Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

AMS20/30/40/60 series

Podignite nivo upravljanja komprimovanim vazduhom

AMS20/30/40/60 predstavlja sledeću generaciju sistema za tretman vazduha. Sa ovom kombinacijom regulatora, bežičnog čvorišta i ventila za smanjenje zaostalog pritiska u sistemu, možete pratiti temperaturu, pritisak i protok vašeg sistema i programirati vremena isključenja i periode pripravnosti da biste uštedeli energiju tokom vremena niske aktivnosti.

Štaviše, sa SMC-ovom AMS20/30/40/60 serijom moći ćete:

  • Digitalizujte svoju instalaciju komprimovanog vazduha - Virtuelna kontrola parametara preko fieldbus sistema ili OPC UA prikupljanje podataka
  • Uštedite energiju i poboljšajte održivost - Programabilno automatsko smanjenje pritiska i vremena isključivanja
  • Poboljšajte svoje mogućnosti održavanja- Merenje i praćenje protoka, pritiska i temperature
  • Smanjite vreme rada i ožičenja - Bežična veza dometa do 100 metara i konekcija od 10 jedinica.

AMS20/30/40/60 dodatne informacije

Uverite se sami kako AMS20/30/40/60 zaista može da „podigne vaše upravljanje komprimovanim vazduhom“