Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Centrul de Formare Tehnică

SMC Training Center

 

SMC România, în concordanţă cu strategia generală a Grupului SMC, oferă posibilitatea atât pentru personalul propriu cât şi pentru cel al clienţilor activi sau potenţiali, de a se specializa în domeniul acţionărilor şi automatizărilor industriale prin cursuri de scurtă durată, organizate în cadrul propriului Centru de formare tehnică.

Prelegerile sunt susținute de specialişti cu experienţă în învăţământul superior sau industrie şi sunt completate cu aplicaţii practice pe standurile didactice, dotate cu echipamente industriale din gama SMC.

  • Fiecare participant va primi la finalizarea cursului un ATESTAT eliberat de SMC Romania şi recunoscut la nivel internaţional de Grupul SMC, în care se vor specifica competențele obţinute în urma particpării la curs.

  • Cursurile incluse în Programul de formare tehnică – atât de nivel bază şi nivel avansat – sau alte cursuri cu tematica specifică, se pot organiza la cerere, atât la sediile SMC Romania din Bucureşti, Craiova şi Arad, cât şi la sediul solicitantului.

Accesaţi site-ul oficial SMC International Training

Descărcaţi oferta Training & Didactic