Dette sker dog kun, når dine interesser ikke har forrang i den specifikke sag.

Afgivelse af personlige data er nødvendig for resultatet og eller vurderingen af kunde-, forhandler- eller forretningspartnersamarbejdet og er frivillig. Men hvis du ikke afgiver kunde-, forhandler- eller forretningspartnerdata, kan administrationsprocessen vedrørende den berørte kunde eller forhandler blive forsinket eller umuliggjort.

6. Modtagerkategorier

Adgang til data gives til individuelle ansatte hos SMC Danmark A/S, som har brug for en sådan adgang til et formål på listen ovenfor, eller hvor loven kræver det.

SMC Danmark A/S vil af og til, når relevant lovgivning kræver det og til formålene på listen ovenfor, være nødsaget til at tildele adgang til dine personlige data på et "need to know"-grundlag til:

- andre ansatte i SMC-koncernen
- eksterne rådgivere
- revisorer
- myndigheder
- domstole
- forhandlere og leverandørere
- eksterne serviceleverandørere

SMC Danmark A/S kræver af de serviceleverandører, som dine personlige data udleveres til, at de kun behandler dine personlige data på vegne af og med hensyntagen til vores instruktioner samt, at de iværksætter de nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler, der bevarer dine personlige data fortrolige.

7. Dataoverførsler imellem lande

De personlige data, som vi indsamler eller modtager om dig, kan overføres til og behandles af modtagere nævnt i afsnittet ovenfor. Disse kan være bosiddende i eller udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS). For modtagere udenfor EØS har SMC Danmark A/S taget nødvendige skridt til overholdelse af Persondataforordningens krav i forbindelse med overførsel af personlige data til lande udenfor EU som for eksempel implementering af en datatransferaftale baseret på den relevante EU kommisionsmodel, Privacy Shield Certification (US), godkendte regler for adfærd (codes of conducts) og godkendte certificeringsmekanismer (Artikel 42 i Persondataforordningen).

8. Datalagringstid

Dine personlige data gemmes kun af SMC Danmark A/S og/eller af vores serviceleverandører i den tid, der er nødvendig for at overholde vores forpligtelser og kun i den tid, der er nødvendig for at opfylde de formål, som informationen indsamles til helt i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning.

SMC Danmark A/S vil derfor slette dine personlige data når disse ikke længere er relevante og under alle omstændigheder ved udløb af den maksimale lagringsperiode for dine data, som den er fastsat i relevant lovgivning.

Personlige data indeholdt i kontrakter, forretningskommunikation og breve kan være underlagt myndighedsbestemte lagringskrav, hvilket kan kræve en lagringstid på op til 10 år. Alle øvrige salgsdata bliver i princippet slettet to år efter, at forretningsforbindelsen imellem dig og SMC Danmark A/S er ophørt.

9. Tekniske og organisatoriske forholdsregler

SMC Danmark A/S implementerer nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsmæssige forholdsregler for at minimere risikoen for uautoriseret og ulovlig afsløring af eller adgang til dine personlige data samt uheldsfremkaldt eller ulovligt tab, ændring eller beskadigelse af dine personlige data. Disse sikkerhedsmæssige forholdsregler vil over tid blive forbedret i takt med den lovmæssige og teknologiske udvikling.

10. Registreredes rettigheder

Du har specifikke lovbestemte rettigheder i forhold til de personlige data om dig, som SMC Danmark A/S indsamler og behandler.

Under visse omstændigheder kan du have ret til at:

- tilbagekalde dit samtykke, hvis relevant
- anmode om adgang til dine personlige data
- anmode om sletning af dine personlige data
- gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data
- anmode om rettelse af dine personlige data
- anmode om begrænsning i behandlingen af dine personlige data
- anmode om overførsel af data.

Vær venligst opmærksom på at de ovenfor nævnte rettigheder kan være begrænset af lokal databeskyttelseslovgivning.

11. Kontaktinformation

Du kan kontakte SMC Danmark A/S når som helst, hvis du ønsker adgang til de personlige data, som SMC Danmark A/S har registreret om dig, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Databeskyttelseskoordinator hos SMC Danmark A/S:

Navn: Kenneth Dam Nielsen
Adresse: Egeskovvej 1, 8700 Horsens
Land: Danmark
Tel. +45 4090 8706
E-mail: dam@smcdk.com