Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Miljøvenlig produktion

 

SMC har implementeret ISO 14001, den international standard for miljøledelse. Siden 1998 (certificeret december 1999) har SMC bestræbt sig på at udføre miljøvenlige og energibesparende tiltag på vores fabrikker.

Energiforbrug & CO2-udledning samt vandforbrug

Den største kilde til CO2-udledning i SMC’s forretningsaktiviteter er brugen af elektricitet.
SMC har som mål at reducere udledningen af CO2 ved en kombinere resultaterne af alle vores energibesparende indsatser.

 

 

 

Korrekt håndtering af kemiske stoffer

SMC bestræber sig på at eliminere brugen af CFC ved at skifte til alternativer med lavere GWP-værdier og reducere den samlede anvendelse af kemiske stoffer (gennem forebyggelse af fordampning, forhindring af fjernelse og endelig genbrug).

 

 

Om Specified Businesses

1 SMC er udpeget til en Specified Business i henhold til lov om rationalisering af energiforbrug. Desuden er vores Soka 1. fabrik, Tsukuba 1. fabrik, Tsukuba Technical Center, Kamaishi fabrik, Kamaishi 4. fabrik, Tono fabrik og Yamatsuri fabrik udpeget som Designated Energy Management Factories, da energiforbruget på hver fabrik i et givet forretningsår er 1.500 kL (råolieækvivalent) eller mere. 
2 Specified Businesses og Designated Energy Management Factories er forpligtet til at opstille mål for at reducere deres energiforbrug med 1 % eller derover om året samt at styre energiforbruget på et organisatorisk grundlag og indsende at periodiske rapporter.

Reduktion af industriaffald

SMC praktiserer streng affaldssortering og fremmer de 3 R'er - Reduce, Reuse og Recycle.
SMC sælger computere og printere, der ikke længere benyttes til genbrugsforretninger for deres materialeværdi og for på den måde at reducere vores omkostninger til bortskaffelse af affald.
Eksempler på sorteret materiale: Plastaffald, papir, vinylchlorid, gummi, ikke-brændbare genstande, bølgepap osv.

Materialebalance

SMC holder styr på de miljømæssige byrder, der genereres gennem forbrug af ressourcer og energi under design, udvikling og fremstilling af sine produkter.

Udpeget som et stort anlæg

En regulering vedrørende årligt energiforbrug er fastlagt i en plan for at forhindre klimaforandringer, der er beskrevet under Saitama Præfekturets ordinans. Anlæg med energiforbrug, der overstiger ækvivalenten med 1500 kL råolie om året i tre på hinanden følgende år, er udpeget som stort anlæg og skal reducere deres energiforbrug. SMC's Soka 1. fabrik blev udpeget som et stort anlæg i FY2019, da dets energiforbrug oversteg ækvivalenten på 1500 kL i tre på hinanden følgende år i FY2016–2018.

Initiativer på den enkelte fabrik

SMC benytter flowmålere - sine egne produkter - til at overvåge luftflowet på hver fabrik for at muliggøre tidlig påvisning af luftlækager på grund af udstyrssvigt. SMC arbejder også på at forbedre energieffektiviteten. Indsatsen inkluderer brugen af mekanismer, der automatisk lukker for luftkilden under et anlægs nedetid, hvilket reducerede brugen af renseluft med 30 % (sammenlignet med vores konventionelle drift). 

Green Procurement

SMC anerkender, at bevarelse af det globale miljø er et fælles spørgsmål for hele menneskeheden og et spørgsmål, der kræver ledelsens opmærksomhed.
SMC vil udvikle og levere miljøvenlige produkter for løbende at reducere miljøbelastningerne i overensstemmelse med sin grundlæggende filosofi: ”SMC bestræber sig på at iværksætte miljøbeskyttelsesaktiviteter gennem pneumatisk teknologi, der bidrager til automatisering inden for alle brancher for at formidle et bæredygtig globalt miljø til fremtidige generationer”.

Som en del af vores initiativer udfører SMC Green Procurement af produkter, materialer, komponenter, halvfabrikata, sekundære materialer og emballagematerialer, der anvendes i design, udvikling og produktionsproces.

Vi tager RoHS-direktivet dybt alvorligt.