Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

AS-R & AS-Q serija

Jednostavno sačuvajte

Da li Vaši aktuatori imaju povratni hod bez opterećenja? Šta ako ta činjenica može smanjiti Vaše troškove?

AS-R serija je tačno dizajnirana za to; fiksiranjem pritiska povratnog hoda na postavljenu vrednost omogućava se do 30% smanjenja potrošnje vazduha. S druge strane, AS-Q serija Vam garantuje brže punjenje pritiskom.

U suštini, oba regulatora brzine dizajnirana su za kontrolu brzine Vaših aktuatora na energetski efikasan način.

Pomoću SMC regulatora brzine ušteda komprimovanog vazduha:

  • Uštedite u potrošnji vazduha - Smanjite pritisak na povratnom hodu (postavljeno na 0,2 MPa)
  • Lako upravljajte - samo prilagodite brzinu cilindra Vašim potrebama
  • Nastavite sa produktivnošću - nema kašnjenja u vremenu odziva.

 

Da li ovaj proizvod odgovara Vašim potrebama?

Posetite naš on-line katalog proizvoda da biste dobili sve što Vam je potrebno za izgradnju Vašeg rešenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteka, uputstvo za upotrebu, tehnički list i još mnogo toga

AS-R & AS-Q informacije

See for yourself how with AS-R & AS-Q you´ll "Simply Save"