Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Jednostavan kalkulator uštede (ZK2 vakuumska jedinica)

SMC - ZK2 Simple Saving Calculator

Početni uvjeti

Broj ejektora:
Cijena zraka (€/Nm3):
Frekvencija rada (ciklusi/h):
Broj radnih sati dnevno:
Radni dani u godini:
ZK2

Trenutno rješenje

Potrošnja zraka ejektora (l/min):
Vrijeme usisavanja (s/ciklus):
Ukupna početna potrošnja (€/godina)

s ZK2

Potrošnja zraka (Nl/min/jedinica):
Vrijeme usisavanja (s/ciklus):
Ukupna potrošnja (€/godina)
Ukupna ušteda
€/ godina
%